skip to main content

Vysoce efektivní napájaní a záložní napájení telekomunikačních, radiokomunikačních, informačních a průmyslových technologií.

<br /><br /><b>Baterie</b>

Batérie

Staničné batérie sú dôležitou súčasťou systémov zabezpečujúcich nepretržité napájanie telekomunikačných zariadení, v bankovníctve, počítačových technológiách, počítačom riadených procesoch, ako aj v mnohých iných aplikačných oblastiach. Staničné batérie sa používajú na zabezpečenie nepretržitého napájania v prípade poruchy/výpadku napájacej siete.


 


Úkažka ištalácií batérií

Produktová rada oloveno-kyselinových batérií obsahuje tak bezúdržbové batérie (VRLA) ako aj zaliate batérie (flooded) v širokom rozsahu kapacít. Batérie určené pre staničné aplikácie pokrývajú spolu s dostupným príslušenstvom takmer všetky oblasti vyžadujúce použitie batérií určených pre staničné aplikácie. V závislosti od špecifík daného projektu obsahuje dodávka tovaru okrem samotných batérií aj ďalšie súvisiace súčasti:

 • Izolované batériové prepoje pevné a/alebo flexibilné
 • Izolované batériové stojany (dostupné sú aj stojany s rôznou seizmickou odolnosťou)
 • Záchytné vane
 • Batériové kabinety
 • Bezpečnostné prvky (varovné nápisy, zábrany a kryty)
 • Vybavenie personálu údržby (ochranné pracovné pomôcky, hustomer, teplomer)

Novou skupinou produktov pre použitie so zdrojmi obnoviteľnej energie sú sodíkovo - niklové batérie, garantujúce vysokú životnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť s nulovými emisiami.

Vlastnosti:

 • Prevádzka pri ľubovoľnej vonkajšej teplote
 • Schopnosť ukladať energiu počas nekonečného obdobia
 • Žiadne škodlivé emisie
 • Rýchla nabíjacia a vybíjacia kapacita
 • Neobsahuje žiaden toxický ani škodlivý materiál
 • Bezúdržbové
 • Nízke náklady na prevádzku
 • Všetky súčiastky sú kompletne recyklovateľné

 
Zobraziť produkty