skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

GSMcom 02 Všeobecné vlastnosti
 • Podporované pásma GSM 2G, GPRS, frekvencie GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900
 • 4 digitálne vstupy
 • 2 digitálne výstupy 230V AC, 3A
 • 2 napäťové vstupy v rozsahu ±10V
 • 1x meranie teploty
 • 1x RS232 (monitorovanie zariadení spoločnosti A2B)
 • Konfigurácia zariadenia prostredníctvom web rozhrania
 • Signalizácia prostredníctvom 2 LED
 • Ochrana proti prepólovaniu
 • Nadprúdová ochrana PTC vratná
 • Umiestnenie na DIN lištu, minimálne rozmery
 Aplikácie

A2B GSMcom 02 je zariadenie určené na diaľkový dohľad meraných veličín a stavov prostredníctvom siete GSM. Zariadenie vyhodnocuje zmeny analógových a stavových veličín na základe užívateľom definovaných pravidiel. Vyhodnotené udalosti sú prenášané prostredníctvom štruktúrovaných SMS správ na zvolené telefónne čísla v zozname.
A2B GSMcom 02 má široké použitie v priemysle, automatizácií, logistike, ako aj v domácich aplikáciách. S využitím snímačov s napäťovým výstupom -10V až 10V, či využitím bezpotenciálových kontaktov digitálnych vstupov aj digitálnych výstupov, je možné riadiť vzdialené zariadenia s reálnou spätnou väzbou. GSM com 2 môže slúžiť aj ako autoalarm v pracovných strojoch, kamiónovej doprave, či autobusoch s možnosťou sledovania polohy cez GSM sieť. Zavolaním z mobilného telefónu na telefónne číslo SIM karty A2B GSMcom 2 je možné, prostredníctvom SMS správ, zistiť aktuálny stav monitorovaného systému, resp. poruchu systému.