skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

BMS a <br /><b>Testovanie<br />Batérií</b>

Regulovaná záťaž

Regulované záťaže sú určené pre vykonávanie kapacitných skúšok batériových sád s menovitým napätím minimálne 24 V DC. Je ich možné použiť s rôznymi typmi batérií. Vďaka vysokej hodnote maximálneho pracovného napätia je možné využiť tieto zariadenia pre široký rozsah napätí batériových sád.

RZ-120

RZ-240

Zariadenia RZ120 a RZ240 sú univerzálne regulované záťaže určené pre:

  • Testovanie batérií s napätiami 24 až 800 V DC
  • Záťažové testy jednosmerných zdrojov do 800 V DC
  • Záťažové testy zdrojov striedavého napätia do 230 V AC
  • Možnosť pripojenia maximálne 12 meracích modulov MM-02 (max. 288 blokov)

Meracie moduly MM-02 sú určené pre:

  • Testovanie batérií v spolupráci so zariadením RZ120 alebo RZ240
  • Monitorovanie batérií počas prevádzky
  • Merací modul MM-02 obsahuje 24 vstupov pre meranie napätia (max. 20V/vstup) a jeden vstup pre meranie teploty
  • Bezdrôtová komunikácia modulov s nadradeným systémom / záťažou

 
Zobraziť produkty