skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

Zdroj UPS Vision DualTypová rada Vision Dual (vyhotovenie: veža „tower” a „rack”), zahŕňa modely od 1100 VA do 3000 VA, ktoré pracujú s digitálnou sínusovou technológiou.
UPS Vision Dual so svojimi vyspelými komunikačnými schopnosťami je ideálnym riešením pre inštalácie vyžadujúce zvýšenú ochranu a univerzálnosť napájacích systémov.
Vision Dual je vhodný na ochranu periférnych sieťových zariadení, bežných aj rackových serverov a sieťových záložných systémov.
Zdroj nepretržitého napájania Riello UPS Vision Dual má praktický a moderný dizajn. Použitá technológia zahŕňa mnohé výhody oproti tradičným line-interactive UPS.
Úroveň účinnosti zdroja UPS dosahuje 98%, čím sa znižuje spotreba energie. Výstupný účinník dosahuje hodnotu 0,9.

Vysoký stupeň ochrany
Automatický regulátor napätia (AVR) poskytuje stabilitu napájania v prípade výkyvov napätia bez nutnosti zapájania batérií.
Menej časté používanie batérií znamená, že v prípade potreby budú k dispozícii plne nabité a predĺži sa aj ich životnosť. EMI filtre zabezpečujú ochranu pred prepätiami a prechodovými javmi. Ak zlyhá vstupná sieť, záťaž je napájaná z invertora sínusovým napätím pre maximálnu kontinuitu a spoľahlivosť.

Vysoká dostupnosť
Výstupná zásuvka označená ako „EnergyShare“ umožňuje odpojenie neprioritnej záťaže (za určitých okolností), čím maximalizuje dobu zálohy kritických aplikácií. Batérie sú dostupné spredu a vymeniteľné počas prevádzky, čím umožňujú jednoduchú a bezpečnú údržbu zdroja UPS. Pre aplikácie vyžadujúce dlhú dobu zálohy sú k dispozícií ER verzie (2200 a 3000VA) vybavené vý-konnejšou nabíjačkou umožňujúce dosiahnuť doby zálohy v trvaní niekoľko hodín.
Automatické testy batérií umožňujú odhaliť potenciálne poruchy a ochrana pred hlbokým vybitím chráni batérie a prispieva k zníženiu celkového starnutia batérií.

Univerzálnosť
Zdroj UPS možno nainštalovať na podlahu ako prevedenie „tower“ alebo ako 19“ zdroj do kabinetu. Displej predného panela možno otočiť a prispôsobiť inštalácií.
Vision Dual má zabudovaný vstup EPO (emergency power off), ktorý umožňuje diaľkové vypnutie v prípade havarijnej situácie.
Funkcia studeného štartu umožňuje spustenie UPS z batérií, ak nie je k dispozícii vstupná sieť.
LCD displej zobrazuje parametre stavu UPS, záťaže a batérií.

 Všeobecné vlastnosti

  • Zdokonalená multiplatformo-vá komunikácia pre najbežnejšie operačné systémy: súčasťou dodávky je aj softvér aj softvér PowerShield³ (s podporou SNMP) pre operačné systémy Windows 8, 7, Hyper-V, 2012, 2008, Mac OS X, Linux, VMWare ESXi, Citrix XenServer, Unix
  • Port USB alebo sériové rozhranie RS232 (voliteľné)
  • Slot pre adaptér SNMP
  • • LCD displej pre zobrazenie stavu, meraných parametrov vrátane vstupu a výstupu zdroja UPS, alarmov a parametrov batérií.
  • 2 - ročná záruka​