skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

Invertor Y-ONE 500Samostatný «stand alone» invertor s integrovanou funkciou statického prepínača využívajúci modernú TSI technológiu „Twin Sine Innovation”. Tento koncept prináša výrazný pokrok na úrovni kompaktnosti systému a celkovej účinnosti. Výhodou je prioritné využitie AC vstupu – DC vstup sa využíva iba v prípade výpadku AC siete.

 Všeobecné vlastnosti

• Účinnosť 92% (EPC režim) značným zlepšením v porovnaní s 85% v prípade tradičného reťazca „usmerňovač – batérie – invertor“ (straty energie znížené na 50%).
• Nepotrebuje externý statický prepínač a redukuje potrebný výkon usmerňovača
     • Funkcia statického prepínača (STS) integrovaná v module invertora
     • Usmerňovač sa využíva iba na nabíjanie batérie.
• Filtrácia AC vstupu
     • Y-ONE má na AC vstupe účinník blízky 1
     • Široký rozsah AC vstupného napätia od 175VAC do 275 VAC pri súčasnom zachovaní sínusového výstupného napätia s hodnotou 230VAC. Ideálne riešenie pre lokality s nízkou kvalitou napájacej siete (kolísanie AC napätia).
• Frekvencia a výstupne napätie nastaviteľné užívateľom
• DC vstup , AC vstup, AC výstup – svorkovnice, umiestnené na zadnom paneli
• Voliteľne: AC výstup 2xIEC zásuvky umiestnené na prednom paneli s vlastnými poistkami

 Aplikácie

• Telekomunikačná technika
• IT technika
• Priemyselná a zabezpečovacia technika