skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

Zdroj UPS Sentry MPSSENTRY MPS je on-line zdroj UPS s dvojitou konverziou (VFI SS 111 podľa IEC EN 62040-3) s transformátorom na výstupe z invertora. Vďaka kompaktnému pôdorysu vysokokvalitnému výstupu je SENTRY MPS určená pre ochranu kritických aplikácií vrátane dátových sietí, telekomunikácií, priemyselných procesov, bezpečnostných a elektromedicínskych systémov.
Produktový rad SENTRY MPS zahŕňa modely s výkonom od 100 do 800kVA 3f/3f v dvoch alebo štyroch prevedeniach, s rozdielnou hodnotou harmonického skreslenia a účinníka pre lepšie prispôsobenie sa požiadavkám trhu:

 • MPS (iba 100 až 200kVA)
 • MPS LH (iba 100 až 200kVA)
 • MPS Plus
 • MPS Sinus

 Všeobecné vlastnosti

 • Systém starostlivosti o batérie: maximálna životnosť

  Ak je sieť prítomná zdroj UPSnabíja batérie. Energia z batérií slúži ako záloha pre napájanie invertora v prípade výpadku siete. Na dosiahnutie najlepšieho možného výkonu zdroja v prípade núdze je preto nevyhnutný efektívny manažment a starostlivosť o batérie. Systém starostlivosti o batérie zdroja SENTRY MPS pozostáva zo širokého rozsahu funkcií zameraných na zabezpečenie optimálneho výkonu a maximálnej životnosti:

  • Režim dvojúrovňového nabíjania pre optimalizáciu nabíjacích prúdov a skrátenie doby nabíjania.
  • Teplotná kompenzácia a ochrana proti hlbokému vybitiu batérií na zníženie celkového opotrebenia batérií.
  • Systém blokovania nabíjania na zníženie spotreby elektrolytu a predĺženie životnosti VRLA batérií
  • Automatický test batérií na predčasné odhalenie potenciálnej poruch

  SENTRY MPS je tiež kompatibilný z rôznymibatériovými technológiami:otvorené oloveno-kyselinovébatérie, AGM a GEL VRLA,NiCd.

 • Minimálny dopad na zdroje

  Technológia SENTRY MPS odstraňuje problémy s predimenzovaním napájacích zdrojov pred UPS a zároveň vylepšuje účinník záťaže a harmonické skreslenie prúdu. UPS využíva najnovšiu technológiu absorpcie vstupného prúdu vrátane postupného štartu usmerňovača a možnosti zníženia nabíjacieho prúdu batérií. Vďaka týmto vlastnostiam je SENTRY MPS jedným z najvhodnejších zdrojov na trhu pre prevádzku s motorgenerátorom a zároveň aj jedným z najpriateľskejších k životnému prostrediu

 • Flexibilita

  Zdroj SENTRY MPS je vhodný pre široký rozsah aplikácií vrátane IT a najnáročnejších priemyselných aplikácií. Je vhodný pre napájanie kapacitných záťaží ako napr. „Blade“ servery bez zníženia činného výkonu od 0,8 indukt. až 0,9 kap. Pomocou širokej ponuky voliteľného príslušenstva, komplexných konfigurácií a systémových architektúr možno dosiahnuť maximálnu dostupnosť výkonu a tiež rozšíriť existujúcu konfiguráciu o ďalšie zdroje bez obmedzenia napájania.
  Pomocou zariadení ako USG (UPS Group Synchroniser) a PSJ (Parallel Systems Joiner) možno vytvoriť sofistikované skupinové paralelné a redundantné systémy na zabezpečenie maximálnej možnej pružnosti a dostupnosti.

 • Zdokonalená komunikácia
  • Kompatibilita so softvérom TeleNetGuard pre diaľkovú podporu
  • Zdokonalená multiplatformová komunikácia pre najbežnejšie operačné systémy: súčasťou dodávky je aj softvér Watch&Save 3000 s podporou SNMP pre Windows 9x, Me, NT 4.0 Workstation, 2000, XP, 2003, Vista, MAC OS X, Linux, Novell a systémy Unix.
  • Zdroj UPS je dodaný s káblom pre pripojenie typu Plug and Play.
  • 2 x RS232 port
  • Slot pre komunikačné karty a ďalšie príslušenstvo; E.P.O. kontakt pre diaľkové núdzové vypnutie UPS
  • Grafický panel pre diaľkové riadenie
  • Mimický diaľkový panel (LED alebo LCD)
 • Jednoduchá inštalácia

  SENTRY MPS má malý pôdorys (iba 0,64m2 pre 200kVA a 1,63m2 pre 400kVA). Prístup k interným komponentom spredu a ventilácia na vrchu zdroja umožňuje jednoduché umiestnenie zdroja v dátových alebo technologických miestnostiach. SENTRY MPS možno oprieť o stenu, keďže nevyžaduje prístup zozadu pre údržbu a chladenie.

 • Možnosti
  • Oddeľovací transformátor na vstupe
  • UGS (UPS Group Synchroniser)
  • PSJ (Parallel Systems Joiner)
  • Rozhranie pre prevádzku s motorgenerátorom
  • Diaľkový LED panel
  • LCD diaľkový ovládací panel
  • Grafický diaľkový panel
  • Batériové moduly na predĺženie doby zálohy

 Aplikácie

 • Servery
 • Siete LAN
 • Dátové centrá
 • Telekomunikácie
 • Priemyselné aplikácie
 • Elektro-medicínske zariadenia