skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

Modul invertora RDI 3000VA – 24VDCTento rad modulárnych invertorov je možné napájať z akéhokoľvek dostatočne dimenzovaného zdroja DC napätia v rozsahu od 19 do 32 VDC, pričom je zaručený čistý sínusový výstup.
V záujme dosiahnutia požadovaného celkového výkonu vrátane redundancie pre čo najlepšiu dostupnosť je možné paralelne zapojiť niekoľko invertorov. Redundancia je dosiahnutá vďaka digitálnemu mikroprocesorovému riadeniu (DSP), pričom všetky informácie sú k dispozícii jednak lokálne a jednak diaľkovo pri použití riadenia SYS3000 a softvéru PSM2000 alebo pomocou systému DVV RB-01.
Vysokofrekvenčná technológia a použitá topológia umožňujú dosiahnuť veľmi vysokú účinnosť pri zachovaní kompaktných rozmerov a užívateľsky prístupného dizajnu. Tento produktový rad je v súlade s medzinárodnými, európskymi a všeobecnými telekomunikačnými štandardmi.

 Všeobecné vlastnosti

• Vysoká účinnosť
• Mikroprocesorové riadenie (DSP – Digital Signal Processing)
• Úroveň rušenia frekvencie vstup / výstup v súlade s FCC
• Možnosť kompletného dohľadu
• Paralelná prevádzka v redundantnom systéme (TRS – True Redundant System)
• Široký rozsah vstupného napätia
• Patentovaná technológia

 Aplikácie

• Napájanie priemyselnej, riadiacej, telekomunikačnej a zabezpečovacej techniky