TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Výkon modulu
2,5 kVA / 2,0 kW

Vstupné napätie AC
230 V AC

Vstupné napätie DC
220 V DC

Výstupné napätie
230 V AC

Jednou z najdôležitejších vlastností systému TSI je odpájacia schopnosť. Invertor TSI má na každom výkonovom porte najmenej 3 odpájacie úrovne v sérií (t.j. relé, poistka…), ako aj galvanicky oddelenú zdvojenú komunikačnú zbernicu. Komunikácia je teda odolná voči poruchám, každá zbernica je schopná samostatne zabezpečiť synchronizáciu, zdieľanie záťaže a dátovú komunikáciu.

Modul invertora má dva vstupy – jeden slúži pre pripojenie na DC sieť a druhý pre AC sieť. Pri napájaní z DC siete pracuje modul ako klasický invertor. Pri režime EPC („Enhanced Power Conversion“ – režim zlepšenej konverzie energie) je záťaž napájaná z AC siete. Napriek všetkým rušeniam (harmonické, zvlnenia, krátke rušivé impulzy) zvyčajne prenášaných sieťou je do záťaže dodávané čisté sínusové napätie, a to dokonca aj v prípade, že záťaž nie je lineárna.

Čistá sínusová vlna na výstupe a ideálny účinník na vstupe sú dosiahnuté bez čerpania energie z DC zdroja. Pri koncepte TSI je filtrovanie prúdu a napätia podobné ako v usmerňovači v kombinácii s invertorom (režim on-line), ale s výrazne lepšou účinnosťou. 


VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI

 • Kompaktný 19“ systém
 • Invertorový systém s výškou 2U umožňuje dosiahnuť celkový výkon až 10 kVA
 • Paralelná prevádzka v redundantnom systéme (TRS – True Redundant System)
 • Modul invertora s výkonom 2,5 kVA / 2,0 kW
 • Moduly invertorového systému vymeniteľné za prevádzky (hot swap)
 • Funkcia statického prepínača (STS) integrovaná v module invertora (voliteľne – AC vstup)
 • Vstup pre AC a DC sieť
 • AC/AC konverzia má oddelený AC výstup od AC vstupu a prichádza s funkciou dvojitej filtrácie
 • Vysoká účinnosť pri AC/AC konverzii – až 96,5 %
 • Možnosť vytvorenia 1- alebo 3-fázových invertorových systémov

Aplikácie

 • Telekomunikačná technika
 • IT technika
 • Priemyselná a zabezpečovacia technika