TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Použitie batériového monitorovacieho systému BMS je vhodné všade tam, kde je potrebné dohliadať na bezporuchovú prevádzku akumulátorov. Prinesie užívateľovi informáciu o blížiacej sa poruche batérie, zabráni zlyhaniu zálohového systému z dôvodu zlého stavu akumulátorových batérií a zničeniu celej batériovej sady v dôsledku poruchy jedného článku.

Batériový monitorovací systém pre olovené batérie BMS

Batériový monitorovací systém BMS v reálnom čase monitoruje a signalizuje stavy akumulátorových batérií, ako napríklad hlboké vybitie akumulátorov, resp. jednotlivých článkov / blokov batériovej sady, rozváženie napätí článkov / blokov, nadmerné vybíjacie, resp. nabíjacie prúdy batériovej sady, odchýlku teploty akumulátorov od stanovenej hodnoty a ďalších parametrov. Prekročenie každého z uvedených parametrov môže viesť k zničeniu celej batériovej sady, preto je potrebné mať okamžitú informáciu o stave batérií.

Batériový monitorovací systém je schopný plne autonómnej činnosti. Chybové ako aj informačné záznamy sú uložené vo vnútornej pamäti riadiaceho systému, čo umožňuje užívateľovi aj dodatočne analyzovať podmienky pri používaní batérií.

Celý systém sa skladá z riadiacej jednotky (MP) a príslušného počtu meracích modulov (MM) rovnakého konštrukčného prevedenia, prúdových sond (CP), teplotných snímačov (MT) a príslušného počtu prepojovacích vodičov a vodičov napäťových snímačov.

Systém môže byť napájaný priamo z batérií. Nie je teda potrebné napájanie zo zálohovanej siete, čo umožňuje umiestniť monitorovací systém priamo v miestnosti, kde sú batérie nainštalované prípadne aj skladované. Ďalšou možnosťou je napájať systém z externého zdroja.


VLASTNOSTI SYSTÉMU BMS

 • Komplexný modulárny monitorovací systém stavu akumulátorov
 • Procesorová riadiaca jednotka
 • Možnosť monitorovania až 4 nezávislých batériových sád
 • Maximálny počet monitorovaných článkov / blokov pre jednu sadu spolu je 250 v závislosti od nominálneho napätia článkov
 • Distribuované meranie článkov / blokov
 • Možnosť pripojenia externého grafického displeja
 • Plne programovateľný proces merania
 • Galvanické oddelenie merania
 • Komunikácia RS485 – jednoduché pripojenie meracích modulov aj na väčšie vzdialenosti
 • Užívateľsky prívetivé prostredie
 • Možnosť zobrazenia údajov v softvérovej monitorovacej aplikácii na PC
 • Možnosť uchytenia na DIN lištu a následného zabudovania do 19” skrine alebo umiestnenie na stenu


ČINNOSTI SYSTÉMU MONITOROVANIA BATÉRIÍ

Detekcia bezprostrednej hrozby poruchy batérie

Typické problémy batérie, ako sú sulfatácia, korózia, plyňovanie, vysychanie, teplotná degradácia sú zistiteľné vzhľadom k správnemu monitorovaniu. Zmeny v napätí a teplote, ktoré sú monitorované naznačujú nástup týchto stavov.

Zabránenie nekontrolovateľným tepelným reakciám

Pomocou výstupných kontaktov relé je systém schopný vypnúť istič batérie v prípade teplotných procesov alebo zastaviť nabíjanie, ak to napájací systém umožňuje.

Identifikácia nutnej výmeny batérií

Systém umožňuje užívateľovi detekovať slabé alebo poškodené batérie v raných fázach zhoršenia na základe sledovania trendov napätia. Včasná kontrola / výmena takýchto batérií je životne dôležitá pre zlepšenie životnosti batériového systému ako celku.

Jednoduchšia údržba

Systém zlepšuje kvalitu služieb tým, že poskytuje diaľkové monitorovanie cez internet, VPN alebo akúkoľvek inú sieť tým, že umožňuje monitorovanie a zber dát v reálnom čase. Systém taktiež umožňuje otestovať batérie bez toho, aby sa požadovalo ich odpojenie od systému. Údržba a testovanie prebiehajú v reálnych prevádzkových podmienkach a nevyžadujú prestoje.

Aplikácia:

 • Stacionárne batérie
 • Batérie v UPS a napájacie systémy pre telekomunikáciu, energetický priemysel
 • Plynárenstvo, železnice