TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Výkon
60 kVA
80 kVA
100 kVA
120 kVA
160 kVA
200 kVA
300 kVA
400 kVA

Počet fáz
3/3

Prevedenie
tower

Delta Ultron DPS je trojfázový zdroj nepretržitého napájania s dvojitou konverziou a IGBT usmerňovačom. S najmodernejším TLI (Triple Level Invertor) a trojfázovou topológiou korekcie účinníka poskytuje Ultron DPS špičkový výkon až 96 % AC-AC účinnosti, vstupný účinník > 0,99, výstupný účinník až 0,9 a nízke iTHD <3 %. S cieľom dosiahnuť najvyššiu možnú dostupnosť napájacieho napätia, Delta použila špeciálne navrhnutý dizajn obsahujúci pokročilý batériový manažment, za prevádzky vymeniteľné ventilátory a jednoduchú údržbu.

Vynikajúce výkonové parametre a vysoká dostupnosť systému DPS ULTRON poskytuje zákazníkom výhody stabilného napájania, vysokej účinnosti, nízkej kapitálovej investície a nízkych prevádzkových nákladov.

Spoľahlivosť

 • N X redundancia alebo hot-standby konfigurácia zvyšujú celkovú spoľahlivosť systému.
 • Široký rozsah vstupného napätia (DPS 60-120kVA: – 45 % – 20 %; DPS 160-400kVA: – 40 % – 20 %) umožňuje zdrojom UPS pracovať v lokalitách so zhoršenou kvalitou napájacej siete bez nutnosti prechodu na prevádzku z batérií.
 • Programovateľné sekvenčné spustenie.
 • Inteligentné riadenie rýchlosti ventilátora a redundantný dizajn ventilátorov zabraňujú prehriatiu vnútorných komponentov.
 • Komplexný manažment batérií pre dosiahnutie optimálnej životnosti a prevádzky batérií

Nízke celkové náklady na prevádzku (TCO)

 • Vysoká účinnosť aj pri nízkom zaťažení.
 • Vysoký vstupný účinník (> 0,99) a nízke vstupné harmonické skreslenie (iTHD <3 %).

Flexibilita

 • Možnosť paralelného rozšírenia bez potreby ďalšieho hardvéru umožňuje jednoduché a rýchle navýšenie kapacity pri náraste výkonových nárokov pripojenej technológie.

Jednoduchá údržba

 • Za prevádzky vymeniteľné ventilátory (160 až 400 kVA) znižujú čas potrebný na údržbu.
 • Vstavaný manuálny bypass umožňuje napájanie technológie aj počas výkonu údržby alebo opravy.
 • Detekcia I/P, O/P a bypass vypínačov podporuje rýchlu diagnostiku pri výskyte poruchy.

Aplikácie

 • Telekom
 • Počítačové siete
 • Dátové centrá
 • Priemyselné využitie
 • Zdravotníctvo
 • Laboratória
 • Metro