Zdroj UPS Multi Guard Industrial bol špeciálne vyvinutý na zabezpečenie trvalého napájania vo všetkých odvetviach považovaných za kritické kvôli špecifickým podmienkam prostredia alebo priemyselných procesoch vyžadujúcich ochranu. Multi Guard Industrial je k dispozícii ako samostatný modul 20 kVA alebo ako modulárny zdroj UPS s výkonom od 20 do 160 kVA.

Obe verzie sú k dispozícii v konfigurácii s jednofázovým alebo trojfázovým výstupom. Vysoká úroveň flexibility umožňuje zdrojom UPS Multi Guard Industrial akceptovať jednofázové aj trojfázové vstupné napätie bez nutnosti špeciálnych nastavení alebo zásahu obsluhy, čo zaisťuje plnú kompatibilitu s akoukoľvek napájacou sieťou.


VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI

Vysoká adaptácia na vstupné napätie

Multi Guard Industrial je k dispozícii v dvoch verziách – s jednofázovým alebo trojfázovým výstupom, zatiaľ čo vstupná časť akceptuje trojicu vstupných napätí fázovo posunutých o 120° (trojfázová sieť 400V N) alebo trojicu napätí vo fáze (jednofázová sieť 230V N). Vďaka svojej funkcii rozpoznania napájania je zdroj UPS schopný prispôsobiť sa vstupnému napájaciemu zdroju bez nutnosti ďalšej konfigurácie, čo zaisťuje rovnaký výkon v rámci oboch napájacích sietí.

Nulový spätný vplyv na napájaciu sieť

Vďaka použitej technológii Multi Guard Industrial rieši všetky problémy spojené s umiestnením do energetických sietí s obmedzeným výkonom, kde je zdroj UPS napájaný generátorom, a kde v rovnakej sieti sú zahrnuté jednofázová sieť (napr. železničné napätie) a trojfázová sieť (napr. núdzové napájanie z generátora). Multi Guard Industrial má nulový vplyv na napájací zdroj, či už je to napájacia sieť alebo elektrický zdrojový agregát, jednofázové alebo trojfázové napájanie:

  • rozpoznanie napájacieho napätia (jedno-/troj- fázové) bez nutnosti nastavenia alebo zmeny konfigurácie parametrov
  • harmonické skreslenie vstupného prúdu <3 %
  • vstupný účinník 0,99
  • funkcia power walk-in, ktorá zaisťuje progresívne spustenie usmerňovača
  • funkcia oneskoreného spustenia, pre reštartovanie usmerňovačov, pri obnove sieťového napájania, ak je v systéme niekoľko zdrojov UPS
  • funkcia „cold start“ pre spustenie zdroja UPS z batérie

Okrem toho, Multi Guard Industrial plní úlohu filtra vyšších harmonických, a tiež korekcie účinníka od pripojenej technológie voči zdroju na vstupe UPS, pretože eliminuje harmonické zložky a jalový výkon generované pripojenou technológiou.

Kompatibilný s priemyselnými prostrediami

Mechanická konštrukcia Multi Guard Industrial ho robí značne univerzálnym pre použitie v mnohých odlišných odvetviach. Základným stavebným prvkom je 20 kVA modul UPS. Kabinet môže obsahovať až štyri 20 kVA moduly a zároveň je možné pripojiť paralelne dva kabinety, čím celkový výkon systému dosiahne až 160 kVA pri osadení ôsmich 20 kVA modulov UPS.

Svorkovnice pripojenia modulu sú umiestnené tak, aby pripojenia komunikačných signálov boli oddelené a izolované od silových konektorov (vstup, výstup, bypass linka, batérie), čím sa zabezpečí kompletná odolnosť voči rušeniu generovanému v napájacej sieti, ktorá je zvyčajne v priemyselnom prostredí vystavená rušeniu. Obe verzie (jednofázový a trojfázový výstup) sú vybavené bypass linkou oddelenou od prívodu napájania.

Je tým zabezpečená väčšia dostupnosť, keďže zákazník môže mať prednostnú linku pre bypass, ktorá nie je vystavená prípadným rušeniam či výpadkom, ako to môže byť v prípade linky napájajúcej zdroj UPS. Modul UPS má prúdenie vzduchu smerom spredu dozadu, čo umožňuje inštaláciu UPS do akéhokoľvek prostredia a predchádzanie problémom spojených so skriňami s vetraním v hornej časti.

Každý modul UPS Multi Guard Industrial môže byť vybavený kartou pre paralelnú prevádzku doskou relé s ôsmimi programovateľnými výstupmi a tromi vstupmi (z ktorých jeden je nastaviteľný) a dvomi slotmi pre komunikačné karty série MultiCOM, čím je dosiahnutá kompatibilita s rôznymi typmi protokolov a dohľadových systémov typických pre priemyselné aplikácie.

Skriňa je navrhnutá tak, aby umožňovala osadiť až štyri moduly UPS. Má priestor, ktorý obsahuje všetky ochranné zariadenia a odpojovače pre jednotlivé moduly (4 vstupné odpojovače, 4 batériové odpojovače, 4 odpojovače bypass liniek a 4 výstupné odpojovače), ako aj manuálny bypass pre oddelenie štyroch modulov a zabezpečenie kontinuity napájania v prípade úplného výpadku všetkých jednotiek UPS alebo v prípade plánovanej opravy systému. Skriňa je tiež vybavená priestorom, ktorý môže byť použitý pre osadenie dodatočných zariadení ako sú zvodiče prepätia, analyzátory sietí, merače unikajúcich prúdov, vypínacie cievky a iné vybavenie, vďaka čomu je možné vytvoriť optimalizované kompaktné riešenia pre všetky oblasti použitia.

Modulárne Plug&Play riešenie

Multi Guard Industrial možno zakúpiť ako samostatný 20 kVA UPS modul a nainštalovať v akejkoľvek skrini alebo mechanickej konštrukcii užívateľa. Svorky napájania (vstup, výstup, batéria) sú pripojené Harting konektormi zabezpečujúcimi jednoduchosť a prevádzkovú bezpečnosť pri vkladaní / vyberaní, ochranu proti dotyku kontaktov a odolnosť voči okolitým podmienkam typických pre priemyselné prostredie (prach, vlhkosť, chemické čiastočky vo vzduchu). Odstránenie a výmena chybného modulu alebo pridanie ďalšieho modulu UPS do systému pre zvýšenie dostupného výkonu alebo redundancie môže byť vykonané jednoducho operátorom zodpovedným za systém.

Plná flexibilita

Multi Guard Industrial je ideálnym riešením pre priemyselné prostredia, v ktorých sa zdroj UPS musí prispôsobiť rôznym požiadavkám typickým pre túto aplikačnú oblasť. Odhliadnuc od rozlíšenia medzi jednofázovým a trojfázovým výstupným napätím, modul UPS môže byť použitý ako samostatná jednotka alebo v paralelnej konfigurácii; jednoducho vložením karty pre paralelnú prevádzku do slotu na prednej strane modulu, výkon UPS môže byť rozšírený podľa požiadaviek (od 20 do 160kVA).

Multi Guard Industrial zaručuje horizontálnu rozšíriteľnosť, ktorá minimalizuje rozmery systému, užívateľ môže mať k dispozícii výkon od 20 do 80 kVA bez zväčšenia rozmerov. Toto je zvlášť výhodné, ak je systém inštalovaný v prostredí s obmedzeným priestorom (napr. kontajnery, historické budovy, firmy rozložené na väčších územiach).

Každý modul UPS je vybavený grafickým displejom, slotom pre programovateľné karty relé a dvomi slotmi pre komunikačné karty. Všetky sa nachádzajú na prednej strane pre rýchlu a organizovanú inštaláciu.

Každý modul UPS v sérii Multi Guard Industrial je úplne nezávislý, čo sa týka riadenia a manažmentu užívateľského rozhrania, čo uľahčuje všetky úkony spojené s monitorovaním, riadením a detekciou porúch a súčasne zabezpečuje zvýšenú spoľahlivosť tým, že sa poruchy častí alebo príslušenstva nebudú šíriť v celom systéme. Multi Guard Industrial je zdroj UPS, ktorý využíva mnoho prvkov použitých aj v sérii Multi Sentry, najmä displej a navigačné menu sú rovnaké, čo umožňuje rýchly a intuitívny prístup k informáciám, ako aj zjednodušenie manažmentu náhradných dielov na sklade.

Samostatná verzia

Na rozdiel od skriňovej verzie je samostatný systém dodávaný s konektormi vstupu, bypass linky, výstupu a batérie s voľnými káblami dlhými tri metre a doskou s filtrami, ktoré musí montážny technik umiestniť v cieľovej skrini alebo v blízkosti modulu.