skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

Klimatizovaný technologický kabinet KS800Klimatizovaný technologický kabinet KS800 je určený pre umiestnenie telekomunikačných, zabezpečovacích alebo riadiacich technológií vo vonkajšom prostredí s možnosťou prevetrávania (v závislosti od okolitých podmienok a inštalovanej technológie).

 Všeobecné vlastnosti

• Dvojplášťový kabinet s vnútornou izoláciou v štandardnom vyhotovení obsahuje:
     o Dvojicu uzamykateľných dverí so 4-bodovým zámkom
     o 19“ stojiny pre umiestnenie technológie (max. 37U)
     o Klimatizačný alebo prevetrávací modul s integrovaným ohrevom
• Strecha, s použitím do vonkajšieho prostredia, s okami pre manipuláciu s kabinetom pomocou zdvíhacieho zariadenia
• Podstavec s predpripravenými otvormi pre upevnenie kabinetu na podpornú konštrukciu

 Aplikácie

• Umiestnenie telekomunikačných, zabezpečovacích alebo riadiacich technológií vo vonkajšom prostredí.