skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

Zdroj UPS Modulon, DPH sériaModulárny zdroj UPS z produktovej rodiny Modulon, séria DPH podporuje maximálnu dostupnosť prevádzky dátových centier a poskytuje výhodu postupného rozloženia investícií spolu s rastom výkonu pripojenej technológie "pay as you grow" bez počiatočného predimenzovania UPS. Modulárny zdroj nepretržitého napájania série DPH je ideálnym riešením pre zákazníkov hľadajúcich riešenie s vysokou úrovňou spoľahlivosti a dostupnosti napájania, vysokou účinnosťou, nízkymi celkovými prevádzkovými nákladmi (TCO) a so schopnosťou dodatočného zvyšovania výkonu spolu s nárastom potrieb technológie.

 Maximálna dostupnosť

 • Pokročilý dizajn s toleranciou poruchy dosiahnutou vlastnou redundanciou pre zabezpečenie kontinuity prevádzky
 • Vlastná synchronizácia výkonových a riadiacich modulov pre kontinuálnu on-line prevádzku aj v prípade zlyhania riadiaceho modulu, na zabránenie straty napájania spôsobeného zlyhaním vnútorného prvku zdroja UPS
 • Kľúčové moduly a komponenty vymeniteľné za prevádzky (hot swappable ) pre zabezpečenie strednej doby opravy (MTTR) blízkej k nule pre minimalizáciu rizika výpadku napájania technológie
 • 2 - ročná záruka​

 Vysoká rozšíriteľnosť

 • Rozšírenie výkonu v rámci jednej systémovej skrine od 25kW do 200kW podporujúce N X redundanciu
 • Paralelné rozšírenia až na štyri jednotky bez potreby ďalšieho hardvéru s dosiahnuteľným výkonom až 800kW
 • Možnosť rôznych konfigurácií poskytuje flexibilitu konfigurácií až do úrovne Tier 4

 Vysoký výkon a účinnosť

 • Plný menovitý výkon (kVA = kW) s cieľom maximalizovať dostupnosť výkonu
 • Vysoká prevádzková účinnosť aj pri nízkom zaťažení až 95% pri 30% zaťažení, až 96% pri 50% zaťažení čo má za následok výrazné úspory nákladov na energie
 • Nízke harmonické skreslenie (iTHD <3%) na zníženie investičných nákladov na napájanie predradené zdroju UPS

 Jednoduchá údržba

 • Vstavaný manuálny by-pass
 • Proaktívna detekcia poruchy ventilátora a poruchy spínača na včasné zistenie poruchy UPS
 • Moduly vymeniteľné počas prevádzky – hot swappable

 Aplikácie

 • Telekom
 • Počítačové siete
 • Bankovníctvo
 • Metro
 • Dátové centrá
 • Priemyselné využitie
 • Zdravotníctvo