TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Výkon
250 kVA / 250 kW
300 kVA / 300 kW
400 kVA / 400 kW
500 kVA / 500 kW
600 kVA / 600 kW
800 kVA / 800 kW

Počet fáz
3/3

Prevedenie
tower

HLAVNÉ VÝHODY

 • Účinnosť až 97 % pri dvojitej konverzii
 • kW = kVA (pf 1) až do 40 °C
 • Beztransformátorové UPS
 • Kompletne prístupný spredu, inštalácia typu back-to-back
 • Režim aktívneho filtra (ACTIVE ECO)
 • Farebný dotykový LCD displej
 • Limitovanie odberu zo siete (peak-shaving)

NextEnergy je najnovšia séria UPS určená pre kritické aplikácie ako dátové centrá, komunikačné siete, komerčné a priemyselné inštalácie. Trojfázový UPS ponúka beztransformátorovú technológiu dvojitej konverzie VFI SS 111, s integrovaným trojúrovňovým IGBT.

NextEnergy je navrhnutý tak, aby ponúkol vynikajúci výkon a spĺňal výkonové požiadavky zajtrajška.
NextEnergy je plne rozšíriteľný, aby sa vyvíjal s rastúcimi obchodnými požiadavkami. Ponúka najvyššiu úroveň dostupnosti výkonu, ako aj zníženie celkových nákladov TCO, minimálnu spotrebu energie a emisie CO2.

Vďaka svojmu účinníku a jednoduchému upgrade systému je ideálnym riešením pre kontinuitu podnikania v akejkoľvek IT aplikácii. Vďaka svojej architektúre odolnej voči chybám, súbežnej udržiavateľnosti a rozšíriteľnosti za chodu NextEnergy zaručuje nepretržitú prevádzku a maximálnu ochranu pre vaše podnikanie.

Nulový dopad na vstupnú sieť a riadenie odberu energie zo siete / EZA

NextEnergy je navrhnutý s najmodernejšou technológiou, ktorá nielenže zabraňuje rušeniu siete, ale tiež „čistí“ vstupné napájanie, napr. od harmonických frekvencií generovaných nelineárnymi záťažami. Vstupný AC/DC konvertor je založený na IGBT konštrukcii usmerňovača s využitím najnovšej 3-úrovňovej technológie.

Kľúčové vlastnosti:

 • skreslenie vstupného prúdu < 3 %
 • vstupný účinník 0,99
 • funkcia walk-in zaisťuje postupný nábeh usmerňovačov
 • funkcia oneskorenia zapnutia usmerňovačov pri obnovení siete


VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI

Funkcia limitovania odberu zo siete

Vďaka možnosti nastavenia maximálneho príkonu (kW alebo kVA) je možné NextEnergy inštalovať do AC napájacích systémov s obmedzenou dostupnosťou energie, ako je motorgenerátor alebo zmluvne redukované zdroje napájania a následne dodať dodatočný potrebný výkon pomocou batérií (funkcia Peak Shaving).
NextEnergy ponúka 3 prevádzkové režimy Peak Shaving:

 • Static: príkon NXE je naprogramovaný v čase uvedenia do prevádzky,
 • User Remote control: užívateľ rozhoduje o znížení príkonu UPS pomocou príkazov,
 • Dynamic: funkcia „peak shaving“ funguje automaticky podľa podmienok na mieste.

Vynikajúca výkonnosť

 • Najnovšia technológia NextEnergy a starostlivý výber vysokokvalitných komponentov pomáhajú dosahovať prvotriedny výkon, ako je jednotkový účinník (kW / kVA) a schopnosť napájať kapacitné záťaže, ktoré sú vo väčšine dátových centier veľmi bežné, bez zníženia výkonu do 40 °C.
 • Vynikajúca účinnosť systému až 97 % v režime on-line dvojitej konverzie, ktorá dosahuje až 98,5 % v režime Active Eco a 99 % v režime Standby.
 • Špeciálna pozornosť bola venovaná ventilačnému systému, aby sa zabezpečila najlepšia prevádzková úroveň a dlhá životnosť. Je to možné vďaka automatickej regulácii otáčok ventilátora, ktorá sa neustále prispôsobuje špecifickej úrovni zaťaženia, alarmu zlyhania ventilátora a architektúre redundancie ventilátora,
 • NextEnergy je schopný pracovať pri veľmi vysokej teplote okolia až do 40 °C. UPS je navrhnutý s konzistentnými bezpečnostnými rezervami, ktoré umožňujú prevádzku až do 55 °C (platí podmienka).

Inteligentná správa batérií (SBM)

Batériový systém je energetickou rezervou v každej inštalácii UPS a následne základným prvkom v každom pláne kontinuity napájania na zabezpečenie správnej prevádzky v prípade výpadku siete a preto sa s ním musí zaobchádzať starostlivo. NextEnergy obsahuje všetky najnovšie funkcie na dohľad, aby sa predĺžila životnosť batérií a aby batérie pracovali efektívne. Informuje užívateľa o akomkoľvek potenciálnom probléme.

NextEnergy navyše umožňuje flexibilitu v počte batériových článkov, aby ste si vybrali cenovo najefektívnejšie riešenie pre požadovanú dobu zálohovania. Nabíjanie a vybíjanie batérií zabezpečuje konvertor STEP-UP/STEP-DOWN, čo znamená, že keď sú batérie nabité a je dostupná sieť, batérie už nie sú pripojené k napájaniu. To znamená, že zvlnenie prúdu je prakticky nulové, čo vedie k výraznému zlepšeniu životnosti batérií.

Flexibilné batériové úložisko

NextEnegry ponúka úplnú slobodu pri výbere najlepšieho zariadenia na ukladanie energie pre každý typ inštalácie alebo aplikácie. Rozmanitosť metód nabíjania v spojení s flexibilitou, ktorú ponúka výkonová elektronika a desaťročia skúseností, umožňujú používať NextEnergy v spojení so všetkými najbežnejšími typmi batériových technológií dostupných na trhu, ako sú VRLA, AGM, GEL, NiCd, ale aj s inými typmi batérií, ako sú riešenia Li-ion batérií. Na krátku dobu zálohovania od niekoľkých sekúnd až po niekoľko minút je NextEnergy uspôsobený pre prácu aj so superkapacitormi alebo zotrvačníkmi, čo je veľmi spoľahlivá technológia pre takéto aplikácie.

Kapacita a flexibilita inštalácie

NextEnergy je navrhnutý tak, aby zaručil maximálnu úsporu nákladov (TCO) a flexibilitu inštalácie, aby sa prispôsobila každej potrebe a situácii.

 • Ventilácia UPS je z prednej časti kabinetu do vrchnej časti, takže nie je potrebný žiadny dodatočný priestor vzadu, čo umožňuje širokú škálu konfigurácií usporiadania, či už ide o rovný rad, zadnú časť k stene alebo zadnú časť k sebe, systém sa ľahko prispôsobí dostupnej podlahovej ploche.
 • Malý pôdorys kabinetu a úplný predný prístup pre všetky činnosti údržby zaisťujú maximálny priestor pre inštaláciu a servis.
 • NextEnergy umožňuje horný a spodný káblový vstup (na NXE 250, NXE 500 a NXE 600 horný vstup ako voliteľná možnosť).
 • Prevádzka bez neutrálu: NextEnergy môže pracovať s (4 vodiče) alebo bez (3 vodiče) pripojenia neutrálu.

Toto je dôležitá vlastnosť na zníženie nákladov TCO distribučného systému, kde neutrálny vodič nie je distribuovaný – úspora investície – a neutrál je vytvorený izolačným transformátorom v blízkosti záťaže.
Ide o typické riešenie infraštruktúry prijaté moderným dátovým centrom alebo pre inštalácie, kde sa neutrál vôbec nepoužíva, čo umožňuje nielen zníženie nákladov na distribučné zariadenia, ale aj jednoduchú výmenu starších zariadení.

Maximálna spoľahlivosť a dostupnosť

Architektúra a funkcie NextEnergy prinášajú výrazné úspory nákladov vďaka jednoduchej adaptácii na nové alebo existujúce inštalácie bez vplyvu na energetickú infraštruktúru. To je možné vďaka rozšíriteľnosti poskytujúcej minimálne počiatočné investície (CAPEX), pridávaním výkonových jednotiek ak rastú obchodné požiadavky:

 • Paralelná zapojenie až 8 jednotiek
  UPS NextEnergy je možné zapojiť paralelne až s 8 jednotkami na zvýšenie kapacity alebo pridanie redundancie (N+1). Je možná paralelná konfigurácia so spoločnými alebo oddelenými batériami.
 • Režim riadenia účinnosti (ECM)
  Vzhľadom na to, že typické zaťaženie UPS sa môže meniť od 20 % do 80 %, funkcia ECM optimalizuje prevádzkovú účinnosť paralelného zapojenia UPS podľa výkonu absorbovaného záťažou: v prípade nízkeho zaťaženia uvedie niektoré UPS do režimu „zmrazenia“, zabezpečujúci redundanciu a pracovný bod „činného“ UPS v pracovnom bode s vyššou účinnosťou, počas všetkých podmienok zaťaženia.
 • Rozšírenie systému za prevádzky (HSE) umožňuje pridanie ďalších UPS do existujúceho systému, bez potreby vypnutia UPS v prevádzke alebo ich prepnúť do bypassového režimu.

Interaktívna dotyková obrazovka LCD

Užívatelia môžu využívať rôzne komunikačné systémy vyvinuté špeciálne pre IT personál, manažérov zariadení a servisných technikov, aby bolo zabezpečené jednoduché nastavenie, ovládanie a monitorovanie UPS. NextEnergy je vybavený dotykovým 7-palcovým grafickým displejom LCD (800×480 pixelov), ktorý poskytuje informácie o UPS v užívateľsky príjemnom grafickom rozhraní: názorný diagram zobrazujúci stav systému, indikátory ovládacieho panela pre všetky systémové hodnoty a podmienky, priebehy napätia a prúdu, prevádzkové stavy a alarmy.

Ovládací panel sa používa na konfiguráciu a nastavenie parametrov UPS s vysokým zabezpečovacím prístupom vďaka 3 samostatným úrovniam hesla pre používateľov a servisných technikov.
Hlavné funkcie sú:

 • Vysoko zabezpečený prístup so samostatnými úrovňami hesiel pre používateľov, technikov a servisných technikov.
 • Užívateľsky prívetivé grafické rozhranie.
 • Jednoriadkový mimický diagram zobrazujúci stav systému.
 • Moderné indikátory pre hlavné systémové hodnoty a stavy.
 • Automatické zobrazenie grafov pre zaznamenané údaje o výkone a prostredí.

Rozšírená komunikácie

UPS ponúka široký komunikačný a dohľadový nástroj, a tiež rozhranie umožňujúce jednoduchú integráciu do akéhokoľvek systému riadenia budov (BMS) a infraštruktúry dátových centier (CDIM).

 • PowerShield³ monitorovací a vypínací softvér pre operačné systémy Windows 7, 8, 10; Hyper-V 2019, 2016, 2012 a predchádzajúce verzie; Mac OS X; linux; VMWare ESXi; Citrix XenServer a mnoho ďalších operačných systémov Unix.
 • PowerNetGuard pre diaľkový monitoring.
 • 2 sloty vhodné na inštaláciu komunikačného príslušenstva, ako sú sieťové adaptéry a BMS rozhranie.
 • Ethernet a USB porty.
 • Reléové karty s prispôsobenými alarmami a príkazmi.

Stále viac aplikácií vyžaduje použitie lítiových batérií, ktoré sú vždy spárované so systémami na monitorovanie batérií: z tohto dôvodu ponúka séria NextEnergy pokročilý systém rozhrania na jednoduchú komunikáciu s týmto druhom systémov.

Možnosti

 • Softvér
 • PowerShield3, PowerNetGuard.
 • Príslušenstvo komunikácie
 • NETMAN 204, MULTICOM 302, MULTICOM 352, MULTICOM 411, MULTICOM 421, MULTI I/O, MULTI PANEL, EnergyManager

Príslušenstvo výrobku

 • Snímač teploty batérií,
 • Oddeľovací transformátor,
 • Súprava pre paralelné zapojenie,
 • Synchronizačné zariadenie (UGS),
 • Zariadenie umožňujúce pripojenie za chodu (PSJ),
 • Bateriové kabinety na predĺženú dobu zálohovania,
 • IP21/IP31 verzie, iné na požiadanie,
 • Studený štart: spustenie UPS z batérií bez prítomnosti siete.

Prevádzkové režimy

UPS môže pracovať v mnohých prevádzkových režimoch, aby sa vždy zabezpečila maximálna úroveň ochrany a maximálna úroveň účinnosti na základe kvality siete a typu záťaže.

ON LINE

ON LINE režim (dvojitá konverzia) poskytuje najvyššiu úroveň úpravy napájania a chráni záťaž pred akýmkoľvek rušením elektrickej siete z hľadiska napätia a frekvencie. Celková účinnosť AC/AC je až 97 %.

ECO režim

Zaťaž je normálne napájaná z bypassovej vetvy a usmerňovač udržiava batérie nabité. Keď sieť prekročí prípustné hodnoty, zaťaž sa automaticky prepne do režimu on-line približne za 2 ms. Účinnosť je viac ako 99 %.

ACTIVE ECO

V tomto režime UPS pracuje ako aktívny filter. Bypassová vetva je hlavný zdroj napájania a dodáva činný výkon, zatiaľ čo invertor poskytuje záťaži iba jalovú zložku. To zaručuje, že vstupný účinník UPS zostáva blízko jednotky, bez ohľadu na účinník záťaže. Okrem toho prevádzka invertora výrazne znižuje harmonické skreslenie (THDi) aplikované na sieťové napájanie. V prípade výpadku siete je čas prenosu na invertor približne 0 (klasifikovaný VFD SS 111). Korekcia účinníka zohráva aktívnu úlohu pri znižovaní nákladov TCO inštalácie: to znamená zníženie strát Joule a poklesu napätia pre optimálne dimenzovanie elektrických zariadení, ako sú výkonové transformátory, káble, prípojnice, vypínače a ochranné zariadenia. Elektrický rozvod je efektívnejší a stabilnejší. Tiež prúdové skreslenie (harmonické) generované nelineárnymi záťažami, ako sú invertory, počítače, pohony atď., spôsobuje niekoľko problémov v elektrickom systéme. Je dôležité ho znížiť. Režim ACTIVE ECO kombinuje vysokú úroveň dostupnosti s dôležitým znížením CAPEX a OPEX. Účinnosť je viac ako 98,5 %.

SMART ACTIVE

NextEnergy automaticky definuje, či má pracovať v režime on-line a/alebo v režime ECO. Režim sa vyberá monitorovaním bypassového napájania, ak zostane stabilné po určitú dobu, systém zostáva v režime ECO, inak prejde do režimu on-line. Na zníženie celkových nákladov (TCO) je NextEnergy v režime prevádzky Smart Active schopný skombinovať vynikajúcu dostupnosť prevádzkového režimu s dvojitou konverziou (ON LINE) s vynikajúcimi úsporami nákladov na energiu v režime s vysokou účinnosťou (ECO).

Inteligentný test kapacity (SCT)

Vďaka funkcionalite inteligentného testu kapacity (režim záťažového testu) je možné systém otestovať na mieste počas uvádzania do prevádzky, pred pripojením k skutočnej záťaži, bez použitia nákladných dočasných záťaží, kabeláže a ističov a bez plytvania energiou zo siete. V tomto stave výstup UPS dodáva energiu na vstup v režime recirkulácie. V tomto režime má NextEnergy nízku spotrebu, spotrebováva iba energiu v dôsledku vnútorných strát.