skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

Technologické outdoor kabinetyTechnologické outdoor kabinety sú určené pre umiestnenie telekomunikačných, zabezpečovacích alebo riadiacich technológií vo vonkajšom prostredí. Jednotlivé riešenia sú vytvárané individuálne na základe požiadaviek zákazníka. Vysoká flexibilita umožňuje zostaviť integrované riešenie kde sa na danú lokalitu umiestni iba jeden kabinet, ktorý bude obsahovať kompletné vybavenie ako napríklad:

 • rozvod elektrickej energie (AC / DC)
 • systém teplotného manažmentu
 • monitorovanie
 • systém nepretržitého napájania vrátane batérií (zdroje UPS, usmerňovače, invertory)
 • telekomunikačná, zabezpečovacia alebo riadiaca technológia

Technologické kabinety sa vyrábajú v rôznych verziách teplotného manažmentu s možnosťou kombinovania:

 • modul prevetrávania
 • modul ohrevu
 • klimatizačná jednotka
 • termoelektrická jednotka
 Flexibilita riešení
 • Možnosť dodávky kabinetu s deleným priestorom – samostatné časti oddelené tepelnoizolačnou prepážkou; každá časť kabinetu umožňuje individuálne riešenie teplotného manažmentu.
 • Rôzne verzie teplotného manažmentu.
 • Integrovaná DC a AC distribúcia
 • Vybavenie pre potreby údržby – servisná zásuvka, osvetlenie.
 • Police pre batérie a/alebo technológiu.
 • 19“ alebo 21“ stojiny pre umiestnenie technológie.
 • Prístup ku kabinetom z jednej strany, alebo z obidvoch strán (spredu a zozadu). Možnosť vyhotovenia jedno-, dvoj-, troj-, štvor- alebo šesťdverových kabinetov.
 • Možnosť pripojenia fotovoltaických panelov až do 2,4kWpeak s prídavnou konštrukciou. Prekrytie vrchnej časti kabinetu a dverí fotovoltaickými panelmi, čím sa zabráni priamemu slnečnému žiareniu na kabinet.
 • Kabinety menších rozmerov je možné dodať v prevedení pre zavesenie na stenu.
 • Ďalšie vybavenie / voliteľné príslušenstvo je možné dopĺňať podľa požiadaviek zákazníka.
 Nízke celkové prevádzkové náklady (TCO)

Kabinet je možné už vo výrobnom závode plne osadiť technológiou vrátane nastavenia a otestovania funkčnosti, čím sa výrazne urýchli inštalácia a skráti sa celkové trvanie prác na lokalite.
Delený vnútorný priestor umožňuje optimálne nastavenie teplotných pomerov pre každú sekciu zvlášť s možnosťou individuálneho riešenia teplotného manažmentu, čo umožňuje znížiť spotrebu elektrickej energie. Ďalšie zníženie spotreby je možné dosiahnuť použitím hybridného riešenia s využitím obnoviteľných zdrojov energie (fotovoltaické panely).
Jedna servisná organizácia – pracovníci spoločnosti A2B, s.r.o. plnohodnotne zabezpečujú servis celého vybavenia kabinetu vrátane systému nepretržitého napájania a klimatizačných jednotiek.

 Aplikácie
 • Telekomunikácie, BTS, IT siete
 • Meracie a riadiace priemyselné stanice
 • Distribuované systémy monitorovania a riadenia dopravy