skip to main content

Visokoučinkoviti sustavi napajanja i pomoćnog napajanja za telekomunikacijske, informacijske i industrijske tehnologije.

 

Certified Integrated Management System (IMS):
EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004, OH SAS 18001:2007.

Certificate ISO 27001:2013

 
 

Povijest

A2B je osnovana 1996.g. u Žilini. Moderna je tvrtka koja djeluje na polju energetskog napajanja za telekomunikacijske i industrijske sustave u Slovačkoj i u inozemstvu. Glavne aktivnosti tvrtke su proizvodnja, opskrba i servisiranje sustava napajanja, pomoćnih sustava, sustava izmjenjivača, specijalnih konfiguracija prema narudžbi te druge opreme potrebne u opskrbi sustavima napajanja za telekomunikacijsku i industrijsku opremu. Od samog osnutka, tvrtka je posebnu pažnju pridavala kvalitetnoj usluzi u spomenutim poljima. Broj zadovoljnih klijenata stalno raste zahvaljujući uspješnoj suradnji te njegovanju ugleda kao pouzdanog partnera za dugi niz godina.

Tvrtka surađuje sa svjetski poznatim međunarodnim tvrtkama: Fiamm, Delta, Riello UPS, CE+T, ONIS VISA.

U prosincu 2014., A2B s.r.o. odlučuje proširiti svoju prisutnost u Europi i osniva sestrinsku tvrtku, A2B Eco Energy d.o.o., u Zagrebu, Hrvatska. U 2016. - 2017. godine tvrtka je imao ured u Karlovcu.
Druga sestrinska tvrtka A2B, s.r.o. u Europi, A2B Eco Energy, s.r.o. osnovana je u Brnu, Češka Republika u veljači 2017.godine.

 

Naša misija

Prvi i glavni cilj A2B-a je suradnja s klijentima. Služenje počinje analizom trenutnog stanja energetske opskrbe ključnih tehnoloških sustava klijenta, nastavlja se davanjem stručnih savjeta i prijedloga rješenja koje bi bilo najprihvatljivije ekološki i ekonomski, pripremom projektnih dokumenata, implementcijom projekta, jamstvom i servisiranjem nakon isteka jamstva te završava rastavljanjem i ekološki prihvatljivim odlaganjem zastarjele tehnološke opreme.

 

Naši ciljevi

Ostvarivati svoju misiju 24 sata dnevno, 7 dana tjedno, 365 dana u godini te podržavati napore u poboljšanju kvalitete, optimizacije aktivnosti i smanjenje ukupnih troškova vlasništva (TCO).

Poboljšati kvalitetu proizvodnje i usluga uvođenjem inovativnih, ekološki čistih tehnologija i procesa. Ojačati našu poziciju na domaćem i stranom tržištu pomoću konstantnog pridavanja pažnje zaštiti okoliša. Biti fleksibilni u skladu s brzim razvojem procesa ključnih tehnologija i posljedičnim promjenama u potraživanju i ponudi sustava neprekidnog napajanja.

Predvidjeti buduću potražnju za pojednostavljenijim održavanjem i sigurnošću usluga servisiranja sustava neprekidnog napajanja, migraciji i nadogradnji tehnologija, kao i promjenama koje nastaju zbog povećanja snage i raspona tehnologije napajanja.

 

Naša vizija

Uspostaviti snažan položaj na području sustava neprekidnog napajanja u tehnologijama neophodnima za ključne sektore nacionalne ekonomije u Slovačkoj, a na duge staze postati prepoznati kao jedan od svjetski poznatih sudionika u ovom polju.

 

Naše vrijednosti

Središnja vrijednost naše tvrtke je ostvarivanje dugotrajnih odnosa s poslovnim partnerima temeljenih na odgovarajućim interpersonalnim i partnerskim vezama. Takve veze njegujemo u svakodnevnoj suradnji te stavljamo naglasak na jednakost, poštivanje različitosti u mišljenjima, međusobnoj korisnosti te transparentnosti ugovorenih veza.

U našem radu, kao i u komunikaciji s partnerima, cijenimo moralne i etičke vrijednosti poput iskrenosti, pravednosti, međusobnog poštivanja, odgovornosti i povjerenja.

Najveća vrijednost naše tvrtke su ljudi. U skladu s time, osiguravamo im kontinuiran profesionalan razvoj, potičemo timski rad i trud u primjeni najnovijih stručnih saznanja iz područja znanosti, tehnologije i korporativnog upravljanja. Svim našim partnerima nudimo najprofesionalniji pristup, a zauzvrat očekujemo isto od njih.

Kad je u pitanju zdravlje naših ljudi i zdravlje buduće generacije, veliku pažnju pridajemo brizi o okolišu. U praksi to znači uvođenje visoko učinkovitih tehnologija s niskim štetnim emisijama, korištenje obnovljivih izvora energije te odlaganje i recikliranje otpada na ekološki prihvatljiv način.

Rado pomažemo onima kojima je to potrebno te težimo stvoriti dostojanstvene uvjete života. Sudjelovanjem u programima društvenog razvoja naše regije, kao i pomoću naših partnera, pokazujemo uzajamnu solidarnost i podržavamo građansku solidarnost.

 

Naša specijalizacija

Nudimo širok raspon proizvoda našim klijentima:
 • Sustavi istosmjernog napajanja i modularni sustavi napajanja
 • DC/DC pretvarači
 • Izmjenjivači, solarni izmjenjivači, visoko učinkoviti i vrhunski pouzdani sustavi modularnih izmjenjivača
 • UPS jedinice neprekidnog napajanja, uključujući visoko učinkovite i dugovječne zamašnjake i modularne jedinice
 • Električni generatori
 • Sklopovi za napajanje prema potrebama klijenta (AC/DC, DC/DC, DC/AC, itd.)
 • Olovni-kiselinski akumulatori, akumulatori bez održavanja
 • Natrij nikal kloridni akumulatori bez emisije i s niskim troškovima održavanja
 • Fotonaponski paneli
 • Solarni punjači
 • Sklopke automatskog prijenosa (ATS)
 • Statičke sklopke za prijenos opterećenja (STS)
 • Regulirana opterećenja za testiranje kapaciteta akumulatora i strest testovi za sustave napajanja
 • Razvodni ormari istosmjerne struje za telekomunikacijske sustave i industriju
 • Razvodni ormari s unutarnjom potrošnjom
 • Lokalni i nadzor na daljinu / sustavi nadzora
 • Klimatizirani komunikacijski ormari
Naše kvalificirano i obučeno osoblje obavlja usluge potrebne za funkcioniranje i održavanje sustava napajanja i pomoćnih sustava:
 • Analiza trenutnog stanja i klijentovih potreba, prijedlog mogućih rješenja
 • Dizajn, razvoj i proizvodnja rješenja za klijenta (u skladu s posebnim zahtjevima klijenta)
 • Tehnička podrška i savjetovanje
 • Test prihvatljivosti u tvornici proizvodnje za krajnjeg klijenta
 • Instalacija uređaja
 • Tehnička podrška na samom mjestu tijekom puštanja u pogon, održavanje i servis
 • Profesionalne inspekcije i testiranja opreme
 • Opskrba rezervnim dijelovima
 • Preventivno testiranije uređaja
 • Testiranje kapaciteta akumulatora
 • Stres testovi
 • Održavanje i popravci opreme
 • Logističke usluge
 • Tehničko obučavanje
 

Naša organizacija

Od samog osnutka sjedište tvrtke A2B bilo je u tvornici u Žilini. Da bismo što učinkovitije komunicirali s klijentima, naša podružnica u Bratislavi se bavi komercijalnim uslugama i uslugama servisiranja. Imamo preko 50 stalnih zaposlenika, od kojih je većina kvalificirano tehničko osoblje.

Naši zaposlenici vode brigu o zadovoljstvu naših klijenata i partnera u sljedećim odjelima:

 • Poslovanje i marketing
 • Proizvodnja i tehnički odjel
 • Servisiranje i instalacija
 

Certifikati

A2B je dobio certifikat za Sustav integriranog upravljanja (IMS), koji svake godine provjerava neovisna revizijska tvrtka, a koji se nagrađuje na temelju usklađenosti sa zahtjevima međunarodne norme EN ISO 9001:2015 za Kvalitetu upravljanja sustavom, EN ISO 14001:2015 za Upravljanje okolišem, i OH SAS 18001:2007 za Ocjenu zdravlja i sigurnosti ljudi. Na prijelazu 2018.-2019., A2B, s.r.o. proširio svoj integrirani sustav upravljanja uvođenjem i certificiranjem zahtjeva međunarodne norme ISO 27001: 2013

A2B posjeduje certifikate koje izdaje Tehnički inspektorat za:/p>

 • proizvodnju elektrotehničke opreme
 • profesionalnu inspekciju i testiranje određenih elektrotehničkih uređaja
 • popravak određenih elektrotehničkih uređaja u rasponu:
  • popravak i održavanje
  • rekonstrukcija
  • montaža u funkcionalne jedinice na mjestu budućeg djelovanja za elektrotehničku opremu do 1000 V, uključujući gromobrane u zgradama bez opasnosti od eksplozije.