skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

Material na stiahnutie
Katalogovy list

Master Switch Single Phase


HLAVNÉ VÝHODY

  • Prevádzková flexibilita
  • Ochrana záťaže
  • Kompletná diagnostika
  • Funkcia Hot Swap
Jednofázové zariadenie Master switch (MMS) je súčasťou radu Master Switch a ponúka riešenia vhodné na ochranu jednofázových záťaží s rôznymi hodnotami výkonu.
MMS je k dispozícii v troch verziách – 32, 63 a 120 A, a preto dokáže uspokojiť rôzne požiadavky na ochranu jednofázových záťaží.

 

 Vlastnosti

Flexibilita použitia
Všetky verzie MMS sú navrhnuté podľa kritérií, ktoré uľahčujú inštaláciu na mieste, ako aj diagnostiku, kontrolu a údržbu. Všetky modely sú vybavené manuálnym bypassom a funkciou hot swap (výmena za prevádzky), ktoré umožňujú rýchle servisné zásahy nešpecializovaného personálu v prípade porúch.

Ochrana záťaže
S prepínačom MMS sú záťaže chránené pred kritickými okolitými situáciami a rušením sieťového napájania. Mikroprocesorové riadenie a použitie tyristorových statických spínačov zaisťuje nepretržité monitorovanie zdrojov napájania a skrátenie doby prepínania medzi dvoma zdrojmi napájania v prípade poruchy.
Neustále sledovanie výstupného prúdu umožňuje rýchlu identifikáciu prípadných skratových prúdov v spotrebičoch, čím bráni šíreniu skratov do ďalších záťaží.
MMS je vybavený tepelno-magnetickou ochranou oboch zdrojov, ktorá zaisťuje rýchly zásah v prípade porúch, a integrovanou ochranou proti spätnému napájaniu.
MMS zaisťuje doby prepínania medzi dvoma zdrojmi napájania do menej než štvrtiny cyklu, a to v prípade manuálneho prepínania aj v prípade automatického prepínania vyvolaného poruchou napájacieho zdroja.

Kompletná diagnostika
Všetky verzie MMS sú vybavené 32-znakovým LCD displejom a ovládacím panelom s multifunkčnými tlačidlami. To umožňuje rýchle a intuitívne sledovanie hodnôt napájania, stavu prepínača a podmienok prostredia.
Zariadenie MMS je vybavené tromi štandardnými programovateľnými bezpotenciálovými kontaktmi, vstupom pre núdzové vypnutie, sériovým pripojením RS232 a slotom pre umiestnenie rozširujúcej komunikačnej karty, čím je zaistená úplná dostupnosť riešení rozhrania pre diaľkové ovládanie a monitorovanie.

Možnosti
Softvér:

  • PowerShield3
  • PowerNetGuard
Príslušenstvo:

 

  • NETMAN 204
  • MULTICOM 302
  • MULTICOM 352.