skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

 

Zdroj UPS MODULYS XL


MODULYS XL je modulárny zdroj UPS založený na výkonových moduloch s výkonom 200 kW. Výkon jednej jednotky UPS je možné zvýšiť až na 1200 kW a systém môže obsahovať až 4 jednotky zapojené paralelne.
Inovatívny koncept MODULYS XL umožňuje nepretržitú ochranu záťaže v online režime, spôsobilý reagovať na rast záťaže alebo riadiť všetky aspekty životného cyklu systému bezpečným spôsobom a pôsobivou rýchlosťou.
V spojení s rôznymi prispôsobenými službami poskytuje MODULYS XL vynikajúcu dostupnosť a flexibilitu na splnenie požiadaviek súčasných vysoko kritických aplikácií.

Všeobecné vlastnosti

3 štandardné moduly pre váš vlastný systém

 • Konfigurácia UPS založená na 3 štandardných moduloch pre zjednodušený proces inštalácie.
 • Štandardizované prostriedky na splnenie rôznych konfiguračných požiadaviek.
 • Prispôsobiteľný počet prázdnych výkonových slotov, ktoré zodpovedajú rôznym potrebám rozšíriteľnosti a redundancie.
 • Kompletné prispôsobenie UPS bez úpravy základných štandardizovaných modulov.
 • Kvalita, jednoduchosť konštrukcie a ľahká obsluha.

5 minútová pripojiteľnosť

 • Pridanie alebo odobratie výkonového modulu jednou osobou za 5 minút.
 • Jednoduché a bezpečné zapojenie výkonového modulu: nie je potrebná kabeláž napájania a komunikácie.
 • Počas zvyšovania výkonu alebo výmeny modulu je záťaž úplne chránená v režime dvojitej konverzie.
 • Proces zvyšovania výkonu za prevádzky UPS v 200 kW krokoch na zníženie času a optimalizáciu nákladov.
 • Automatická konfigurácia výkonového modulu a testovanie pred pripojením.
 • Automatické prispôsobenie firmvéru.
 • Keď je potrebná nová kapacita výkonu, nie sú potrebné žiadne ďalšie inštalácie.
 • Nenapájané pripojenie výkonového modulu, aby sa zabránilo elektrickému oblúku po zapojení a odpojení.

Bezpečné a ľahké nasadenie.

 • Špeciálne skonštruovaný tak, aby eliminoval neočakávané chyby pri inštalácii.
 • Jednoduché umiestnenie výkonového slotu a perfektné vyrovnanie aj na nerovných podlahách.
 • Výkonové sloty s vopred zabudovanými prípojnicami pre rýchle, jednoduché a ideálne prepojenia.
 • Inštalácia s plným prístupom spredu, takže UPS je možné nainštalovať ku stene.
 • Výkonové sloty nastavené počas inštalácie sú pripravené na budúce zapojenie výkonových modulov.
 • Bezpečná a ľahká manipulácia s výkonovým modulom.
 • Schopnosť úplného záťažového testu systému počas uvedenia do prevádzky bez potreby externej záťaže.

Súbežná a bezriziková údržba

 • Súbežná údržba všetkých komponentov.
 • Bezpečná údržba výkonového modulu - mimo bežiaceho systému.
 • Výkonové moduly aj statický bypass je možné servisovať, zatiaľ čo záťaž zostáva úplne chránená v režime dvojitej konverzie.
 • Žiadna údržba, servis ani oprava na mieste, ktorá by mohla ohroziť bežiaci systém.
 • Úplne vyberateľné výkonové moduly a podzostavy a komplexný prístup ku všetkým komponentom, čím sa znižuje MTTR.
 • Integrované prostriedky, ktoré umožňujú vykonávať dôkladný test po údržbe modulu.

Flexibilná architektúra UPS

 • Schopnosť škálovateľnosti za prevádzky UPS.
 • Nastaviteľná úroveň redundancie.
 • Spoločný alebo oddelený usmerňovač a bypassová sieť.
 • Kompatibilný s rôznymi technológiami skladovania energie (napr. Li-Ion, Ni-Cd...).

Štandardné a voliteľné vybavenie

Štandardné elektrické vybavenie

 • Oddelené vstupy (usmerňovač, bypass).
 • Vstup káblov zhora alebo zospodu.
 • Ochrana proti spätnému napájaniu: detekčný obvod.
 • Redundantné bypassové chladenie.
 • Distribuované batérie (1 na modul).
 • Snímač teploty batérií.
 • Záťažový test modulu (bez simulácie záťaže).
 • Záťažový test celého systému (bez simulácie záťaže).
 • 63 A trojfázová zástrčka.

Voliteľné elektrické vybavenie

 • Prepínače vstupu, výstupu a bypassu.
 • 3-vodičová sada pre bypass a výstup.
 • Sada PEN pre uzemňovací systém TN-C.
 • 4-vodičové zapojenie usmerňovača (sada pre pripojenie neutrálu).
 • Zdieľané batérie (1, 2 alebo 3 na jednotku).
 • Výkonnejší nabíjač batérií.
 • Sada na vypínanie batérií.
 • Sada na paralelné zapojenie.
 • Redundantné elektronické zdroje napájania.
 • BCR (absorpcia kapacity batérií pre bat. test).
 • ACS systém synchronizácie.
 • Studený štart (spustenie bez prítomnosti siete).
 • Vrchný kryt.

Štandardné komunikačné vybavenie

 • Užívateľsky príjemný 7” dotykový displej s viacjazyčným farebným grafickým displejom (Power Hub).
 • Trojfarebný displej indikujúci stav výkonového modulu (Power Slot).
 • 2 sloty pre možnosti komunikácie.
 • Port USB na stiahnutie reportov UPS a súboru denníka.
 • Ethernetový port pre servisné účely.

Voliteľné komunikačné vybavenie

 • Rozhranie beznapäťových kontaktov (konfigurovateľné beznapäťové kontakty).
 • MODBUS RTU RS485 alebo MODBUS TCP.
 • Brána PROFIBUS / PROFINET.
 • Rozhranie BACnet/IP.
 • NET VISION: profesionálne WEB / SNMP, ethernetové rozhranie pre monitorovanie UPS a diaľkové automatické vypnutie.
 • Dohľadový softvér REMOTE VIEW PRO.
 • IoT brána pre cloudové služby Socomec a mobilnú aplikáciu SOLIVE UPS.
 • Diaľkový dotykový panel.
 • Prídavný Com-slot.

Diaľkový monitoring

 • LINK-UPS: služba diaľkového monitoringu, ktorá umožňuje monitorovanie vášho UPS špecialistom 24 hodín denne.
 • SOLIVE UPS: mobilná aplikácia umožňujúca monitorovať systémy UPS zo smartfónu.

Aplikácie

 • Dátové centrá
 • Budovy
 • Priemysel

Modulárny systém UPS navrhnutý pre jednoduchosť
Flexibilita riešenia šitého na mieru kombinovaná s výhodami štandardizovaných prostriedkov: MODULYS XL je možné doladiť podľa presných požiadaviek akejkoľvek elektrickej infraštruktúry. Tento prístup šetrí čas a peniaze počas projektovania, ako aj pri jeho nasadzovaní - s možnosťou priebežného financovania

Power HUB pre jednotku UPS

 • Až do 1200 kVA/kW.
 • Vstup, výstup a batériové pripojenia k jednotke UPS.
 • Diaľkové komunikačné rozhrania.
 • Užívateľské rozhranie.
 • Centralizovaný statický bypass.
 • 63 A trojfázová zástrčka pre pokročilé servisné služby.
Power SLOT
 • Pre zásuvný výkonový modul s výkonom 200 kVA/kW.
 • Zabudované prípojnice medzi výkonovým HUB-om a ostatnými výkonovými slotmi.
 • Predpripravená komunikačná zbernica.
Power MODULE
 • Dimenzovaný na 200 kVA/kW trvalej prevádzky.
 • Usmerňovač, invertor a nabíjač batérií.
 • Statický bypass - invertorová časť.
 • Selektívne odpojenie (stýkače a poistky) na vstupe a výstupe.
 • Lokálny vypínač batérií.
 • Patentovaný „plug-in“ systém (napájanie a riadenie) na pripojenie k jednotke.

Flexibilný výkon a škálovateľnosť

 • Flexibilná kombinácia výkonových slotov na riešenie rôznych potrieb.
 • Inštalácia výkonových slotov v počiatočnej fáze umožňuje rýchlu a bezpečnú škálovateľnosť.
 • Zvýšenie výkonu na splnenie meniacich sa požiadaviek na výkon.
 • Počas zvyšovania výkonu a údržby je záťaž úplne chránená v režime dvojitej konverzie