skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

Zdroj UPS Sentry MPS HPNový produktový rad SENTRY MPS-HP zahrna modely od 100 do 250kVA. SENTRY MPS-HP je on-line zdroj UPS s dvojitou konverziou (IGBT a DPS), ktorý zarucuje maximálnu ochranu a vysokokvalitný výstup pre akýkolvek typ IT alebo priemyselnej zátaže. Rada SENTRY MPS-HP bola navrhnutá ako nová konfigurácia s použitím IGBT usmernovaca so sínusovým vstupným prúdom namiesto tradicného tyristorového usmernovaca a je špeciálne urcená pre napájanie kritických aplikácií (VFI SS 111 podla štandardu IEC EN 62040-3).

 Všeobecné vlastnosti

 • Minimálny dopad na zdroje

  Oproti tradicným výhodám rady SENTRY MPS ponúka jej HP verzia výhody minimálneho dopadu na zdroj, ktorá vdaka IGBT usmernovacu zjednodušuje inštaláciu na miestach s obmedzenou kapacitou napájania (napr. v prípade problémovej kompatibility so zátažami generujúcimi harmonické skreslenia alebo v prípade napájania jednotky UPS generátorom). Produktový rad SENTRY MPS-HP má minimálny dopad na zdroj nezávisle na tom, ci sa jedná o hlavné vedenie alebo záložný generátor.

  • Nízke celkové skreslenie vstup. prúdu THDi < 3%
  • Úcinník na vstupe 0.99
  • Funkcia Power Walk-In zabezpecuje postupný štart usmernovaca
  • Funkcia oneskorenia zapnutia pre reštart usmernovacov pri návrate siete v prípade systémov s viacerými zdrojmi UPS.
  • SENTRY MPS-HP tiež pôsobí ako vysoko výkonný filter chrániaci napájaciu siet od harmonických zložiek a reaktívneho výkonu generovaného pripojenými užívatelmi.
 • Systém starostlivosti o batérie: maximálnaživotnost

  Systém starostlivosti o batérie pozostáva zo série funkcií a charakteristík, ktoré umožnujú riadenie záložných batérií spôsobom, ktorý zarucuje dosiahnutie najlepšieho výkonu a predlženie životnosti batérií.

 • Flexibilita

  Konfigurácia rady SENTRY MPS-HP ako aj tradicných modelov je vybavená výstupným transformátorom zabezpecujúcim galvanickú izoláciu zátaže z batérie, cím poskytuje väcšiu volnost pri zostavovaní systémových konfigurácií. Zariadenie umožnuje rozdelit vstupný výkon medzi dva nezávislé zdroje (hlavný sietový a náhradný), cím sa zvýši univerzálnost a funkcieschopnost celého systému. Táto možnost je obzvlášt vhodná pre paralelné konfigurácie.

 • Hlavné charakteristiky
  • Efektivita až 94%
  • Kompaktný pôdorys: iba 0,85 m2 v prípade 250kVA UPS modelu
  • Limitovaná hmotnost
  • 2 x RS232 port
  • Dvojitá elektronická a galvanická ochrana zátaže z batérie

  Rada SENTRY MPS-HP je svojím množstvom konfigurácií, príslušenstva a nastavení vhodná pre širokú škálu využití. Spolahlivé napájanie kritických zátaží je možné zabezpecit redundantnou prevádzkou v paralelnom zapojení až ôsmich jednotiek (N + 1) a pomocou konfigurácie Dual Bus System a Dynamic Dual Bus System.

 • Jednoduchá inštalácia

  SENTRY MPS má malý pôdorys (iba 0,64m2 pre 200kVA a 1,63m2 pre 400kVA). Prístup k interným komponentom spredu a ventilácia na vrchu zdroja umožňuje jednoduché umiestnenie zdroja v dátových alebo technologických miestnostiach. SENTRY MPS možno oprieť o stenu, keďže nevyžaduje prístup zozadu pre údržbu a chladenie.