skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

Služby

Služby

Naši kvalifikovaní a vyškolení pracovníci poskytujú nižšie uvedený súbor služieb spojených s prevádzkou a údržbou napájacích a záložných systémov. Pre ďalšie informácie ohľadom našich služieb prosím kontaktujte niektorého z našich obchodných a projektových manažérov.

Inžinierska činnosť

 • analýza aktuálneho stavu napájania a elektroinštalácie
 • vypracovanie rozpočtu investičného zámeru
 • realizácie meraní a záťažových testov
 • posúdenie vhodnosti prevádzkovania napájacích a záložných systémov
 • návrhy možných riešení napájania v súlade s potrebami zákazníka (posúdenie možností rozšírenia jestvujúcich systémov, návrh nových koncepcií napájania)
 • doporučenie najvhodnejšieho riešenia z hľadiska optimalizácie technických možností a nákladov
 • návrh a vývoj zariadení presne podľa potrieb zákazníka (zariadenia „na kľúč“)
 • vypracovanie projektovej dokumentácie elektrickej, technologickej, prípadne stavebnej časti pri zachovaní nadväznosti na jestvujúcu projektovú a technickú dokumentáciu
 • konzultačná činnosť – spolupráca s inžiniermi zákazníka príp. tretej strany

Logistické služby

 • balenie zariadení
 • dovoz do skladu zákazníka alebo na miesto inštalácie (aj v ťažkodostupnom teréne)
 • prenájom skladovacích priestorov
 • manipulácia so zariadeniami
 • osadenie zariadenia

Inštalácie

 • uvedenie zariadení do prevádzky, meranie a nastavenie optimálnych prevádzkových parametrov
 • zaškolenie obsluhy
 • montáž súvisiacich technológií
 • montáž napájacích zariadení a systémov
 • príprava elektrických rozvodov
 • odborné prehliadky a odborné skúšky zariadení, vypracovanie revíznej správy

Servisné služby

 • záručný a pozáručný servis
 • 24-hodinová servisná pohotovosť 7 dní v týždni 365 dní v roku
 • kapacitné skúšky akumulátorových batérií
 • pravidelná údržba napájacích a záložných zdrojov vrátane komplexných profylaktických prehliadok
 • návrh a realizácia potrebných opatrení vyplývajúcich z profylaktickej prehliadky a kapacitnej skúšky zariadenia
 • možnosť realizácie diaľkového dohľadu nad napájacími a záložnými zdrojmi
 • ekologická likvidácia odpadov vrátane akumulátorových batérií
 • garancia nástupu na servisný zásah (lehota podľa dohody)
 • nepretržitá technická podpora (prevádzkovanie 2 hot-line mobilných liniek 7x24 hodín v týždni)