skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

Zdroj UPS MASTERYS GPÚspora energie: vysoká účinnosť bez kompromisov

 • Ponúka najvyššiu účinnosť na trhu využitím online dvojitej konverzie VFI – najspoľahlivejšej technológie, ktorou je možné zabezpečiť úplnú ochranu zariadení pred nekvalitou siete.
 • Veľmi vysoká účinnosť na výstupe nezávisle testovaná a overená medzinárodnou certifikačnou organizáciou v širokom rozsahu záťažových a napäťových podmienok.
 • Vysoká účinnosť vo VFI móde je dosiahnutá inovatívnou topológiou (3-stupňová technológia), ktorá bola vyvinutá pre typovovú radu UPS Green Power 2.0.

Plný menovitý výkon: kW=kVA

 • Vďaka vysokému účinníku (power Power factorFactor) môže byť u novej generácie serverov využitý plný výkon.
 • Reálny plný výkon, podľa IEC 62040: kW=kVA (výnimočný účinník) o 25% vyšší činný výkon v porovnaní s bežnými typmi UPS.
 • Vhodné tiež pre kapacitné záťaže s účinníkom menším než 0,9 bez zjavného zníženia výkonu.

Významná úspora nákladov (TCO)

 • Účinnosť v online móde na úrovni 96% predstavuje o 50% menšie straty v porovnaní s bežnými UPS, čo sa prejaví aj v menších nákladoch za energiu.
 • UPS "self-paying" v móde šetriacom energiu.
 • „Energy Saver mode“ (Energiu šetriaci mód) pre zlepšenie celkovej účinnosti v paralelných systémoch.
 • kW=kVA znamená maximálny dostupný výkon: zákazník neplatí za nevyužitý výkon a z toho vyplýva aj menej €/kW.
 • Optimalizácia nákladov (zdroje a distribúcia) vďaka použitým IGBT usmerňovačom.
 • Optimálna konfigurácia batérií vďaka širokému rozsahu napätia DC zbernice.
 • Predĺžená životnosť batérií a vyššia výkonnosť:
  • dlhá životnosť batérií,
  • akceptovanie veľmi širokého rozsahu vstupného napätia a frekvencie bez využitia batérií.
 • EBS („Expert Battery System“) vyspelý spôsob riadenia nabíjania batérií zvyšuje ich životnosť.

Štandardné a voliteľné vybavenie

Štandardné elektrické vybavenie

 • Duálny vstup siete.
 • Interný manuálny bypass.
 • Ochrana proti spätnému napájaniu („backfeed protection“) – obvod detekcie.
 • EBS („Expert Battery System“) pre riadenie nabíjania batérií.
 • Teplotný senzor batérií.

Voliteľné elektrické vybavenie

 • Externý bypass pre údržbu.
 • Externý batériový kabinet.
 • Prídavné nabíjačky batérií.
 • Galvanický oddeľujúci transformátor
 • Sada pre paralelnú spoluprácu.
 • ACS systém synchronizácie.

Štandardné komunikačné rozhrania

 • Užívateľsky príjemné viacjazyčné prostredie s farebným grafickým displejom.
 • Sprievodný manuál pre uvedenie do prevádzky.
 • 2 voľné sloty pre komunikačné rozhranie.
 • Beznapäťové kontakty (100-120 kVA/kW).
 • MODBUS TCP
 • MODBUS RTU
 • LAN rozhranie (web stránky, email).

Voliteľné komunikačné rozhrania

 • Beznapäťové kontakty (10-80 kVA/kW).
 • PROFIBUS.
 • BACnet/IP rozhranie.
 • NET VISION: profesionálne WEB/SNMP rozhranie pre monitoring and shutdown niekoľkých operačných systémov.

Diaľkový monitoring

 • LINK-UPS, služba diaľkového monitoringu 24/7.

Aplikácie

 • Dátové centrá
 • Telekom
 • Sektor služieb
 • Zdravotníctvo
 • Priemyselné využitie