skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

Zdroj UPS Sentry MPS industrialSENTRY MPS industrial je online zdroj UPS s dvojitou konverziou (VFI SS 111 podľa IEC EN 62040-3) s transformátorovo oddeleným invertorom a usmerňovačom. Vďaka kompaktnému pôdorysu vysokokvalitnému výstupu je SENTRY MPS industrial určený pre ochranu priemyselných aplikácií: priemyselné procesy, petrochémia, energetika, atď.

 Všeobecné vlastnosti

 • Priemyselné prostredie

  ASENTRY MPS industrial je vhodný pre náročné inštalačné prostredia ako napr. petrochemické výrobné lokácie, kde prevádzkové podmienky (úrovne vibrácií, mechanického namáhania, okolitej teploty a namáhania) vyžadujú použitie robustného priemyselného dizajnu UPS v porovnaní s UPS napr. pre dátové centrá.

 • Vysoký skratový prúd (Icc)

  Vysoká hodnota skratového prúdu (Icc = 3 In) znamená, že zdroj UPS je vhodný pre napájanie záťaží s vysokými prúdovými špičkami; počas štartu alebo zmeny záťaže.

 • Napätie 220V DC

  UPS obsahuje vstupný transformátor a oddelený invertor na ochranu 220V DC zbernice (108 až 114 článkov) ako uznávaný priemyselný štandard.

 • Redundantná ventilácia

  100% redundancia ventilácie s 50% ventilátorov pracujúcimi pri menovitej záťaži, pričom každý ventilátor je monitorovaný pre prípad poruchy.

 • Minimálny dopad na zdroje – jednoduchý zdroj

  Technológia SENTRY MPS industrial odstraňuje problémy s predimenzovaním napájacích zdrojov pred UPS a zároveň vylepšuje účinník záťaže a harmonické skreslenie prúdu. UPS využíva najnovšiu technológiu absorpcie vstupného prúdu vrátane postupného štartu usmerňovača a možnosti zníženia nabíjacieho prúdu batérií. Vďaka týmto vlastnostiam je SENTRY MPS industrial jedným z najvhodnejších zdrojov na trhu pre prevádzku s motorgenerátorom a zároveň aj jedným z najpriateľskejších k životnému prostrediu.

 • Systém starostlivosti o batérie: maximálna životnosť

  Ak je sieť prítomná zdroj UPS nabíja batérie. Energia z batérií slúži ako záloha pre napájanie invertora v prípade výpadku siete. Na dosiahnutie najlepšieho možného výkonu zdroja v prípade núdze je preto nevyhnutný efektívny manažment a starostlivosť o batérie. Systém starostlivosti o batérie zdroja SENTRY MPS industrial pozostáva zo širokého rozsahu funkcií zameraných na zabezpečenie optimálneho výkonu a maximálnej životnosti:

  • Režim dvojúrovňového nabíjania pre optimalizáciu nabíjacích prúdov a skrátenie doby nabíjania.
  • Teplotná kompenzácia a ochrana proti hlbokému vybitiu batérií na zníženie celkového opotrebenia batérií.
  • Systém blokovania nabíjania na zníženie spotreby elektrolytu a predĺženie životnosti VRLA batérií.
  • Automatický test batérií na predčasné odhalenie potenciálnej poruchy

  SENTRY MPS industrial je tiež kompatibilný z rôznymi batériovými technológiami: otvorené oloveno-kyselinové batérie, AGM a GEL VRLA, NiCd.

 • Flexibilita

  Vďaka širokej ponuke voliteľného príslušenstva, komplexných konfigurácií a systémových architektúr možno dosiahnuť maximálnu dostupnosť výkonu a tiež rozšíriť existujúcu konfiguráciu o ďalšie zdroje bez obmedzenia napájania. Pomocou zariadení ako USG (UPS Group Synchroniser) a PSJ (Parallel Systems Joiner) možno vytvoriť sofistikované skupinové paralelné a redundantné systémy na zabezpečenie maximálnej možnej pružnosti a dostupnosti.

 • Zdokonalená komunikácia
  • Kompatibilita so softvérom TeleNetGuard pre diaľkovú podporu
  • multiplatformová komunikácia pre najbežnejšie operačné systémy: súčasťou dodávky je aj softvér Watch&Save 3000 s podporou SNMP pre Windows 9x, Me, NT 4.0 Workstation, 2000, XP, 2003, Vista, MAC OS X, Linux, Novell a systémy Unix.
  • Zariadenie je dodávané s káblom pre pripojenie typu Plug and Play.
  • 2 x RS232 port
  • Slot pre komunikačné karty a ďalšie príslušenstvo; E.P.O. kontakt pre diaľkové núdzové vypnutie UPS
  • Rozhranie pre prevádzku s motorgenerátorom – umožňuje odsynchronizovanie výstupu zariadenia s motorgenerátorom, ktorý môže byť príčinou odchýlok napätia a frekvencie. Toto rozhranie zároveň umožňuje ekonomickejšie využitie nabíjača batérií.