skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

Podmienky používania

Podmienky používania

Nasledujúce podmienky zmluvy medzi vami a spoločnosťou A2B, s.r.o. Vstupom na túto webovú stránku, jej prehliadaním alebo používaním potvrdzujete, že ste si prečítali a rozumiete týmto podmienkam, súhlasíte s nimi, a že ich budete dodržiavať a súhlasíte so všetkými platnými zákonmi a inými právnymi predpismi na nich sa vzťahujúcimi, vrátane zákonov a iných právnych predpisov. Ak s uvedenými podmienkami nesúhlasíte, prosím nepoužívajte túto webovú stránku.

Podmienky používania