skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

Servisný bypass


Multi Pass 10,16 and 16-R Servisný bypass

Multi Pass je manuálny bypass, ktorý znižuje výpadky napájania v prípade poruchy zariadenia. Multi Pass zabezpečí, že pripojená záťaž bude automaticky prepnutá na napájanie zo siete, v prípade ak je UPS odpojená alebo sa zablokuje. Multi Pass je k dispozícii v mechanickom prevedení v raku (zabudovanie do roštu), alebo vo vyhotovení pre inštaláciu na stenu (box).

Vlastnosti
  • Rakové prevedenie 16A
  • Vyhotovenie na stenu 10A a 16A
  • Ochrana proti spätnému napájaniu je štandardom
  • Automatické prepnutie v prípade poruchy napájania
  • Prítomnosť siete je indikovaná LED indikátorom
  • Možnosť vyhotovenia s rôznymi zásuvkami (IEC, britské zásuvky, svorkovnice)

MBB32A Servisný bypass

K dispozícii je jednofázová verzia s prúdom 32A, ktorá umožňuje robiť údržbu na UPS do výkonu 6kVA, rýchlo a bezpečným spôsobom zaistí plynulé napájanie. Bypass je vybavený kovovým držiakom pre montáž na stenu.

MBB125A 4P, MBB100A 2P Servisný bypass

K dispozícii je verzia, ktorá umožňuje aby manuálny bypass spolupracoval s ľubovoľnou jednofázovou UPS 10 ÷ 20kVA, alebo trojfázovou UPS 10 ÷ 60kVA. Bypass je vybavený tromi vypínačmi, ako je to znázornené na obrázku v pravo, s cieľom úplnej izolácie UPS v prípade údržby alebo premiestnenia, pričom je garantované plynulé napájanie zákazníckych zariadení.
Zariadenie je vybavené mikrospínačom pre uzáver manuálneho bypassu, ktorý je pripojený k jednoúčelovému vstupu UPS, aby sa zabránilo súčasnému napájaniu z manuálneho bypassu a invertora UPS.

RIELLO UPS ponúka veľký rozsah externých bypassov a statických prepínačov pre UPS do 800kVA a pre paralelné systémy do 6,4MV.