skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

Zdroj UPS NH SeriesZariadenia UPS NH Series sú navrhnuté pre napájanie širokého rozsahu zariadení, ako napr. systémy pre spracovávanie dát, počítačové siete, zdravotnícke zariadenia, priemyselné a výrobné zariadenia, komunikačné, satelitné, bezpečnostné, pohotovostné a systémy telemetrie. NH Series UPS zariadenia používajú vysokofrekvenčnú SPWM (Sinusoidal Pulse-Width Modulation – sínusovú šírkovo impulznú moduláciu) invertorovú technológiu. Invertor v tomto prípade využíva pokročilý IGBT modul, umožňujúci znížiť dobu MTTR (Mean Time To Repair – stredná doba do obnovy) a uľahčujúci vykonávanie údržby. Prináša nasledovné výhody – vysoká účinnosť, nízke tepelné straty, nízka hlučnosť, malý objem a dlhá životnosť. Riadenie vložené do MCU zjednodušilo komplikované kontrolné obvody a znížilo počet komponentov.
LCD displej s viacjazyčným grafickým rozhraním uľahčuje obsluhe prístup k potrebným údajom. Toto rozhranie je schopné zobraziť blokové diagramy a hlásenie stavov, a tým poskytnúť užívateľovi lepšiu a pohodlnejšiu obsluhu. Používateľ tiež môže využiť možnosť diaľkového dohľadu pomocou rôznych komunikačných portov umožňujúcich prenos údajov do jednotlivých počítačov alebo počítačových sietí. Výsledkom priameho monitoringu a riadenia pomocou MCU je, že všetky správy pre komunikačné rozhranie sú generované MCU. V prípade nainštalovania softvéru UPSentry je pomocou jedného PC možné monitorovať stav až 31 UPS zariadení, čo znižuje počet personálu a umožňuje centrálny monitoring. Obvodové dosky zariadenia UPS NH SERIES sú vzájomne zameniteľné, čo minimalizuje potrebný počet náhradných dielov. Koncepcia konštrukcie zariadenia UPS NH Series má za cieľ poskytnúť stálu a optimálnu kvalitu napájania pre pripojené koncové zariadenia.
Zvýšenie spoľahlivosti alebo celkového výkonu možno dosiahnuť zapojením dvoch UPS zariadení do paralelnej prevádzky. Paralelnú spoluprácu dvoch zdrojov UPS NH Series dosiahneme vzájomným prepojením DELTA káblom bez potreby prídavných kariet pre paralelnú spoluprácu. Do jedného kabinetu možno umiestniť maximálne štyri moduly, každý s výkonom 20 kVA. Jeden zdroj UPS NH Series teda môže dosiahnuť výkon 80 kVA a paralelným spojením dvoch zariadení UPS NH Series možno dosiahnuť celkový výkon 160 kVA.

 Všeobecné vlastnosti

 • Výkon UPS zariadenia môže byt: 20 / 40 / 60 / 80 kVA
 • UPS zariadenie môže obsahovat až 4 moduly invertorov.
 • Paralelná redundancia 1 1 bez potreby prídavných kariet pre paralelnú prevádzku. Maximálny celkový výkon až 160 kVA (dva zdroje UPS NH Series v paralelnej prevádzke).
 • Kompenzácia úcinníka na vstupe UPS zariadenia (pf > 0,99) a nízke celkové harmonické skreslenie vstupného prúdu (THDi < 5%) umožnujú znížit náklady na inštaláciu a redukujú spätný vplyv na siet napájania UPS.
 • Vysoká celková úcinnost až 94 % v on-line režime.
 • Modulárna koncepcia umožnujúca redundanciu výkonových modulov.
 • Dual input – dva vstupy, jeden vstup pre usmernovac a jeden pre by-pass.
 • Zabudovaný elektronický a manuálny bypass pre potreby údržby.
 • Zabudovaná pamät SRAM zaznamená až 500 udalostí.
 • Redundantný pomocný zdroj ako aj redundantná riadiaca jednotka zvyšujú spolahlivost prevádzky.
 • Plánovaný test batérií ako aj varovanie v prípade potrebnej výmeny batérií.
 • Funkcia lokálneho aj dialkového núdzového vypnutia (LEPO & REPO).
 • Spolupráca UPS s motorgenerátorom.
 • Dvojitá konverzia a IGBT technológia.
 • Multi rozhranie pre monitorovanie a riadenie.
 • Užívatelsky prístupný LCD displej a LED signalizácia.
 • Pre dlhšie doby zálohy je k dispozícií prídavný batériový kabinet.

 Aplikácie

 • Data / Call centrá
 • Telekomunikácie
 • Bezpecnostné zariadenia
 • Polovodicová technika / technológia
 • Chemický priemysel