skip to main content

Vysoce efektivní napájaní a záložní napájení telekomunikačních, radiokomunikačních, informačních a průmyslových technologií.

Služby

Služby

Naši kvalifikovaní a vyškolení pracovníci poskytují níže uvedený soubor služeb spojených s provozem a údržbou napájecích a záložních systémů. Pro další informace ohledně našich služeb prosím kontaktujte některého z našich obchodních a projektových manažerů.

Inženýrská činnost

 • analýza aktuálního stavu napájení a elektroinstalace
 • vypracování rozpočtu investičního záměru
 • realizácie měření a zátěžových testů
 • posouzení vhodnosti provozování napájecích a záložních systémů
 • návrhy možných řešení napájení v souladu s potřebami zákazníka (posouzení možností rozšíření stávajících systémů, návrh nových koncepcí napájení)
 • doporučení najvhodnejšího řešení z hlediska optimalizace technických možností a nákladů
 • návrh a vývoj zařízení přesně podle potřeb zákazníka (zařízení „na klíč“)
 • vypracování projektové dokumentace elektrické, technologické, případně stavební části při zachování návaznosti na stávající projektovou a technickou dokumentaci
 • konzultační činnost – spolupráce s inženýry zákazníka příp. třetí strany

Logistické služby

 • balení zařízení
 • dovoz do skladu zákazníka nebo na místo instalace (i v těžko dostupném terénu)
 • pronájem skladovacích prostor
 • manipulace se zařízeními
 • osazení zařízení

Instalace

 • uvedení zařízení do provozu, měření a nastavení optimálních provozních parametrů
 • zaškolení obsluhy
 • montáž souvísejíciíh technologií
 • montáž napájecích zařízení a systémů
 • příprava elektrických rozvodů
 • odborné prohlídky a odborné zkoušky zařízení, vypracování revízní zprávy

Servisní služby

 • záruční a pozáruční servis
 • 24-hodinová servisní pohotovost 7 dní v týdnu 365 dní v roce
 • kapacitní zkoušky akumulátorových baterií
 • pravidelná údržba napájecích a záložních zdrojů včetně komplexních profylaktických prohlídek
 • návrh a realizace nezbytných opatření vyplývajících z profylaktické prohlídky a kapacitní zkoušky zařízení
 • možnost realizace dálkového dohledu nad napájecími a záložními zdroji
 • ekologická likvidace odpadů včetně akumulátorových baterií
 • garance nástupu na servisní zásah (lhůta dle dohody)
 • nepřetržitá technická podpora (provozování 2 hot-line mobilních linek 7x24 hodin v týdnu)