skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

 

Zdroj UPS Multi Guard


Multi Guard je trojfázový modulárny zdroj UPS s technológiou dvojitej konverzie. Jeho výkon sa pohybuje od 15kVA do 120kVA zabezpečujúc najlepšiu kombináciu spoľahlivosti, funkčnosti a flexibility.
Multi Guard N + X paralelná architektúra má vysoko inteligentnú modulárnu konštrukciu pre dosiahnutie maximálnej dostupnosti napájania a redundancie.
Je špeciálne navrhnutý pre splnenie požiadaviek napájania kritických záťaží v dátových centrách alebo iných dôležitých aplikáciách.
Každý modul má individuálnu výkonovú kapacitu 15kVA a štandardná skriňa môže byť vybavená až 8 modulmi pre dosiahnutie 120kVA. Ak je záťaž v rámci dovolených limitov, môžu byť moduly vymieňané za prevádzky bez akýchkoľvek prerušení napájania technológie.

 Všeobecné vlastnosti

Systémové vlastnosti

 • Maximálna kapacita 120kVA v priestore 19’’ skrine
 • Vstupný účinník >0,99
 • THDi<2% a skreslenie výstupného napätia rovné 1,5%
 • 15 kVA modul s možnosťou výmeny za prevádzky (hot-swap)
 • LCD displej na prednom paneli zobrazuje stav zariadenia a dôležité informácie ako sú vstupné a výstupné menovité hodnoty, kapacita, teplota a autonómia
 • Komunikačný port pre štandardný Ethernet a kartu alarmových relé
 • DSP technológia, IGBT usmerňovač
 • Nabíjací prúd batérií až do 36A pre 120kVA systém.

Ďalšie výhody

 • Multi Guard UPS výkonové moduly využívajú najnovšiu DSP technológiu čo umožňuje znížiť počet hardvérových komponentov, zvyšuje spoľahlivosť UPS a tiež uľahčuje aktualizáciu a údržbu softvéru.
 • Zdroj UPS pracuje s technológiou zdieľania záťaže. Ak zlyhá niektorý z modulov UPS, záťaž preberú bez prerušenia ostatné moduly. Tým sa zvyšuje reálna doba prevádzky a dostupnosť napájania v porovnaní s inými zdrojmi UPS.
 • Zdroj UPS Multi Guard je navrhnutý tak, aby umožňoval pripojenie k externým batériám pre zabezpečenie požadovanej doby zálohy.

Pokročilý modulárny dizajn
Systém nepretržitého napájania Multi Guard obsahuje výkonové moduly UPS, modul LCD displeja, PDU a ďalšie príslušenstvo. Každý modul UPS je plne nezávislý 15kVA zdroj UPS. Vďaka pokročilej paralelnej technológií riadenia a inteligentnej komunikácii je možné kedykoľvek jednoducho vymeniť výkonové moduly a modul LCD displeja bez vplyvu na prevádzku zdroja UPS. Užívateľsky priateľský "plug & play" dizajn zjednodušuje servis a údržbu zdroja UPS. Multi Guard decentralizuje riadiace jednotky v každom module UPS. Modul LCD displeja je len pre zobrazovacie a komunikačné účely. Ak modul LCD displeja zlyhá, systém UPS stále funguje a napája záťaž bez akéhokoľvek prerušenia.

Vysoká hodnota MTBF
Systémové MTBF pre dva paralelne zapojené moduly je viac ako 1.000.000 hodín a dostupnosť napájania je vyššia ako 99,999%. Každá redundantná konfigurácia 15-120kVA zaisťuje správnu funkciu aj v prípade poruchy jedného z modulov zdroja UPS. Proces výmeny modulu trvá iba 5 minút pre plnú obnovu systému.
Toto riešenie vám umožňuje:

 • minimalizovať prestoje
 • znížiť počet skladovaných náhradných dielov
 • vyhnúť sa potrebe zásahu špecializovaných technikov

Inteligentný systém nabíjania
Multi Guard UPS Systém využíva dvojstupňový inteligentný systém nabíjania. Prvou fázou je nabíjanie konštantným prúdom, ktorým možno veľmi rýchlo dobiť batériu na 90% kapacity. Systém potom prechádza na režim nabíjania konštantným napätím pre zabezpečenie plného nabitia batérie po celý čas. Tento inteligentný systém nabíjania nielen znižuje dobu nabíjania batérie, ale tiež predlžuje životnosť batérie a šetrí náklady na výmenu batérie.

Modulárna autonómia
Multi Guard verzie 30 a 60 sú navrhnuté tak, aby umožnili umiestnenie výkonových a batériových modulov v jednej skrini. Pre predĺženie doby zálohy je možné využiť prídavné batériové moduly v externej skrini.

 

Nízke celkové prevádzkové náklady (TCO)

 • Nižšie náklady na inštaláciu systému
 • Nižšie náklady na energie
 • Nižšie náklady na chladenie
 • Nižšie náklady na rozšírenie
 • Nižšie náklady na údržbu

Výber výkonu zdroja UPS
Multi Guard umožňuje použitie od 1 až do 8 výkonových modulov vo svojej skrini pre vytvorenie požadovanej konfigurácie N X pre danú aplikáciu. Multi Guard rastie podľa vašich rastúcich potrieb jednoduchým pridaním ďalších modulov UPS a batériových sád na existujúci rám. Vstupné náklady sa navrátia v úsporách. Nové požiadavky na výkon napájacieho zdroja môžu byť splnené bez komplexných a nákladných úkonov spojených s prestavbou