skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

<br />Jednosmerné  <br /><b>Zdroje</b>

Jednosmerné zdroje

Jednosmerné zdroje slúžia pre zabezpečenie napájania technológie jednosmerným napätím a/alebo nabíjanie batérií.

V závislosti od výkonu a požiadaviek zákazníka môžu byť napájacie systémy dodávané vo vyhotovení prenosnom, nástennom, skriňovom/samostatne stojacom alebo pre zástavbu do 19“ kabinetu.

Paralelná spolupráca viacerých napájacích systémov

Obr. 1

Optimalizácia celkovej účinnosti systému

Optimalizácia celkovej účinnosti systému—Rectifier Efficiency Mode & Cycling

Pri návrhu riešenia jednosmerných napájacích systémov využívame modulárnu štruktúru. Základom každého jednosmerného napájacieho systému je modul usmerňovača. Tieto sú dostupné v rôznych výkonových veľkostiach a s rôznymi štandardizovanými hodnotami výstupných napätí. Používané moduly usmerňovačov sú vymeniteľné za prevádzky a vyznačujú sa kompaktnými rozmermi, vysokou účinnosťou, širokým rozsahom dovolenej teploty okolia a schopnosťou prevádzky riadiacej jednotky.

V kombinácií s inteligentnými riadiacimi jednotkami umožňujú optimalizovať nabíjací proces, monitorovať stav batérií, vypínať a zapínať moduly usmerňovačov v závislosti od aktuálneho zaťaženia ako aj voliť rôzne prevádzkové módy vzhľadom na zdroj energie a jeho možnosti. Súčasťou napájacích systémov je flexibilný distribučný panel, ktorý podľa požiadaviek klienta môže obsahovať istenie a ochranu batérií pred hlbokým vybitím ako aj istenie jednotlivých výstupov pre pripojenie technológie a diódové oddelenie výstupu v prípade paralelnej spolupráce viacerých napájacích systémov. (Obr. 1)

V prípade potreby viacerých hladín výstupných napätí je možné systém doplniť o DC/DC konvertory. Okrem modulárnych riešení napájacích systémov sú k dispozícií aj „klasické“ usmerňovače s tyristorovou technológiou.

Zobraziť produkty