skip to main content

Vysoce efektivní napájaní a záložní napájení telekomunikačních, radiokomunikačních, informačních a průmyslových technologií.

O nás

O nás

Společnost A2B Eco Energy, s.r.o. je výrobní a obchodní společností poskytující komplexní řešení systémů a služeb souvisejících se zabezpečením nepřetržitého napájení pro kritické oblasti telekomunikací, průmyslu, masmédií, informatiky, distribuce a ochrany dat, energetiky, dopravy, zdravotnictví, bezpečnosti a ostatní životně důležité oblasti.

 

Certifikát manažérstva kvality ISO 9001:2015.

Certifikát manažérstva environmentu ISO 14001:2015.

Certifikát manažérstva BOZP ISO 45001:2018.

Certifikát manažérstva informačnej bezpečnosti
ISO/IEC 27001:2013

 
 

Historie

Společnost A2B, s.r.o. byla založena v roce 1996 v Žilině. A2B je moderní společností, která působí v oblasti napájení telekomunikačních a průmyslových technologií na území České a Slovenské republiky a také v zahraničí. Hlavní oblastí působení firmy je výroba, dodávka a servis napájecích systémů, zálohových systémů invertorových systémů, speciálních zákaznických zůstává dalších zařízení souvisejících se zabezpečením napájení telekomunikačních a průmyslových zařízení. Od svého vzniku se společnost zaměřila zejména na poskytování kvalitních služeb v uvedené oblasti. Výsledkem úspěšného působení firmy jako trvalého a spolehlivého partnera je neustále se zvyšující počet spokojených zákazníků.

V rámci svého působení spolupracuje s renomovanými mezinárodními společnostmi: Fiamm, Delta, Riello UPS, CE T Power, ONIS VISA

Koncem roku 2014 se společnost A2B, s.r.o. rozhodla rozšířit své působení v Evropě a založila v chorvatském Záhřebu dceřinou společnost A2B Eco Energy d.o.o. Během 2016-2017 let se její servisní centrum a kancelář nacházely ve městě čtyř řek, Karlovaci.
Druhá dceřiná společnost, A2B Eco Energy, s.r.o., byla založena v únoru 2017 v Brně, České republice. V roku 2021 tato společnost změnila název na A2B, s.r.o. za účelem mezinárodní harmonizace názvů společností.

 

Poslání společnosti

Posláním společnosti A2B, s.r.o. je služba zákazníkům. Tato služba začíná analýzou aktuálního stavu napájení kritických technologií zákazníka, pokračuje odborným poradenstvím a návrhem ekologicky a ekonomicky nejvýhodnějšího řešení, zpracováním projektové dokumentace, samotnou realizací projektu, záručním a pozáručním servisem a končí demontáží a ekologickou likvidací vyřazených technologických zařízení.

 

Naše cíle

Plnit poslání společnosti nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce a tím podporovat úsilí o zkvalitnění, optimalizaci a zefektivnění své činnosti a snižování celkových nákladů (TCO).

Zvyšovat kvalitu výroby a služeb zaváděním inovativních, ekologicky "čistých" technologií a procesů. Důslednou orientací na ochranu životního prostředí posílit svou pozici na domácím a zahraničním trhu. Flexibilně reagovat na rychlý vývoj procesních (kritických) technologií a z toho vyplývající změny nároků na zajištění jejich nepřetržitého napájení.

Předvídat budoucí očekávání ve vazbě na zjednodušení údržby a bezpečnosti servisních prací na systémech nepřetržitého napájení, migraci a obměnu technologií, jakož i na změny související s nárůstem výkonu a množství napájené technologie.

Vízia spoločnosti

Dosiahnuť silné postavenie na Slovensku v oblasti nepretržitého napájania kľúčových technológií v rozhodujúcich odvetviach národného hospodárstva a postupne sa významnou mierou etablovať aj v zahraničí.

 

Naše hodnoty

Trvalo platnou devizou naší společnosti jsou její dlouhodobé vztahy s obchodními partnery, budované na bázi korektních mezilidských a partnerských vztahů. Preferujeme jejich v každodenní spolupráci s důrazem na rovnocennost, respektování názorové rozmanitosti, vzájemnou výhodnost a transparentnost smluvních vztahů.

V práci, jakož i v komunikaci s partnery, oceňujeme morální a mravní hodnoty, jako jsou poctivost, spravedlnost, vzájemná úcta, odpovědnost a důvěra.

Největší hodnotou naší společnosti jsou její lidé. Proto zajišťujeme jejich trvalý odborný růst, podporujeme týmovou práci, ale i úsilí při uplatňování nejnovějších poznatků z oblasti vědy, techniky i podnikového řízení. Vysoce profesionální přístup k práci je to, co našim partnerům nabízíme, ale co zároveň od nich vyžadujeme.

S ohledem na zdraví našich lidí a na zdraví nastupující generace se významnou měrou věnujeme problematice životního prostředí. V praxi to pro nás znamená zavádění technologií s vysokou účinností a nízkou hladinou emisí, využívajících obnovitelné zdroje energie, ale i ekologickou likvidaci a recyklaci odpadů.

S ochotou pomáháme těm, kteří to potřebují a snažíme se vytvářet důstojné podmínky pro život. Prostřednictvím účasti na programu sociálního rozvoje našeho regionu, jakož i prostřednictvím našich partnerů, projevujeme vzájemnou sounáležitost a podporujeme občanskou solidaritu.

 

Zaměření společnosti

Pro své zákazníky nabízíme široké portfolio produktů:​
 • jednosměrné zdroje a modulární napájecí systémy
 • DC/DC konvertory
 • Invertory, solární invertory a modulární invertorové systémy s vysokou účinností a vysokou spolehlivostí
 • zdroje UPS, včetně setrvačníkového a modulárních s vysokou účinností a dlouhou životností
 • elektrické zdrojové agregáty
 • zákaznicky orientované sestavy napájecích systémů (AC/DC, DC/DC, DC/AC,...)
 • olověno-kyselinové akumulátory zalité a bezúdržbové
 • sodíkovo - niklové baterie s nulovými emisemi a nízkými provozními náklady
 • fotovoltaické panely
 • solární nabíječe
 • automatické přepínače (ATS)
 • statické přepínače (STS)
 • regulované zátěže pro výkon kapacitních testů baterií a zátěžových testů napájecích systémů
 • DC rozvaděče pro telekomunikace a průmysl
 • rozvaděče vlastní spotřeby
 • systémy lokálního a dálkového dohledu / monitoringu
 • klimatizované technologické kabinety
Naši kvalifikovaní a vyškolení pracovníci poskytují služby spojené s provozem a údržbou napájecích a záložních systémů:
 • analýza stávajícího stavu a potřeb zákazníka, návrh možných řešení
 • návrh, vývoj a výroba zákaznických řešení (dle specifických požadavků zákazníka)
 • technická podpora a konzultační činnost
 • akceptační testy ve výrobním závodě pro koncového zákazníka
 • instalace zařízení
 • technická asistence na místě při uvádění do provozu, údržbě a opravě
 • odborné prohlídky a zkoušky zařízení
 • zajištění náhradních dílů
 • profylaktické prohlídky zařízení
 • kapacitní zkoušky baterií
 • zátěžové testy
 • údržba a oprava zařízení
 • logistické služby
 • technické školení
 

Organizace společnosti

Společnost A2B, s.r.o. má od svého vzniku sídlo v závodě v Žilině. Pro efektivnější komunikaci s našimi zákazníky využívá pobočku v Brně, která zastřešuje zejména obchodní a servisní činnosti. Naše společnost zaměstnává dlouhodobě více než 80 stálých zaměstnanců, z čehož převážnou část tvoří kvalifikovaný technický personál.

O neustálou spokojenost našich zákazníků a partnerů se starají pracovníci v následujících útvarech:

 • Odbor obchodních a marketingových činností
 • Odbor výrobně technický
 • Odbor servisu a instalací
 

Certifikáty

Společnost A2B, s.r.o. má zaveden a certifikován integrovaný systém managementu ISM, který je každoročně prověřován nezávislou auditorskou společností a odpovídá požadavkům mezinárodních norem EN ISO 9001: 2015 pro systém managementu jakosti, EN ISO 14001: 2015 environmentálního managementu a EN ISO 45001:2018 pro systémy bezpečnosti a ochrany zdraví. Na přelomu let 2018-2019 společnost A2B, s.r.o. rozšířila svůj integrovaný systém managementu zavedením a certifikací požadavků mezinárodní normy EN ISO 27001: 2013.

Naše společnost má potvrzení NBÚ SR o průmyslové bezpečnosti podnikatele. Společnost A2B, s.r.o. je držitelem Oprávnění vydávaných Technickou inspekcí pro oblast činností:

 • výroba technických zařízení elektrických
 • odborné prohlídky a odborné zkoušky vyhrazených technických zařízení elektrických
 • oprava vyhrazených technických zařízení elektrických v rozsahu:
  • oprava a údržba
  • rekonstrukce
  • montáž do funkčního celku na místě budoucího provozu pro technická zařízení elektrické s napětím do 1000 V včetně hromosvodů v objektech bez nebezpečí výbuchu.