skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

Modulárný napájací systém DCS 1500A-24/110/220-xSystémy DCS sú napájacie systémy vyznačujúce sa malými rozmermi. Môžu byť aplikované v komunikačnej alebo riadiacej infraštruktúre. Zariadenia tejto série sú ľahké a sú navrhnuté najmä pre inštalácie v obmedzených priestoroch s vysokou výkonovou hustotou.
Systém obsahuje usmerňovače s veľkou účinnosťou, AC a DC pripojovacie body, riadiacu jednotku. Okrem vysokého stupňa dohľadu má zariadenie malú hĺbku a vyznačuje sa jednoduchou inštaláciou, čo prispieva k úspešnému nasadzovaniu systému.
Toto riešenie bolo vytvorené s cieľom optimalizovania celkových nákladov.

 Hlavné vlastnosti

  • Výkon až do 36 kW je možné nainštalovať do 19" rack-u
  • Výkonový systém je vstavaný v 19" rack-u s výškou 1U, 2U alebo až 6U – podľa výkonu
  • Vysoká účinnosť usmerňovačov viac ako 95 %
  • Všetky pripojenia sú ľahko prístupné
  • Možnosť voľby príslušenstva monitorovania a riadenia

 Použitie

  • Priemyselné aplikácie
  • Riadiace a monitorovacie systémy
  • Komunikačné sieťové stanice