skip to main content

Vysoce efektivní napájaní a záložní napájení telekomunikačních, radiokomunikačních, informačních a průmyslových technologií.

O nás

O nás

Společnost A2B Eco Energy, s.r.o. je výrobní a obchodní společností poskytující komplexní řešení systémů a služeb souvisejících se zabezpečením nepřetržitého napájení pro kritické oblasti telekomunikací, průmyslu, masmédií, informatiky, distribuce a ochrany dat, energetiky, dopravy, zdravotnictví, bezpečnosti a ostatní životně důležité oblasti.

 

Certifikovaný integrovaný systém managementu ISM:
EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004, OH SAS 18001:2007.

Certifikát ISO 27001:2013

 
 

Historie

Společnost A2B, s.r.o. byla založena v roce 1996 v Žilině. A2B je moderní společností, která působí v oblasti napájení telekomunikačních a průmyslových technologií na území České a Slovenské republiky a také v zahraničí. Hlavní oblastí působení firmy je výroba, dodávka a servis napájecích systémů, zálohových systémů invertorových systémů, speciálních zákaznických zůstává dalších zařízení souvisejících se zabezpečením napájení telekomunikačních a průmyslových zařízení. Od svého vzniku se společnost zaměřila zejména na poskytování kvalitních služeb v uvedené oblasti. Výsledkem úspěšného působení firmy jako trvalého a spolehlivého partnera je neustále se zvyšující počet spokojených zákazníků.

V rámci svého působení spolupracuje s renomovanými mezinárodními společnostmi: Fiamm, Delta, Riello UPS, CE+T Power, ONIS VISA

Koncem roku 2014 se společnost A2B, s.r.o. rozhodla rozšířit své působení v Evropě a založila v chorvatském Záhřebu dceřinou společnost A2B Eco Energy d.o.o. Během 2016-2017 let se její servisní centrum a kancelář nacházely ve městě čtyř řek, Karlovaci.
Druhá dceřiná společnost, A2B Eco Energy, s.r.o., byla založena v únoru 2017 v Brně, České republice.

 

Poslání společnosti

Posláním společnosti A2B, s.r.o. je služba zákazníkům. Tato služba začíná analýzou aktuálního stavu napájení kritických technologií zákazníka, pokračuje odborným poradenstvím a návrhem ekologicky a ekonomicky nejvýhodnějšího řešení, zpracováním projektové dokumentace, samotnou realizací projektu, záručním a pozáručním servisem a končí demontáží a ekologickou likvidací vyřazených technologických zařízení.

 

Naše cíle

Plnit poslání společnosti nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce a tím podporovat úsilí o zkvalitnění, optimalizaci a zefektivnění své činnosti a snižování celkových nákladů (TCO).

Zvyšovat kvalitu výroby a služeb zaváděním inovativních, ekologicky "čistých" technologií a procesů. Důslednou orientací na ochranu životního prostředí posílit svou pozici na domácím a zahraničním trhu. Flexibilně reagovat na rychlý vývoj procesních (kritických) technologií a z toho vyplývající změny nároků na zajištění jejich nepřetržitého napájení.

Předvídat budoucí očekávání ve vazbě na zjednodušení údržby a bezpečnosti servisních prací na systémech nepřetržitého napájení, migraci a obměnu technologií, jakož i na změny související s nárůstem výkonu a množství napájené technologie.

Vízia spoločnosti

Dosiahnuť silné postavenie na Slovensku v oblasti nepretržitého napájania kľúčových technológií v rozhodujúcich odvetviach národného hospodárstva a postupne sa významnou mierou etablovať aj v zahraničí.

 

Naše hodnoty

Trvalo platnou devizou naší společnosti jsou její dlouhodobé vztahy s obchodními partnery, budované na bázi korektních mezilidských a partnerských vztahů. Preferujeme jejich v každodenní spolupráci s důrazem na rovnocennost, respektování názorové rozmanitosti, vzájemnou výhodnost a transparentnost smluvních vztahů.

V práci, jakož i v komunikaci s partnery, oceňujeme morální a mravní hodnoty, jako jsou poctivost, spravedlnost, vzájemná úcta, odpovědnost a důvěra.

Největší hodnotou naší společnosti jsou její lidé. Proto zajišťujeme jejich trvalý odborný růst, podporujeme týmovou práci, ale i úsilí při uplatňování nejnovějších poznatků z oblasti vědy, techniky i podnikového řízení. Vysoce profesionální přístup k práci je to, co našim partnerům nabízíme, ale co zároveň od nich vyžadujeme.

S ohledem na zdraví našich lidí a na zdraví nastupující generace se významnou měrou věnujeme problematice životního prostředí. V praxi to pro nás znamená zavádění technologií s vysokou účinností a nízkou hladinou emisí, využívajících obnovitelné zdroje energie, ale i ekologickou likvidaci a recyklaci odpadů.

S ochotou pomáháme těm, kteří to potřebují a snažíme se vytvářet důstojné podmínky pro život. Prostřednictvím účasti na programu sociálního rozvoje našeho regionu, jakož i prostřednictvím našich partnerů, projevujeme vzájemnou sounáležitost a podporujeme občanskou solidaritu.

 

Zaměření společnosti

Pro své zákazníky nabízíme široké portfolio produktů:​
 • jednosměrné zdroje a modulární napájecí systémy
 • DC/DC konvertory
 • Invertory, solární invertory a modulární invertorové systémy s vysokou účinností a vysokou spolehlivostí
 • zdroje UPS, včetně setrvačníkového a modulárních s vysokou účinností a dlouhou životností
 • elektrické zdrojové agregáty
 • zákaznicky orientované sestavy napájecích systémů (AC/DC, DC/DC, DC/AC,...)
 • olověno-kyselinové akumulátory zalité a bezúdržbové
 • sodíkovo - niklové baterie s nulovými emisemi a nízkými provozními náklady
 • fotovoltaické panely
 • solární nabíječe
 • automatické přepínače (ATS)
 • statické přepínače (STS)
 • regulované zátěže pro výkon kapacitních testů baterií a zátěžových testů napájecích systémů
 • DC rozvaděče pro telekomunikace a průmysl
 • rozvaděče vlastní spotřeby
 • systémy lokálního a dálkového dohledu / monitoringu
 • klimatizované technologické kabinety
Naši kvalifikovaní a vyškolení pracovníci poskytují služby spojené s provozem a údržbou napájecích a záložních systémů:
 • analýza stávajícího stavu a potřeb zákazníka, návrh možných řešení
 • návrh, vývoj a výroba zákaznických řešení (dle specifických požadavků zákazníka)
 • technická podpora a konzultační činnost
 • akceptační testy ve výrobním závodě pro koncového zákazníka
 • instalace zařízení
 • technická asistence na místě při uvádění do provozu, údržbě a opravě
 • odborné prohlídky a zkoušky zařízení
 • zajištění náhradních dílů
 • profylaktické prohlídky zařízení
 • kapacitní zkoušky baterií
 • zátěžové testy
 • údržba a oprava zařízení
 • logistické služby
 • technické školení
 

Organizace společnosti

Společnost A2B, s.r.o. má od svého vzniku sídlo v závodě v Žilině. Pro efektivnější komunikaci s našimi zákazníky využívá pobočku v Brně, která zastřešuje zejména obchodní a servisní činnosti. Naše společnost zaměstnává dlouhodobě více než 80 stálých zaměstnanců, z čehož převážnou část tvoří kvalifikovaný technický personál.

O neustálou spokojenost našich zákazníků a partnerů se starají pracovníci v následujících útvarech:

 • Odbor obchodních a marketingových činností
 • Odbor výrobně technický
 • Odbor servisu a instalací
 

Certifikáty

Společnost A2B, s.r.o. má zaveden a certifikován integrovaný systém managementu ISM, který je každoročně prověřován nezávislou auditorskou společností a odpovídá požadavkům mezinárodních norem EN ISO 9001: 2015 pro systém managementu jakosti, EN ISO 14001: 2015 environmentálního managementu a OH SAS 18001: 2007 pro systémy bezpečnosti a ochrany zdraví. Na přelomu let 2018-2019 společnost A2B, s.r.o. rozšířila svůj integrovaný systém managementu zavedením a certifikací požadavků mezinárodní normy ISO 27001: 2013.

Naše společnost má potvrzení NBÚ SR o průmyslové bezpečnosti podnikatele. Společnost A2B, s.r.o. je držitelem Oprávnění vydávaných Technickou inspekcí pro oblast činností:

 • výroba technických zařízení elektrických
 • odborné prohlídky a odborné zkoušky vyhrazených technických zařízení elektrických
 • oprava vyhrazených technických zařízení elektrických v rozsahu:
  • oprava a údržba
  • rekonstrukce
  • montáž do funkčního celku na místě budoucího provozu pro technická zařízení elektrické s napětím do 1000 V včetně hromosvodů v objektech bez nebezpečí výbuchu.