TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Nie je k dispozícii.

Systémová riadiaca jednotka ORION je optimálnym riešením pre všetky výkonové rady od malých až po veľké napájacie systémy vďaka jednoduchej rozšíriteľnosti pomocou CAN zbernice a prídavných modulov.
Pokročilé funkcie systému ako napr.: „EfficiencyMode“ a „Genset“ umožňujú znižovanie prevádzkových nákladov. Batériový manažment zahŕňajúci testy batérií a odhad životnosti ako aj vďaka funkciám usmerňovačov zahŕňajúcim kontrolu redundancie uľahčujú sledovať dostupnosť systému a plánovať práce na lokalite nákladovo efektívnym spôsobom.

Systémová riadiaca jednotka ORION poskytuje tiež rôzne možnosti diaľkového dohľadu prostredníctvom bezpotenciálových reléových kontaktov, modemu, siete LAN / Ethernet, SMS, SNMP alebo Modbus. Integrovaný webový server poskytuje užívateľsky príjemné rozhranie pre podrobný lokálny ako aj diaľkový dohľad a správu systému so štandardným webovým prehliadačom.


VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI

  • Integrovaný webový server s prepracovanou konfiguráciou a možnosťami dohľadu
  • Integrovaný LCD displej a klávesnica
  • Diaľkový monitoring pomocou modemu alebo LAN
  • Integrované PLC funkcie pre flexibilnú systémovú konfiguráciu, monitoring a riadenie infraštruktúry
  • objektu
  • Pokročilý manažment batérií vrátane monitorovania a testovania batérií

Aplikácia

  • Napájacie systémy telekomunikačnej, riadiacej, zabezpečovacej a priemyselnej technológie