skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

Batériový monitorovací systém pre lítiové batérie BMSLPoužitie batériového monitorovacieho systému BMSL je vhodné všade tam, kde je potrebné dohliadať na bezporuchovú prevádzku akumulátorov. Prinesie užívateľovi informáciu o blížiacej sa poruche batérie, zabráni zlyhaniu zálohového systému z dôvodu zlého stavu akumulátorových batérií a zničeniu celej batériovej sady v dôsledku poruchy jedného článku.

 Vlastnosti systému BMSL
 • Komplexný modulárny monitorovací systém stavu akumulátorov
 • Procesorová riadiaca jednotka
 • Možnosť monitorovania až 4 nezávislých batériových sád
 • Maximálny počet monitorovaných článkov pre jednu sadu spolu je 250
 • Distribuované meranie článkov
 • Vyvažovanie napätia článkov
 • Možnosť pripojenia externého grafického displeja
 • Plne programovateľný proces merania
 • Galvanické oddelenie merania
 • Jednoduché pripojenie meracích modulov
 • Užívateľsky prívetivé prostredie
 • Možnosť zobrazenia údajov v softvérovej monitorovacej aplikácii na PC
 • Možnosť uchytenia na DIN lištu a následného zabudovania do 19” skrine alebo umiestnenie na stenu

Batériový monitorovací systém BMSL v reálnom čase monitoruje a signalizuje stavy akumulátorových batérií ako napríklad hlboké vybitie akumulátorov, resp. jednotlivých článkov batériovej sady, rozváženie napätí článkov, nadmerné vybíjacie, resp. nabíjacie prúdy batériovej sady, odchýlku teploty akumulátorov od stanovenej hodnoty a ďalších parametrov. Prekročenie každého z uvedených parametrov môže viesť k zničeniu celej batériovej sady, preto je potrebné mať okamžitú informáciu o stave batérií.

Pomocou procesu vyvažovania, batériový monitorovací systém reguluje napätie každého článku. Tento proces má za následok optimálny výkon a zlepšenú životnosť.

Celý systém sa skladá z riadiacej jednotky (MP) a príslušného počtu meracích modulov (MM) rovnakého konštrukčného prevedenia, prúdových sond (CP) a príslušného počtu prepojovacích vodičov a vodičov napäťových snímačov.

Systém môže byť napájaný priamo z batérií. Nie je teda potrebné napájanie zo zálohovanej siete, čo umožňuje umiestniť monitorovací systém priamo v miestnosti, kde sú batérie nainštalované prípadne aj skladované. Ďalšou možnosťou je napájať systém z externého zdroja.

Rozsah pracovných teplôt:
 • -25 °C až 55 °C
Krytie:
 • IP20
 • V prípade umiestnenia monitoringu v miestnosti s otvorenými batériami je potrebné umiestniť riadiacu jednotku a meracie moduly do skrinky s krytím minimálne IP54 a použiť prúdovú sondu v prevedení CPxxxIP
 Činnosti systému monitorovania batérií

Monitorovanie

 • Celkové napätie každej sady batérie
 • Napätie jednotlivých článkov batériovej sady
 • Rozváženie napätia článkov v batériovej sade
 • Kontrola min. / max. napätia článkov
 • Kontrola max. nabíjacieho prúdu
 • Kontrola max. vybíjacieho prúdu počas zálohovania
 • Rozváženie prúdov batériových sád
 • Teplota jednotlivých článkov
 • Teplota okolia batérie
 • Počet vyhovujúcich/nevyhovujúcich článkov
 • Možnosť nastavenia kontroly vzájomných parametrov medzi batériovými sadami
 • Možnosť monitorovania sád s rôznym počtom článkov
Komunikácia s užívateľom:
 • Signalizácia stavov / alarmov
  • opticky (diódy LED)
  • bezpotenciálové kontakty alarmových relé
 • Komunikácia cez sériové rozhranie RS485 – protokol MODBUS RTU
 • Komunikácia štandardnými sieťovými protokolmi – MODBUS TCP, SNMP, WEB rozhranie
Ovládanie:
 • Lokálne pomocou displeja
 • Lokálne / diaľkovo cez Ethernet rozhranie – cez WEB rozhranie alebo MODBUS TCP
Softvér:
 • Podpora pre OS MS Windows XP, Windows 7 / 8 / 10

 

 Aplikácie:
 • Stacionárne batérie
 • Batérie v UPS a napájacie systémy pre telekomunikáciu, energetický priemysel
 • Plynárenstvo, železnice