skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

 

Centrálne napájacie systémy CSS


HLAVNÉ VÝHODY
Certifikované v súlade s normou EN 50171
• Ideálne pre núdzové osvetlenie a alarmové systémy
Duálny vstup
• Jednoduchosť a bezpečnosť pri periodickej kontrole prevádzky systému
Ochrana proti prepólovaniu batérií
• Ochrana pre pohotovostný servis a bezpečnosť prevádzkovateľov
Vysoký nabíjací prúd
• Skrátený čas nabíjania
Nepretržité preťaženie 120 %
• Veľká výkonová rezerva
Skriňa spĺňa požiadavky normy EN 60598-1
• Vysoká mechanická ochrana
Batérie s 10 ročnou životnosťou
• Dlhá životnosť batérií

 Všeobecné vlastnosti

Celý rad CSS (Centrálne napájacie systémy) je certifikovaný a navrhnutý podľa normy EN 50171 a je ideálnym riešením pre inštaláciu v budovách podliehajúcich predpisom o požiarnej bezpečnosti a najmä pre napájanie systémov núdzového osvetlenia. Navyše rad CSS je tiež vhodný na napájanie ďalších núdzových systémov ako automatické hasiace systémy, poplachové systémy a núdzové detekčné systémy, zariadenia na odsávanie dymu a detekcie oxidu uhoľnatého ako aj špecializované bezpečnostné systémy určené do citlivých oblastí.

Použitie centrálnych napájacích systémov (CSS) zabezpečuje výrazné zníženie nákladov na nastavenie a údržbu, ako aj zjednodušenie a rýchlejšie vykonávanie periodických kontrol.

Duálny vstup
Rad CSS je štandardne vybavený duálnym vstupom. Táto dôležitá funkcia umožňuje vykonávať povinné plánované kontroly prevádzky systému autonómne, veľmi ľahko a úplne bezpečne, jednoduchým ovládaním vstupného prepínača. Tento prepínač preruší napájanie zariadenia bez prerušenia bypasovej vetvy, ktorá umožňuje napájať zaťaž v prípade zlyhania testu.

Vysoký nabíjací prúd a systém starostlivosti o batérie
Správna starostlivosť o batérie je rozhodujúca pre zabezpečenie riadnej prevádzky CSS v núdzových podmienkach. Systém starostlivosti o batérie pozostáva zo série funkcií a schopností, ktoré sú navrhnuté tak, aby dosiahli najlepší výkon, predĺžili ich životnosť a vyhovovali stanoveným časom nabíjania.
Zdroje CSS sú navrhnuté v súlade s normou EN 50171 a zaisťujú vysokú úroveň prúdu pre batérie, čo umožňuje 80 % nabitie do 12 hodín.
CSS sú vhodné pre použitie s hermeticky uzavretými olovenými (VRLA), AGM, gélovými, ventilovanými a nikel-kadmiovými batériami. K dispozícii sú rôzne spôsoby nabíjania v závislosti od typu batérií.
Funkcia teplotnej kompenzácie nabíjania zabraňuje prebíjaniu a prehriatiu batérií.
Ochrana proti hlbokému vybitiu zabraňuje zníženiu výkonu a poškodeniu batérií.

Vysoká kapacita preťaženia
Podľa požiadavky normy EN 50171 CSS sú navrhnuté a dimenzované tak, aby podporovali nepretržité preťaženie (bez časových obmedzení) až do 120 % ich menovitého výkonu.

Ochrana proti prepólovaniu batérií
Povinne, v súlade s normou EN 50171, ochrana proti prepólovaniu batérií zaisťuje bezpečnosť tých, ktorí vykonávajú údržbu zariadení a súčasne zabraňuje poškodeniu systému v prípade, že sú batérie neúmyselne prepojené s nesprávnou polaritou.

Všeobecné funkcie
Okrem uvedených funkcií, ponúka rad CSS všetky vlastnosti spoľahlivosti a flexibility, ktoré sú spoločné pre celý výkonový rozsah, a tiež kompatibilitu s hlavným príslušenstvom.

 Typy CSS a prevádzkové režimy

Typy CSS
Rad CSS je založený na jednofázových aj trojfázových typoch rozdelených do dvoch skupín výrobkov, 1h a 3h, optimalizovaných tak, aby ponúkali maximálnu dobu prevádzky, na 1 hodinu a 3 hodiny pri nominálnom zaťažení v súlade s parametrami uvedenými v norme EN 50171.
Najmä 3h typy sú vybavené transformátorovou technológiou a poskytujú maximálnu ochranu pre pripojené záťaže.
1h typy sú založené na beztransformátorovej technológii, a preto poskytujú vyššiu účinnosť a zmenšený pôdorys.

PREVÁDZKOVÉ REŽIMY
Každý typ CSS podporuje všetky prevádzkové režimy stanovené a popísané v norme EN50171, ako je uvedené nižšie:

  A. Režim prepínania
  Záťaž je napájaná cez bypassovú vetvu CSS (vždy napájaný výstup "AS"). V prípade výpadku napájania prenesie interné automatické zariadenie (ATSD) záťaž na invertor.
  Batéria poskytne napájanie invertora na zabezpečenie požadovanej doby prevádzky.
  B. Režim bez prerušenia
  Záťaž je nepretržite napájaná invertorom CSS (vždy napájaný výstup "AS").
  V prípade výpadku napájania batéria napája invertor a zabezpečuje požadovanú dobu prevádzky bez prerušenia.
  C. Režim prepínania s prídavným prepínacím zariadením na riadenie prepínania záťaže
  Naviac od režimov A a B, zariadenie poskytuje jedno alebo viac prepínacích zariadení (CSD),ktoré sa spoliehajú na dostupnosť normálneho napájania.
  Pri výpadku napájania zariadenie CSD pripája záťaž, ktorá až do tohto okamihu nebola napájaná (núdzový výstup "EO").
  D. Režim prepínania s prídavným prepínacím zariadením na čiastočné prepínanie záťaže
  Na rozdiel od režimu C, časť záťaže je napájaná bez prerušenia, zatiaľ čo zvyšná časť je napájaná iba pri výpadku napájania vďaka zariadeniu CSD (vždy napájaná núdzový výstup "AS EO").
  Vyžaduje voliteľné príslušenstvo EOS
  Voliteľné príslušenstvo EOS
  Príslušenstvo EOS (núdzový prepínač) je požadovaný vždy, keď jedna časť záťaže musí byť vždy napájaná (vždy napájaný výstup "AS") a časť musí byť napájaná iba v prípade výpadku siete (núdzový výstup "EO"), aby sa vytvoril prevádzkový režim D. Pripojením viacerých zariadení EOS do kaskádovej konfigurácie je tiež možné zabezpečiť postupné oneskorené zapínanie záťaží, na obmedzenie nárazových zapínacích prúdov.