skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

Zdroj UPS FlexusProduktový rad FLEXUS je vhodný pre ochranu informačných a telekomunikačných systémov, informačných sietí a všeobecne kritických systémov, kde by nespoľahlivé napájanie predstavovalo riziko ohrozenia nepretržitej prevádzky a služieb s následnými vysokými ekonomickými stratami.
Produktový rad FLEXUS zahŕňa modely s výkonom 10-12-15-20kVA 1f/1f alebo 3f/1f a 10-12-15-20-30 a 40kVA 3f/3f. Využíva technológiu on-line s dvojitou konverziou (VFI-SS-111 podľa normy IEC EN 61040-3).
FLEXUS bol vyvinutý a vyrobený použitím najmodernejších technológií akomponentov v záujme zabezpečenia maximálnej ochrany užívateľov, nulového dopadu na vstupnú napájaciu sieť a dosiahnutia vysokej účinnosti.

 Všeobecné vlastnosti

 • Nulový dopad na vstupnú sieť:
  • Vďaka použitej technológii dokáže FLEXUS vyriešiť akýkoľvek problém pripojenia v inštaláciách, kde vstupná sieť má limitovaný inštalovaný výkon, kde je zdroj UPS napájaný aj motorgenerátorom alebo kde sa vyskytujú problémy so záťažou vytvárajúcou vyššie harmonické. FLEXUS má v skutočnosti nulový dopad na vstupný zdroj napájania, či už je to sieť alebo motorgenerátor:
   • Nízke skreslenie vstupného prúdu – menej ako 3%
   • Účinník na vstupe 0,99
   • Funkcia „Power Walk-in“ zabezpečujúca postupný štart usmerňovača
   • Funkcia oneskorenia zapnutia pre reštart usmerňovačov pri návrate siete v prípade systémov s viacerými zdrojmi UPS.
  • FLEXUS tiež pôsobí ako filter chrániaci napájaciu sieť / motorgenerátor pred vplyvom vyšších harmonických zložiek prúdu a odstraňujúci fázový posun spôsobený pripojenými užívateľmi. Zároveň zabezpečuje aj kompenzáciu účinníka, a teda je z napájacej siete odoberaný iba činný výkon.
 • Systém starostlivosti o batérie:
  • Manažment batérií je základom pre zabezpečenie prevádzky napájacieho zdroja v núdzových podmienkach. Systém starostlivosti o batérie pozostáva zo série funkcií a charakteristík, ktoré umožňujú riadenie záložných batérií spôsobom, ktorý zaručuje dosiahnutie najlepšieho výkonu a predĺženie životnosti batérií.
  • Nabíjanie batérií: FLEXUS je vhodný pre použitie hermeticky uzavretých (VRLA), AGM a gélových olovených batérií, ďalej otvorených („Open-vase“) a NiCD batérií.
  • V závislosti od typu použitých batérií je k dispozícii niekoľko nabíjacích metód.
   • Jednoúrovňové nabíjanie, typické pre väčšinu bežne používaných VRLA AGM batérií
   • Nabíjanie s dvoma úrovňami napätia podľa charakteristiky IU
   • Systém nabíjania batériového bloku na zníženie spotreby elektrolytu a predĺženie životnosti VRLA batérií.
  • Kompenzácia nabíjacieho napätia v závislosti od teploty na zabránenie prebitia a prehriatia batérií.
  • Test batérií na zistenie akéhokoľvek poklesu výkonu alebo poruchy batérií v dostatočnom časovom predstihu.
  • Ochrana proti hlbokému vybitiu: v prípade dlhodobého vybíjania a poklese napätia batérií na hraničnú hodnotu dôjde k odpojeniu napájania pripojenej záťaže, aby nedošlo k hlbokému vybitiu záložných batérií.
  • Zvlnenie prúdu: zvlnenie nabíjacieho prúdu (zvyšková AC zložka) je jednou z najdôležitejších príčin zníženia spoľahlivosti a životnosti batérií. Vďaka vysokofrekvenčnému nabíjaču v zdroji FLEXUS je táto hodnota znížená na zanedbateľnú úroveň, čo vedie k predĺženiu životnosti batérií a dlhodobému udržaniu vysokého výkonu.
  • Široký rozsah napätia: usmerňovač je skonštruovaný na prevádzku v širokom rozsahu hodnôt vstupného napätia (až do 40% pri polovičnej záťaži), čo znamená zníženie potreby vybíjania batérií a následne predĺženie životnosti batérií.
 • Vysoká účinnosť
  • Vysoká účinnosť až 94% pre UPS 10 až 20kVA a až 96,5% pre UPS 30 a 40kVA umožňuje dosiahnuť úsporu 35%, resp. 55% stratovej energie za rok v porovnaní s podobnými produktmi na trhu (s priemernou účinnosťou 91% až 92%). Tento vynikajúce parametre umožňujú návrat pôvodnej investície za menej ako 4 roky prevádzky pri zdrojoch 10 až 20kVA a menej ako 3 roky pri zdrojoch 30 a 40kVA.
 • Rýchla návratnosť investície:
  • Použitá technológia a výber vysoko výkonných komponentov znamená, že FLEXUS dosahuje vynikajúcu úroveň výkonu a účinnosti a to všetko pri malých rozmeroch a pôdoryse:
   • Najmenší pôdorys vo svojej kategórii (iba 0,26m2 pre Flexus 20kVA vrátane batérií)
   • Výstupný výkon s účinníkom 0,9, ktorý poskytuje do 15% viac činného výkonu ako bežné zdroje UPS na trhu, čo je zárukou najväčšej rezervy v dimenzovaní UPS pre zvyšovanie záťaže v budúcnosti.
 • Flexibilita:
  • FLEXUS možno použiť pre široký rozsah rôznych aplikácií vďaka jeho vlastnostiam a konfiguračnej flexibilite, doplnkom a príslušenstvu a výkonu:
   • Vhodný zdroj pre napájanie kapacitných záťaží ako napr. „Blade servery“ bez zníženia činného výkonu v rozsahu od 0,9 kapacit. po 0,9 indukt..
   • Prevádzkové režimy: On-line, Eco, Smart Active a Standby Off
   • Režim frekvenčného konvertora
   • Zásuvky „Power Share“, ktoré možno nakonfigurovať pre udržanie doby zálohy pre najkritickejšie záťaže alebo pre ich aktivovanie iba v prípade výpadku siete
   • Studený štart UPS bez prítomnosti siete
   • Batériové moduly rôznych rozmerov a kapacity pre predĺženie doby zálohy
   • Možnosť pripojenia externého teplotného čidla batérií pre teplotnú kompenzáciu nabíjania
   • Prídavné nabíjače batérií na skrátenie doby nabíjania
   • Možnosť dvoch oddelených vstupov siete
   • Voliteľný oddeľovací transformátor pre zmenu zapojenia neutrálu v prípade dvoch samostatných vstupov alebo galvanické oddelenie vstupu a výstupu
 • Zdokonalená komunikácia:
  • FLEXUS je vybavený grafickým displejom, ktorý poskytuje informácie, merania, stavy a alarmy týkajúce sa UPS v 5 jazykoch.
   • Zdokonalená, multi-platformová komunikácia kompatibilná so všetkými bežne používanými operačnými systémami a sieťovými aplikáciami: monitorovací softvér Watch&Save 3000 s podporou SNMP
   • Kompatibilita so softvérom PowerNetGuard pre diaľkový asistenčný servis
   • Port RS232 alebo USB
   • 3 sloty pre komunikačné karty a ďalšie príslušenstvo.
   • R.E.P.O. kontakt pre diaľkové núdzové vypnutie UPS
   • Vstup pre pripojenie pomocného kontaktu externého manuálneho by-passu
   • Vstup pre synchronizáciu s externým zdrojom
   • Grafický displej pre diaľkové pripojenie
 • 2 - ročná záruka

 Rozšíriteľnosť

Zdroje radu FLEXUS sú schopné pracovať v paralelnej prevádzke (max. 6 zdrojov) na zvýšenie dostupnosti napájania a spoľahlivosti. Samostatný zdroj alebo paralelný systém možno kedykoľvek rozšíriť podľa aktuálnych výkonových požiadaviek bez dopadu na pôvodnú investíciu. Vďaka vlastnosti „Hot System Expansion“ (rozšírenie systémy počas prevádzky) je možné k paralelnému systému pripojiť ďalší zdroj UPS zatiaľ čo ostatné zdroje v systéme pracujú v on-line režime a napájajú záťaž. Po pripojení sa nový zdroj automaticky nakonfiguruje podľa ostatných zdrojov v systéme. Pre zvýšenie flexibility systému FLEXUS ponúka každý zo zdrojov možnosť pripojenia druhého vstupu pre synchronizáciu s externým zdrojom iným ako bypass.