Výkon
10kVA / 9kW
15kVA / 13,5kW
20kVA / 18kW
30kVA / 27kW
40kVA / 36kW
60kVA / 54kW
80kVA / 72kW
100kVA / 90kW
120kVA / 108kW
160kVA / 144kW
200kVA / 180kW

Počet fáz
3/1 (10-100kVA)
3/3 (10-200kVA)

Prevedenie
tower

Zdroje UPS série Master MPS poskytujú maximálnu ochranu a kvalitu elektrickej energie pre kritické záťaže, vrátane dátových centier, priemyselných procesov, telekomunikácií, bezpečnostných a elektro-zdravotníckych systémov. Master MPS je UPS s on-line dvojitou konverziou (VFI SS 111-IEC EN 62040-3) s transformátorom na výstupe invertora.

Master MPS séria obsahuje verzie s trojfázovým vstupom a jednofázovým výstupom od 10 do 100kVA, a verzie s trojfázovým vstupom a výstupom od 10 do 800kVA. Všetky verzie sú vybavené 6-pulzným tyristorovým usmerňovačom, s možnosťou použitia voliteľných filtrov vyšších harmonických.
12-pulzný tyristorový usmerňovač je k dispozícii na požiadanie pre 60 a 80kVA verzie (k dispozícii ako štandard pre MPT 800) s možnosťou doplnkových filtrov vyšších harmonických.

Jednoduchý zdroj

Master MPS robí napájanie UPS z motor-generátorov a MT/BT transformátorov jednoduchšie a účinnejšie, znižuje výkonové straty v systéme a cievkach, kompenzuje účinník a eliminuje vyššie harmonické prúdy odoberané záťažami napájanými zdrojom UPS. Okrem toho, postupný štart usmerňovača (power walk-in) a možnosť zníženia nabíjacích prúdov batérie, umožňujú zníženie nárastu vstupného prúdu. To znamená nižšie nároky na zdroj, čo je obzvlášť užitočné, ak je zdroj UPS napájaný motorgenerátorom.

Kontinuita napájania

Po celé roky, Riello UPS vyvíja a dodáva riešenia pre rôzne požiadavky a problémy, ktoré nevyhnutne vznikajú v kritických aplikáciách. Riello UPS ponúka flexibilné, vysoko dostupné riešenia, ktoré sú schopné prispôsobiť sa rôznym systémovým štruktúram a kritickým úrovniam. Riello UPS vytvára UPS systémy, ktoré môžu odolať množstvu porúch komponentov alebo podsystému, zatiaľ čo pokračujú v bežnej prevádzke, poskytujúc energiu bez prerušenia. Toto je dosiahnuté starostlivým návrhom, inštaláciou redundantných prvkov, eliminovaním spoločných bodov poruchy, plánovaním činností údržby, kontrolou a dohľadom prevádzkových parametrov systému a prostredia. TEC servisný tím je pripravený poskytnúť pomoc a rady ohľadom projektov.

Flexibilita

Master MPS je vhodný pre široký rozsah aplikácií, vrátane IT a najnáročnejších priemyselných prostredí a procesov. S niekoľkými prevádzkovými konfiguráciami, vrátane On-Line, Eco, Smart Active, Stand By, Frequency Converter a Voltage Stabiliser. Širokým rozsahom príslušenstva a možností, sa môžu dosiahnuť komplexné konfigurácie a systémové architektúry, na zabezpečenie dostupnosti maximálneho výkonu a možnosti pridávať nové UPS bez prerušenia existujúcich užívateľov. Použitím Riello UPS Group Synchroniser (UGS) a Parallel Systems Joiner (PSJ) možno dosiahnuť sofistikované medziskupinové paralelné a redundantné systémy pre poskytnutie najvyšších možných úrovní odolnosti a dostupnosti.

Systém starostlivosti o batérie: maximálna starostlivosť o batérie

Bežne sú batérie udržiavané nabité pomocou usmerňovača, keď sieťové napájanie zlyhá, UPS používa tento zdroj energie pre napájanie spotrebičov. Správna starostlivosť o batérie je preto rozhodujúca pre zabezpečenie korektnej prevádzky UPS v núdzových podmienkach. Riello UPS systém starostlivosti o batérie sa skladá z niekoľkých funkcií, určených pre optimalizáciu batériového manažmentu a dosiahnutie čo najlepšieho výkonu a životnosti:

 • Dvojúrovňový režim nabíjania pre optimalizáciu nabíjacích prúdov a zníženie doby nabíjania.
 • Teplotná kompenzácia a ochrana proti hlbokému vybitiu batérie k redukcií starnutia a zlepšeniu životnosti batérie.
 • Systém blokovania nabíjania k zníženiu spotreby elektrolytu a predĺženiu životnosti batérií VRLA.
 • Testy batérií pre včasné diagnostikovanie zníženia výkonu alebo problémov s batériami.

Zdroje UPS Master MPS sú kompatibilné s rôznymi technológiami akumulácie energie – batérie otvorené olovenokyselinové, VRLA AGM, Gel, NiCd a lítiové ako aj superkondenzátory a zotrvačníky.

Jednoduchá inštalácia

Master MPS vyžaduje veľmi malý priestor pre inštaláciu (iba 0,64m2 pre 200kVA systém), naviac optimalizovaný dizajn umožňuje servis všetkých hlavných komponentov z predného panelu, bez potreby prístupu z bočnej strany. Master MPS vyžaduje minimálny priestor pre prístup využitím skríň s vrchným vetraním a prístupom z predného panelu.

Špecifické riešenia

UPS môže byť prispôsobená najrôznejším požiadavkám. Kontaktujte náš tím TEC pre konzultovanie konkrétnych riešení a možností neuvedených v tomto katalógu.

Maximálna spoľahlivosť a dostupnosť

 • Centralizovaná alebo distribuovaná paralelná konfigurácia až 8 jednotiek na redundantný (N 1) alebo paralelný systém. Umožňuje paralelné konfigurácie využitím modelov s rôznymi výkonmi.
 • Hot System Expansion (HSE): umožňuje pridanie ďalších UPS do existujúceho systému bez nutnosti vypnutia existujúcich UPS alebo ich prepnutia do bypass režimu. HSE zaručuje maximálnu ochranu záťaže, a to aj počas údržby a rozširovania systému.
 • Maximálna úroveň dostupnosti, a to aj v prípade prerušenia kábla paralelnej zbernice: systém je „odolný voči chybám“. Nie je ovplyvnený chybami prepojovacieho kábla a pokračuje v napájaní záťaže bez prerušenia a so signalizovaním alarmu.
 • Efficiency Control System (ECS): systém pre optimalizovanie prevádzkovej účinnosti paralelných systémov v závislosti na výkone odoberanom záťažou. Redundancia N 1 je zaručená, s každým zdrojom UPS pracujúcim paralelne na najlepšej možnej úrovni zaťaženia, pre dosiahnutie vyššej celkovej účinnosti.

 VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI

 • Kompatibilný s TeleNetGuard pre diaľkové monitorovanie
 • Pokročilá multiplatformová komunikácia pre všetky operačné systémy a sieťové prostredia: PowerShield3 monitorovací a vypínací softvér s SNMP agentom pre operačné systémy Windows 8, 7, 2008, Vista, 2003, XP, Linux, Mac OS X, Sun Solaris, Linux, Novell a iné operačné systémy Unix
 • UPS je vybavená káblom pre priame pripojenie k PC (Plug and Play)
 • Dvojitý sériový port RS232
 • Komunikačný slot pre inštaláciu sieťového adaptéra; ESD kontakt (Emergency Switching Device) pre vypnutie UPS pomocou externého núdzového tlačidla
 • Panel vzdialeného dohľadu s grafickým displejom

Možnosti

UPS Group Synchroniser (UGS)
Umožňuje, aby dva alebo viaceré neparalelné zdroje UPS zostali synchronizované aj pri výpadku elektrickej energie. UGS tiež umožňuje synchronizovanosť Riello UPS s iným napájacím zdrojom, ktorý je nezávislý a má iný výkon.

Parallel Systems Joiner (PSJ)
Umožňuje paralelné prepojenie dvoch skupín zdrojov UPS za prevádzky, v prípade údržby (bez prerušenia výstupu), využitím spínača. Ak jeden zo zdrojov UPS v jednej paralelnej skupine zlyhá, je automaticky vylúčený. PSJ pripojí zostávajúce UPS, ku druhej paralelnej skupine cez externý bypass, aby aj naďalej bola garantovaná redundancia napájania záťaže.