skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

 

Zdroj UPS MODULYS GP


Poskytuje bezproblémovú a bezrizikovú škálovateľnosť až do 600 kW výkonu vďaka svojej flexibilnej modularite. Rozsah systému MODULYS GP je ideálnym riešením pre neplánovaný nárast požiadaviek na výkon. Inštalovaný výkon je možné zvýšiť až na 600 kW počas prevádzky systému vymeniteľnými výkonovými modulmi o výkone 25 kW. Navrhnuté bez spoločného poruchového bodu, MODULYS GP ponúka všetky výhody technológie Green Power 2.0

Všeobecné vlastnosti

Plne modulárny systém
 • Zásuvný výkonový modul.
 • Zásuvný batériový modul.
 • Zásuvný bypass modul.
 • Pripojenia z hora alebo zdola.
 • Modul pre horný výduch vzduchu.
‘Forever Young’ koncept
 • Nadštandardné predĺženie životného cyklu programu.
 • Eliminuje kritickosť systému na konci životnosti.
 • Založené na neelektronickom kabinete s možnosťou pridávania podporných častí.
 • Kompatibilita modulov zaručená po dobu 20 a viac rokov.
 • Umožňuje integráciu technologických inovácii.
Plne redundantné prevedenie
 • N+1, N+x úroveň redundancie.
 • Navrhnuté bez spoločného poruchového bodu.
 • Necentralizovaná paralelná kontrola.
 • Úplne nezávisle výkonové moduly.
 • Redundantná zbernica paralelnej spolupráce (ring configuration).
Vylepšená servisovateľnosť a prevádzkyschopnosť
 • Rýchla a bezpečná údržba založená na hotswap častiach (výkonové moduly, bypass, elektronické dosky).
 • Batérie je možné vymeniť počas prevádzky bez nutnosti vypnutia systému.
 • Možnosť údržby za prevádzky.

Štandardné a voliteľné vybavenie

Štandardné elektrické vybavenie
 • Duálny sieťový vstup.
 • Interný manuálny by-pass.
 • Ochrana proti spätnému toku elektrickej energie (backfeed protection) – obvod detekcie.
 • EBS (Expert Battery System) pre manažment batérií.
 • Snímač teploty batérií.
Voliteľné elektrické vybavenie
 • Externý batériový kabinet.
 • Prídavný nabíjač batérii.
 • ACS systém synchronizácie.
 • Bezpečnostný odpájací prvok na vstupe.
Štandardné komunikačné rozhrania
 • Príjemné užívateľské viacjazyčné rozhranie s grafickým displejom.
 • Sprievodca pre uvedenie do prevádzky.
 • Dva sloty pre komunikačné karty.
Možnosti komunikácie
 • Beznapäťový kontakt, RS232/485 rozhranie.
 • MODBUS RTU.
 • MODBUS TCP.
 • BACnet/IP rozhranie.
 • NET VISION: profesionálne WEB/SNMP rozhranie pre monitorovanie zdroja UPS a manažment automatického vypínania pre rôzne operačné systémy.
Diaľkový monitoring
 • LINK-UPS, služba diaľkového monitoringu 24/7.