TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Podporované operačné systémy
Windows 11, 10, 8, 7, 2012, 2008 a predchádzajúce verzie
Mac OS X
Linux

Softvér PowerShield³ 

Poskytuje efektívne a užívateľsky prívetivé riadenie UPS, zobrazuje všetky dôležité operačné informácie, ako napr. vstupné napätie, aplikované zaťaženie a nabíjanie batérie. Softvér tiež poskytuje podrobné informácie o poruchách a prevádzkových stavoch UPS. Softvér vyvinutý s architektúrou klient / server je ideálnym nástrojom pre riadenie multiplatformových sieťových systémov.

 • Podporované operačné systémy (bezplatná verzia)
 • Windows 2000, 2003 Server, XP, Vista, 2008 Server, 11, 10, 7, 8, na procesoroch X86, X86_64 a IA64
 • Microsoft Hyper-V, Microsoft SCVMM™
 • Linux na procesoroch X86, X86_64 a IA64
 • Novell Netware 3.x, 4.x, 5.x, 6
 • Mac OS X
 • VMWare ESX, ESXi
 • Citrix® XenServer Xen® open source platformy
 • Podporované operačné systémy (plná verzia)
 • Najbežnejšie operačné systémy UNIX ako: IBM AIX, HP, SUN Solaris INTEL a SPARC, SCO Unixware a Open Server, Silicon Graphics IRIX, Compaq Tru64 UNIX a DEC UNIX, Open BSD UNIX a FreeBSD UNIX, NCR UNIX
 • HP OPEN VMS

Softvér PowerNetGuard 

Centralizuje riadenie UPS pomocou sieťového rozhrania (SNMP). Je ideálny pre manažérov dátových centier a pre stredne veľké až veľké siete. Pomocou manažérskej informačnej základne RFC 1628 (MIB) zabezpečuje štandardné riadenie pre všetky UPS, ktoré sú v súlade s celosvetovým štandardom.