skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

Modulárny invertorový systém TSI BRAVO 110/230Jednou z najdôležitejších vlastností systému TSI je odpájacia schopnosť. Invertor TSI má na každom výkonovom porte najmenej 3 odpájacie úrovne v sérií ( t.j. relé, poistka, ...), ako aj galvanicky oddelenú zdvojenú komunikačnú zbernicu. Komunikácia je teda odolná voči poruchám, každá zbernica je schopná samostatne zabezpečiť synchronizáciu, zdieľanie záťaže a dátovú komunikáciu.

Modul invertora má dva vstupy – jeden slúži pre pripojenie na DC sieť a druhý pre AC sieť. Pri napájaní z DC siete pracuje modul ako klasický invertor. Pri režime EPC („Enhanced Power Conversion“ – režim zlepšenej konverzie energie) je záťaž napájaná z AC siete. Napriek všetkým rušeniam ( harmonické, zvlnenia, krátke rušivé impulzy) zvyčajne prenášaných sieťou je do záťaže dodávané čisté sínusové napätie, a to dokonca aj v prípade, že záťaž nie je lineárna. Čistá sínusová vlna na výstupe a ideálny účinník na vstupe sú dosiahnuté bez čerpania energie z DC zdroja. Pri koncepte TSI je filtrovanie prúdu a napätia podobné ako v usmerňovači v kombinácii s invertorom (režim on-line), ale s výrazne lepšou účinnosťou. 

 Všeobecné vlastnosti

• Kompaktný 19“ systém
• Invertorový systém s výškou 2U umožňuje dosiahnuť celkový výkon až 10 kVA
• Paralelná prevádzka v redundantnom systéme (TRS – True Redundant System)
• Modul invertora s výkonom 2,5 kVA / 2,0 kW
• Moduly invertorového systému vymeniteľné za prevádzky (hot swap)
• Funkcia statického prepínača (STS) integrovaná v module invertora (voliteľne – AC vstup)
• Vstup pre AC a DC sieť
• AC/AC konverzia má oddelený AC výstup od AC vstupu a prichádza s funkciou dvojitej filtrácie
• Vysoká účinnosť pri AC/AC konverzií – až 96%
• Možnosť vytvorenia 1 alebo 3 fázových invertorových systémov

 Aplikácie

• Telekomunikačná technika
• IT technika
• Priemyselná a zabezpečovacia technika