skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

Multi Switch ATSHlavné výhody

 • Redundantné napájanie
 • Ochrana napájaných zariadení
 • Univerzálne použitie

Multi Switch ATS je vysoko inteligentný prepínač, ktorý zabezpečuje redundantné napájanie koncových zariadení z dvoch vstupných sietí 230VAC. Multi Switch ATS dodáva energiu do koncových zariadení z primárnej siete. Ak nastane výpadok jednej primárnej siete z ktorej sú napájané koncové zariadenia, Multi Switch ATS automaticky prepne napájanie koncových zariadení z druhej siete. Prepínací čas z jednej siete na druhú je v súlade s ITI (CBEMA) a nemá vplyv na činnosť napájaných zariadení. Prepínanie medzi dvomi vstupnými sieťami je bezpečné bez ohľadu na akékoľvek fázové rozdiely vo vstupných sieťach. Multi Switch ATS monitoruje odoberané prúdy a indikuje výstrahu, keď sa hodnota prúdu blíži k maximálnemu možnému odoberanému prúdu.
Multi Switch ATS má jeden 16A a osem 10A IEC výstupov, ktoré dovoľujú pripojiť niekoľko zariadení priamo do ATS bez nutnosti použitia ďalších rozvodných komponentov. Zariadenie má slot pre pripojenie LAN a diaľkového riadenia pomocou software PowerShield3, webového rozhrania, SNMP adaptéra, alebo SSH, ktorý robí z Multi Switch ATS ideálne zariadenie pre IT manažérov, ktorí potrebujú flexibilitu a ochranu svojich IT zariadení.
Multi Switch ATS zabezpečuje kontinuitu napájania. Práca prepínača v princípe zabezpečuje vyššiu spoľahlivosť ako jedna UPS, (s alebo bez interného Bypassu)

Princíp činnosti
Multi Switch ATS zaisťuje priamu distribúciu z dvoch AC vstupov (dve AC siete, alebo dva zdroje UPS) na osem 10A IEC výstupov a jeden 16A IEC výstup. Multi Switch ATS sa dokáže pripojiť k jednému z týchto dvoch napájacích vstupov, a súčasne monitorovať veľkosť odberu.

Ochrana pri poruchách pripojenej technológie
Ak sa vyskytne porucha na jednom z výstupov (napr. skrat v pripojenej technológií), Multi Switch ATS odpojí príslušnú skupinu zásuviek, čím zabráni úplnej strate napájania pripojenej technológie (napríklad pri nedostatočnej selektivite ochrán).

Ochrana pri poruchách napájacej siete
Ak hodnota napätia vstupnej siete (z ktorého sú napájané koncové zariadenia) vystúpi alebo klesne mimo toleranciu dovoleného vstupného napätia, Multi Switch ATS automaticky prepne napájanie na druhý zdroj energie, ktorý má vstupné napätie v tolerancii (prepínanie je okamžité, ak sú oba zdroje vo fáze).
Multi Switch ATS prepne z jedného vstupu na druhý bez vplyvu na činnosť IT zariadenia. Typický čas prepnutia je 20ms, čo je v súlade s ITI charakteristikou. Norma IEEE 1100-1999 tiež definuje ITI charakteristiku. Štandard SSI (Server System Infrastructure) odporúča dobu výpadku pri napájaní min. 21ms v rozsahu napätia 100 ÷ 240V.
Multi Switch ATS má prepínací čas pod touto hranicou. Riadenie má zadefinovaný prepínací čas a zároveň vyhodnocuje či napätie a frekvencia sú v pracovnom rozsahu.
Ľubovoľné zlyhanie v elektronike nespôsobí výpadok výstupného napätia, lebo jednotka obsahuje redundanciu svojich elektronických obvodov, aby zariadenie bolo odolné voči chybám.

 Vlastnosti

 • Plná ochrana spotrebičov proti poruchám sieťového napájania a záťaže
 • Redundancia napájania
 • Univerzálne použitie: Multi Switch ATS môže byť napájaný dvoma rôznymi zdrojmi (vrátane dvoch zdrojov UPS rôznej veľkosti/typu)
 • Inštalácia do 19 "kabinetu
 • LCD panel displeja
 • Možnosť pripojiť k monitorovaciemu softvéru PowerNetGuard
 • Nie je potrebné žiadne signálové prepojenie medzi Multi Switch ATS a napájacími zdrojmi alebo spotrebičmi
 • Kompatibilné so softvérom PowerShield³
 • Slot pre komunikačné karty: voliteľná sieťová karta umožňuje diaľkové spojenie po sieti a riadenie cez HTTP, SNMP a SSH protokol.