skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

Zdroj UPS Sentinel Power GreenHLAVNÉ VÝHODY

 • Malý pôdorys
 • Účinník 0,9
 • Vysoká účinnosť 97%
 • Paralelná spolupráca 2 + 1
 • Jednoduchá inštalácia
 • Vysoká kvalita výstupného napätia

Sentinel Power Green je ideálnym riešením pre IT systémy, telekomunikačné zariadenia a iné kritické aplikácie, akými sú bezpečnostné zariadenia vyžadujúce maximálnu spoľahlivosť napájania. Sentinel Power Green je navrhnutý a vytvorený pomocou najmodernejších technológií a komponentov, ktoré poskytujú maximálnu ochranu napájaných záťaží bez vplyvu na nadväzujúce systémy a optimalizujú energetické nároky.
Vstupné a výstupné filtre poskytujú ochranu voči poruchám siete a atmosferickým prepätiam.
Z hľadiska technológie a výkonu je dnes Sentinel Power Green jedným z najlepších na trhu dostupných zdrojov UPS: nastaviteľný Economy režim a Smart Active režim, vlastný diagnostický LCD displej, RS232 a USB rozhrania so softvérom Powershield³ , ESD vstup a slot pre voliteľné komunikačné karty.

Vysoká spoľahlivosť UPS

 • Mikroprocesorové riadenie
 • Statický a manuálny by-pass
 • Prevádzkové parametre garantované až do 40°C (komponenty sú navrhnuté tak, aby pracovali aj pri vysokých teplotách, a tak sú pri bežných teplotách menej namáhané)

Paralelná spolupráca
Paralelná konfigurácia 3 jednotiek pre (2 + 1) redundantný alebo paralelné systémy. Zdroj UPS je schopný aj napriek prerušeniu prepojovacieho kábla pokračovať v paralelnej prevádzke (uzavretá slučka).

Výber prevádzkového režimu
Prevádzkový režim je možné naprogramovať pomocou softvéru alebo manuálne pomocou displeja na prednom paneli

 • On line: režim dvojitej konverzie pre kritické aplikácie.
 • Economy: režim pre zvýšenie účinnostit (až na 98%), umožňuje výber technológie Line Interactive (VI) na napájanie menej citlivých záťaží priamo z napájacej siete.
 • Smart Active: režim, v ktorom si UPS sama určí v akom režime bude pracovať (VI alebo VFI) v závislosti na kvalite napájajúcej siete.
 • Emergency: zdroj UPS môže byť nastavený tak, aby pracoval len pri výpadku sieťového napájania (núdzový režim).
 • Frekvenčný konvertor: využitie zdroja UPS ako konvertora energie (50 alebo 60 Hz).

Vysoko kvalitné výstupné napätie

 • Aj s nelineárnymi záťažami (IT záťaže s činiteľom výkyvu až do 3:1).
 • Vysoký skratový prúd na bypasse.
 • Vysoká preťažiteľnosť invertora : až 150% (aj pri poruche napájania).
 • Filtrované, stabilizované a spoľahlivé napätie (on line technológia s dvojitou konverziou VFI v súlade s EN62040-3) s filtrami pre potlačenie atmosférických rušení.
 • Korekcia účinníka: zdroj UPS odoberá sínusový prúd a účinník (power factor) na vstupe je blízky 1.

Jednoduchá inštalácia

 • UPS je možné inštalovať v jednofázových alebo trojfázových sieťach.
 • Výstupná svorkovnica 2 IEC zásuvky pre napájanie lokálnych zariadení (počítače, modemy, a pod.)
 • Jednoduchá manipulácia (vstavané kolieska).

Vysoká spoľahlivosť batérií

 • Automatický a manuálny batériový test.
 • Adekvátna starostlivosť o batérie je dôležitá pre zabezpečenie spoľahlivej prevádzky UPS v núdzových podmienkach. Rielo UPS systém starostivosti o batérie sa skladá z radu schopností a vlastností pre optimalizáciu batériového manažmentu a dosiahnutie čo najlepšieho možného výkonu a životnosti.
 • Rozšíriteľná doba prevádzky pomocou voliteľných batériových modulov.
 • Batérie sa nepripájajú počas výpadku siete v trvaní <40 ms (dlhý prídržný čas) alebo ak je vstupné napätie v rozsahu 84V až 276V.

Nízky vplyv na napájaciu sieť
Sínusový vstupný prúd pri konfigurácii 1f/1f.

Pokročilá komunikácia

 • Kompatibilita s Riello UPS TeleNetGuard vzdialeným monitoringom.
 • Zdokonalená multiplatformová komunikácia pre všetky operačné systémy a sieťové prostredia: PowerShield³ monitorovací a shutdownový softvér pre operačné systémy Windows 8, 7, Hyper-V, 2012, 2008, a predchádzajúce verzie, Mac OS X, Linux, VMWare ESXi, Citrix XenServer a ďalšie operačná systémy Unix.
 • Sériový port RS232 a USB
 • Plug and play funkcia.
 • Slot pre voliteľné komunikačné karty.

 Všeobecné vlastnosti

 • Pokročilá diagnostika: stavy, merania a alarmy zobrazené na LCD displeji.
 • Nízka hlučnosť (<40 dBA):
  Zdroj UPS môže byť inštalovaný v rôznych prostrediach vďaka invertoru s vysokou spínacou frekvenciou a reguláciami otáčok ventilátora v závislosti od zaťaženia (> 20 kHz, hodnota nad hranicou počuteľnosti.
 • Automatický reštart (automaticky pri obnovení napájacej siete, programovateľný pomocou softvéru alebo cez displej.
 • Núdzový režim: zdroj UPS môže byť nastavený tak, aby dodával napätie na výstupe iba v prípade výpadku sieťového napájanie (núdzové osvetlenie).
 • Štandardná Back-feed ochrana (Ochrana voči spätnému napájaniu).
 • Digitálne aktualizácie UPS (aktualizované pomocou flash). ​

 Aplikácie

 • Malé počítačové siete
 • Dátove centrá
 • Elektro-medicínske zariadenia
 • Núdzové zariadenia (osvetlenie / alarmy)