skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

<br />Zdroje <br /><b>UPS</b>

Zdroje UPS

Zdroje UPS slúžia pre zabezpečenie nepretržitého napájania technológie striedavým napätím. Naše riešenia pokrývajú výkony od stoviek wattov až po megawatty s dobou zálohy od sekúnd až po niekoľko hodín, prípadne dní. Pre akumuláciu energie môžu byť v dodávaných zdrojoch UPS použité oloveno-kyselinové batérie prípadne batérie NiCd alebo kinetický modul (zotrvačník). Naše produktové portfólio zahŕňa:

Úkažka inštalácie zdroja UPS s batériami

  • malé zdroje UPS do 3kVA, resp. do 10kVA vo vyhotovení samostatne stojacom, pre zástavbu do 19“ kabinetu alebo duálnom
  • zdroje UPS s beztransformátorovou technológiou a IGBT usmerňovačmi - kompaktné rozmery a nízka hmotnosť, vysoká účinnosť, vhodné pre spoluprácu s elektrickými zdrojovými agregátmi
  • zdroje UPS s transformátorom na výstupe invertora a IGBT usmerňovačom - galvanické oddelenie záťaže od batérií, vysoká preťažiteľnosť a vyššie skratové prúdy, vysoká účinnosť, vhodné pre spoluprácu s elektrickými zdrojovými agregátmi
  • zdroje UPS s transformátorom na výstupe invertora a tyristorovým usmerňovačom - pre zvlášť náročné priemyselné aplikácie s možnosťou doplniť aj o ďalšie oddeľovacie transformátory na vstupe usmerňovača a/alebo by-pass vstupe
  • modulárne zdroje UPS - kompaktné rozmery a nízka hmotnosť beztransformátorovej technológie v spojení s výhodami modulárneho dizajnu

K zdrojom UPS je dostupné bohaté príslušenstvo zahŕňajúce monitorovací softvér, rozširujúce komunikačné karty, environmentálne snímače, by-pass rozvádzače a mnohé ďalšie.

Zobraziť produkty