skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

Zdroj UPS Sentry MultistandardSENTRY MULTISTANDARD poskytuje maximálnu ochranu pre kritické dátové siete a bezpečnostné aplikácie a to vďaka zdokonalenej konštrukcii, voliteľným prevádzkovým režimom a komunikačných možnostiam. K dispozícii sú nasledovné prevádzkové režimy: On-line, Economy, Smart Active, Standby/Off aVoltage Stabilisation. Štandardná komunikácia zahŕňa predný panel sLCD displejom s možnosťou zobrazenia 120 správ, rozhranie RS232, vstup E.P.O., slot pre komunikačné karty a dohľadový softvér Watch&Save 3000.

Produktový rad SENTRY MULTISTANDARD zahŕňa modely s výkonom 10-15-20kVA 1f/1f alebo 3f/1f a 10-15-20-30-40-60-80kVA 3f/3f. Využíva technológiu on-line s dvojitou konverziou (VFI). Záťaž je nepretržite napájaná invertorom s filtrovaným, stabilizovaným a regulovaným sínusovým napätím. Vstupné a výstupné filtre významne zvyšujú imunitu záťaže voči rušeniu siete a nárazom a to aj na by-passe.

 Všeobecné vlastnosti

 • Nízka spotreba energie
  • Režim On-line: vďaka použitej IGBT technológii je možné dosiahnuť účinnosť až 92% v režime On-line a až 98% v jednom z ostatných režimov.
  • Režim Economy: Využíva technológiu Line Interactive (VI) pre napájanie menej kritických záťaží zo siete počas stanovenej doby.
  • Režim Smart Active: Ak je sieť mimo stanoveného rozsahu UPS bude napájať záťaž z invertora ako On-line zdroj. Ak sa parametre siete vrátia do prípustného rozsahu, bude UPS určitý čas stav siete monitorovať a ak bude počas stanovenej doby stabilný, UPS sa prepne na prevádzku Line Interactive.
 • Jednoduchá inštalácia
  • Možnosť pripojenia UPS k 1f alebo 3f vstupnej sieti (modely SM)
  • Nastavenie kompenzácie poklesu napätia pre dlhé káblové trasy
 • Maximálna spoľahlivosť a dostupnosť
  • Možnosť paralelného prepojenia až 8 UPS pre zvýšenie výkonu alebo redundancie
 • Vysoká spoľahlivosť batérií
  • Automatický test batérií
  • Teplotná kompenzácia nabíjania
  • Automatické alebo manuálne rýchlonabíjanie (boost) – programovateľná dĺžka
 • Jednoduchá údržba – nízka hodnota MTTR
  • Pre modely 40 až 80kVA je v prípade potreby vykonania údržby alebo opravy zabezpečený jednoduchý prístup k výkonovým komponentom, ktoré sú umiestnené na polici, ktorú možno po otvorení dverí a odstránení ochranného krytu povytiahnuť. Táto jedinečná vlastnosť znamená, že hodnota MTTR (Mean Time To Repair) je omnoho nižšia ako v prípade UPS tradičnej konštrukcie sťažšie dostupnými komponentmi.
   Veľké množstvo informácií potrebných pre údržbu je k dispozícii prostredníctvom LCD displeja. Okrem toho sú prevádzkové parametre systému nastaviteľné softvérovo z lokálneho PC, kde je možné aktivovať niektoré funkcie alebo meniť nastavenia parametrov.
 • Kompatibilita s citlivými zdrojmi
  • V prípade použitia citlivých zdrojov ako napr. motorgenerátory alebo transformátory snízkym výkonom (v porovnaní s výkonom UPS) je odporúčané zabezpečiť obmedzenie vyšších harmonických, ktorými UPS spätne pôsobí na zdroj.
   SENTRY MULTISTANDARD je preto tiež k dispozícii so zabudovaným aktívnym filtrom, ktorý využíva vysokofrekvenčnú IGBT technológiu s digitálnym (DSP) riadením. Aktívny filter pomáha znížiť vyššie harmonické generované zdrojom UPS smerom do vstupnej siete, ktoré môže ovplyvňovať prevádzku motorgenerátora alebo transformátora svýkonom podobným výkonu UPS inštalovaného pred zdrojom UPS.
 • Zdokonalená technológia
  • Aktívny filter znižuje harmonické skreslenie na fázových a neutrálnom vodiči. Digitálny signálny procesor (DSP) a tzv. „current mode“ neustále riadia a monitorujú vstupný prúd pre zachovanie dokonalej sínusoidy s menej ako 4% harmonickým skreslením.
 • Maximálna účinnosť
  • Vďaka aktívnemu filtru majú zdroje Sentry Multistandard nízke vstupné skreslenie aj pri nízkej záťaži a ich celková účinnosť nie je ovplyvnená frekvenciou generátora alebo impedanciou vodičov.
 • Zníženie neutrálneho prúdu
  • Aktívny filter znižuje vstupný neutrálne prúdy až o 3,5-násobok ich menovitej hodnoty čím je zamedzené predimenzovanie vstupných ochrán a vodičov.
 • Maximálna spoľahlivosť
  • Zdroje Sentry Multistandard sú extrémne spoľahlivé. Celkový výkon UPS nie ovplyvnený ani v prípade zlyhania aktívneho filtra.
 • Excelentné vlastnosti
  • Vstupné skreslenie: (THDi) menej ako 4%, účinník na vstupe > 0,99, účinnosť až 93%
   Sentry Multistandard možno dodať aj bez aktívneho filtra pre inštalácie menej citlivé na prúdové skreslenie.
 • Sentry Multistandard je schopný napájať záťaže s účinníkom od 0,9 kap. až 0,8 indukt. bez zníženia činného výkonu (kW).
 • Diagnostika na vysokej úrovni: história so 120 záznamami, stavy, merania a alarmy – k dispozícii na vstavanom LCD displeji v niekoľkých jazykoch.
 • Znížená hlučnosť vďaka vysokofrekvenčnému invertorovému mostíku
 • Štandardná ochrana proti spätnému prierazu: na zabránenie spätného pôsobenia do vstupnej siete (v súlade s CEI 11-20; DK5600)
 • Korekcia účinníka (účinník na vstupe takmer 1)
 • Možnosť deaktivovania by-passu na umožnenie prevádzky v režime frekvenčného konvertora (50 alebo 60 Hz)
 • Núdzová prevádzka: UPS možno nastaviť na prevádzku iba v prípade výpadku (pre núdzové osvetlenie)
 • Zdokonalená komunikácia:
  • Kompatibilita so softvérom TeleNetGuard pre diaľkovú podporu.
  • Zdokonalená multiplatformová komunikácia pre najbežnejšie operačné systémy: súčasťou dodávky je aj softvér Watch&Save 3000 s podporou SNMP pre Windows 9x, Me, NT 4.0 Workstation, 2000, XP,
  • 2003, Vista, MAC OS X, Linux, Novell a systémy Unix.
  • Zdroj UPS je dodaný s komunikačným káblom pre pripojenie typu Plug and Play.
  • 2 x RS232 port
  • Slot pre komunikačné karty aďalšie príslušenstvo.
  • E.P.O. kontakt pre diaľkové núdzové vypnutie UPS
  • Grafický panel pre diaľkové riadenie
 • Možnosti
  • Oddeľovací transformátor na vstupe
  • Aktívny filter
  • Diaľkový LED panel
  • LCD diaľkový ovládací panel
  • Grafický diaľkový panel
  • Batériové moduly na predĺženie doby zálohy
  • Prídavný nabíjač batérií
  • Dva samostatné vstupy

 Aplikácie

 • Siete LAN
 • Dátové centrá
 • Servery
 • Registračné pokladnice
 • Elektro-medicínske zariadenia
 • Núdzové zariadenia (osvetlenie / alarmy)
 • Telekomunikačné zariadenia
 • E-Business (serverové farmy, ISP/ASP/POP)