skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

 

SuperCaps UPS


 HLAVNÉ VÝHODY

ČISTÁ ENERGIA
Ekologický systém neprerušiteľného napájania bez batérií.

VYSOKÁ ÚČINNOSŤ

INOVATÍVNA TECHNOLÓGIA
Modulárne možnosti rozšírenia pre viac výkonu a doby zálohovania.

DLHÁ PREVÁDZKOVÁ ŽIVOTNOSŤ
5 až 10-násobok štandardných olovených batérií.

VYSOKÝ POČET CYKLOV
Milión vs. cca 300 z olovenými batériami.

NÍZKE NÁKLADY NA ÚDRŽBU
Jednoduchá inštalácia a údržba.

VYSOKÁ PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA
Nie sú potrebné chladiace alebo vykurovacie systémy.

MALÝ PÔDORYS A NÍZKA HMOTNOSŤ


UPS SuperCaps je typ neprerušiteľného zdroja napájania vyvinutý spoločnosťou Riello UPS, ktorý používa super kondenzátory na akumuláciu energie namiesto konvenčných batérií. Poskytuje autonómiu v rozsahu sekúnd (1 až 60 sekúnd). Inovatívny UPS Riello SuperCaps je navrhnutý tak, aby poskytoval úplnú ochranu napájania pre citlivé a kritické záťaže, chránil ich pred poruchami v sieti a poskytoval dostatočný výkon na kompenzáciu prerušení napájania zo siete.

Tradičné UPS sa spoliehajú na batérie na akumuláciu energie, ale najmenej 87 % prerušení napájania trvá menej ako sekundu. UPS SuperCaps poskytujú vyššiu energetickú účinnosť, nižšie náklady a menšie rozmery – ideálne pre inštalácie, kde je podlahová plocha na prvom mieste.

UPS SuperCaps má sofistikovaný riadiaci systém, ktorý riadi cyklus nabíjania a vybíjania superkondenzátorov a optimalizuje ich životný cyklus, ktorý môže presiahnuť milión cyklov. Ich doba zálohovania závisí od záťaže, ale je dostatočná na jej napájanie, kým sa neobnoví sieťové napájanie alebo kým sa automaticky nespustí rezervná energia z motorgenerátora.

Väčšina UPS je štandardne inštalovaná s batériami s dobou zálohovania 5 – 10 minút, čo je dostatočná ochrana pred zlyhaním spustenia motorgenerátora. Pre moderné dátové centrá, elektromedicínske a priemyselné aplikácie ponúka efektívny motrogenerátor podporovaný UPS s relatívne krátkou autonómiou najefektívnejšie riešenie kontinuity napájania, pričom konvenčné batérie poskytujú dostatočnú dobu prevádzky na pokrytie väčšiny výpadkov napájania.

UPS SuperCaps však nemajú batérie, a preto poskytujú dlhodobé úspory z hľadiska nákladov na inštaláciu batérií, monitorovanie, údržbu, výmenu a recykláciu. Navyše v porovnaní s 5 – 7 ročným životným cyklom štandardných batérií má UPS SuperCaps teoreticky nekonečný životný cyklus. Tieto úspory nákladov spolu so zmenšením pôdorysom robia UPS SuperCaps ideálnym riešením pre kritické inštalácie, ktoré sú obzvlášť citlivé na krátke prerušenia napájania.