skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

Multi Switch


Hlavné výhody

 • Redundantné napájanie
 • Ochrana napájaných zariadení
 • Univerzálne použitie

Multi Switch je vysoko inteligentný prepínač, ktorý zabezpečuje redundantné napájanie koncových zariadení z dvoch vstupných sietí 230V AC. Multi Switch dodáva energiu do koncových zariadení z primárnej siete. Ak nastane výpadok jednej primárnej siete z ktorej sú napájané koncové zariadenia, Multi Switch automaticky prepne napájanie koncových zariadení z druhej siete. Prepínací čas z jednej siete na druhú je v súlade s ITI (CBEMA) a nemá vplyv na činnosť napájaných zariadení. Prepínanie medzi dvomi vstupnými sieťami je bezpečné bez ohľadu na akékoľvek fázové rozdiely vo vstupných sieťach. Multi Switch monitoruje odoberané prúdy. Keď sa prúd blíži k maximálne možnej odoberanej hodnote, Multi Switch indikuje výstrahu.
Multi Switch má osem nezávislých 4A IEC výstupov, ktoré dovoľujú pripojiť niekoľko zariadení priamo do racku bez nutnosti použitia ďalších rozvodných komponentov. Zariadenie má slot pre pripojenie LAN a diaľkového riadenia pomocou software PowerShield3, webové rozhranie, SNMP adaptéra, alebo SSH ktorý robí z Multi Switch ideálne zariadenie pre IT manažérov, ktorí potrebujú flexibilitu a ochranu svojich IT zariadení.
Multi Switch zabezpečuje kontinuitu napájania. Práca prepínača v princípe zabezpečuje vyššiu spoľahlivosť ako jedna UPS, (s alebo bez interného Bypassu)

Princíp činnosti
Multi Switch zaisťuje priamu distribúciu z dvoch AC vstupov (dve AC siete, alebo dva zdroje UPS) na osem 4A IEC výstupov. Multi Switch sa dokáže pripojiť k jednému z týchto dvoch napájacích vstupov, a súčasne monitorovať veľkosť odberu.

Ochrana pri poruchách pripojenej technológie
Ak sa vyskytne porucha na jednom z výstupov (napr. skrat v pripojenej technológií), Multi Switch odpojí príslušnú skupinu zásuviek, čím zabráni úplnej strate napájania pripojenej technológie (napríklad pri nedostatočnej selektivite ochrán).

Ochrana pri poruchách napájacej siete
Ak hodnota napätia vstupnej siete (z ktorého sú napájané koncové zariadenia) vystúpi alebo klesne mimo toleranciu dovoleného vstupného napätia, Multi Switch automaticky prepne napájanie na druhý zdroj energie, ktorý má vstupné napätie v tolerancii (prepínanie je okamžité, ak sú obidva zdroje vo fáze).
Multi Switch prepne z jedného vstupu na druhý bez vplyvu na činnosť IT zariadenia. Typický čas prepnutia je 20ms, čo je v súlade s ITI charakteristikou ktorú definuje norma IEEE 1100-1999. Štandard SSI (Server System Infrastructure) odporúča dobu výpadku pri napájaní min. 21ms v rozsahu napätia 100 ÷ 240V. Multi Switch má prepínací čas pod touto hranicou. Riadenie má zadefinovaný prepínací čas a zároveň vyhodnocuje či napätie a frekvencia sú v pracovnom rozsahu.
Ľubovoľné zlyhanie v elektronike nespôsobí výpadok výstupného napätia, lebo jednotka obsahuje redundanciu svojich elektronických obvodov, aby zariadenie bolo odolné voči chybám.

 Všeobecné vlastnosti
 • Plná ochrana spotrebičov proti poruchám sieťového napájania a záťaže
 • Redundancia napájania
 • Univerzálne použitie: Multi Switch môže byť napájaný dvoma rôznymi zdrojmi (vrátane dvoch zdrojov UPS rôznej veľkosti/typu)
 • Inštalácia do 19 "kabinetu
 • LCD Panel displeja
 • Možnosť pripojiť k monitorovaciemu softvéru PowerNetGuard
 • Nie je potrebné žiadne signálové prepojenie medzi Multi Switch a napájacími zdrojmi alebo spotrebičmi
 • Slot pre komunikačné karty: voliteľná sieťová karta umožňuje diaľkové spojenie po sieti a riadenie cez HTTP, SNMP a SSH protokol