TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Výkon
N x 250 až 4 400 W

Výstupné napätie
12/24/48/60/110/220 V DC

Prevedenie
kabinet

Napájací a zálohový zdroj BNH – Cordex je určený pre bezvýpadkové napájanie priemyselnej, riadiacej, telekomunikačnej či zabezpečovacej techniky. Základné časti zdroja sú 19“ kabinet, riadiaca jednotka, moduly usmerňovačov a distribučný panel. Voliteľne je možné kabinet vybaviť policami pre umiestnenie batérií ako aj DC/DC konvertorom pre napájanie DC zariadení s rôznymi vstupnými napätiami, resp. invertorom pre bezvýpadkové napájanie AC zariadení.

Vlastnosti systému sú určované výberom komponentov pri konfigurácií systému. V závislosti od požadovaného výstupného napätia systému sú k dispozícií moduly usmerňovačov pre rôzne systémové napätia:

 • 12 V DC – modul s výkonom 250 W a prirodzeným chladením
 • 24 V DC – modul s výkonom 400 W a prirodzeným chladením
 • 24 V DC – modul s výkonom 3 100 W a núteným chladením
 • 48 V DC – modul s výkonom 650 W a prirodzeným chladením
 • 110 V DC – modul s výkonom 1 100 W a prirodzeným chladením
 • 110 V DC – modul s výkonom 4 400 W a núteným chladením
 • 220 V DC – modul s výkonom 1 100 W a prirodzeným chladením
 • 220 V DC – modul s výkonom 4 400 W a núteným chladením


VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI

 • Široký rozsah vstupného napätia
 • Účinník ~ 1
 • Nízky obsah vyšších harmonických vstupného prúdu THDi < 5 %
 • Postupný štart usmerňovačov
 • Menovité výstupné napätie: 12 až 220 V DC
 • Určený pre použitie modulov usmerňovačov Cordex
 • Riadiaca jednotka s dotykovým LCD displejom so zobrazením meraných a nastavovaných parametrov
 • Diaľková signalizácia bezpotenciálovými kontaktmi relé
 • Možnosť diaľkového dohľadu cez sieť LAN (Ethernet)
 • Teplotná kompenzácia nabíjacieho napätia batérií
 • Limitácia nabíjacieho prúdu
 • Voliteľná ochrana pred hlbokým vybitím batérií (LVD) a čiastočné odpojenie záťaže (PLD)
 • Počet výstupov pre pripojenie technológie a batériových sád podľa požiadaviek zákazníka
 • Možnosť sledovania stavu istiacich prvkov
 • Možná paralelná spolupráca s diódovým oddelením
 • Možnosť vytvorenia integrovaného riešenia s DC/DC konvertormi a / alebo invertormi pre zabezpečenie nepretržitého napájania DC aj AC zariadení

Aplikácia

 • Napájanie priemyselnej, riadiacej, telekomunikačnej a zabezpečovacej techniky