skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

Batérie FIAMM SMG OPzVVentilom regulované oloveno-kyselinové bezúdržbové batérie FIAMM SMG OPzV kombinujú výhody technológie rekombinácie (takmer žiadna údržba počas celej doby životnosti) sprednosťami konvenčných údržbových batérií s trubicovými elektródami (dlhá životnosť a excelentný výkon v cyklických aplikáciách).
Spoločnosť FIAMM má zavedený program zameraný na nepretržité zlepšovanie investovaním do výrobného procesu, vybavenia a technológií. Výroba staničných batérií FIAMM je v súlade s požiadavkami noriem ISO 9001 a ISO 14001. Neustále investovanie do batériovej technológie sa odzrkadľuje vo výrobe prémiových produktov najvyššej kvality a spoľahlivosti.
Ventilom regulované oloveno-kyselinové bezúdržbové batérie FIAMM SMG OPzV sú ideálnym zdrojom energie pre rozličné staničné aplikácie.

 Všeobecné vlastnosti

• Bezpečnosť
• Dizajnovaná životnosť až 18 rokov
• Univerzálnosť
• Spoľahlivosť
• Minimálne splynovanie

 Technické vlastnosti

Kladné trubicové elektródy: špeciálnej konštrukcie, vyrobené zo špeciálnej zliatiny olova s vysokou poréznosťou pre zachovanie čo najväčšieho množstva aktívneho materiálu
Negatívne platne: pastované, mriežkového typu
Elektrolyt: vo forme gélu
Separátory: s extrémne vysokou poréznosťou a nízkym vnútorným odporom
Obal: vyrobené z odolného plastu (ABS). Na želanie je k dispozícii aj prevedenie zo samozhášavého plastu (v súlade s IEC 707 FV0 a UL 94 VO z LOI > 28 %)
Jednoduchá inštalácia: štandardná inštalácia článkov FIAMM SMG je na izolované oceľové stojany v horizontálnej alebo vertikálnej polohe
Jednocestný bezpečnostný ventil: otvára sa pri nízkom vnútornom tlaku a je zabezpečený proti vniknutiu plameňa alebo iskier do článku
Pólové vývody: povrchovo upravené a utesnené pólové vývody (M10) zabezpečujú dobrý kontakt a nízky odpor s flexibilným káblovým pripojením
Utesnené pólové vývody: zabraňujú preniknutiu elektrolytu a korózii
Konektory: flexibilné, plne izolované káblové prepojky spojené s pólovým vývodom izolovanou skrutkou s integrovaným meracím otvorom

 Aplikované normy

• DIN 40742, DIN 43539T5
• IEC 60896 časti 21 – 22
• Príručka Eurobat – 12 rokov „Long Life“