skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

<br />Technologické <br /><b>Kabinety</b>

Technologické kabinety

Spoločnosť A2B, s.r.o. má dlhoročné skúsenosti s výrobou rôznych typov technologických kabinetov pre umiestnenie telekomunikačných, zabezpečovacích alebo riadiacich technológií vo vonkajšom prostredí. Jednotlivé riešenia sú vytvárané individuálne na základe požiadaviek zákazníka. Vysoká flexibilita umožňuje zostaviť integrované riešenie, kde sa na danú lokalitu umiestni iba jeden kabinet, ktorý bude obsahovať kompletné vybavenie