skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

Systémová riadiaca jednotka DCS-100Systémová riadiaca jednotka DCS-100 je optimálnym riešením pre všetky výkonové rady od malých až po veľké napájacie systémy vďaka jednoduchej rozšíriteľnosti pomocou CAN alebo RS485 zbernice a prídavných modulov.
Batériový manažment zahŕňajúci testy batérií a odhad životnosti, ako aj funkcie usmerňovačov obsahujúce kontrolu redundancie, uľahčujú sledovať dostupnosť systému a plánovať práce na lokalite nákladovo efektívnym spôsobom.
Systémová riadiaca jednotka poskytuje tiež rôzne možnosti diaľkového dohľadu prostredníctvom bezpotenciálových reléových kontaktov, siete LAN / Ethernet, SNMP alebo Modbus. Integrovaný webový server poskytuje užívateľsky príjemné rozhranie pre lokálny ako aj diaľkový dohľad a správu systému so štandardným webovým prehliadačom.

 Všeobecné vlastnosti
  • Integrovaný webový server
  • Integrovaný LCD displej a klávesnica
  • Diaľkový monitoring pomocou LAN
  • Pokročilý manažment batérií vrátane monitorovania a testovania batérií
 Aplikácie

• Napájacie systémy telekomunikačnej, riadiacej, zabezpečovacej a priemyselnej technológie