skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikaÄných, rádiokomunikaÄných, informaÄných a priemyselných technológií.

<br /><br /><b>Rozvádzače</b>

RozvádzaÄe

SpoloÄnosÅ¥ A2B, s.r.o. má dlhoroÄné skúsenosti z návrhom a výrobou rôznych typov nn rozvádzaÄov do 1000V pre AC a DC obvody. Jednotlivé rozvádzaÄe sú v závislosti od požiadaviek klienta vyrábané na základe nami vytvoreného dizajnu schváleného zákazníkom, prípadne na základe dizajnu predloženého zákazníkom.

 
Zobraziť produkty