skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

Zdroj UPS Sentinel PowerHLAVNÉ VÝHODY

 • Vysoká spoľahlivosť UPS
 • Výber pracovného režimu
 • Vysoká kvalita výstupného napätia
 • Jednoduchá inštalácia
 • Vysoká spoľahlivosť batérií
 • Nízky vplyv na sieť

Sentinel Power je ideálnym riešením pre napájanie citlivých, kritických systémov, akými sú bezpečnostné zariadenia (elektro-medicínske prístroje) vyžadujúce maximálnu spoľahlivosť napájania.
Typová rada zahŕňa výkony 5-6 kVA pre UPS 1f/1f a 6,5- 8-10 kVA pre UPS 1f/1f, 3f/1f s použitím on line technológie s dvojitou konverziou (VFI): záťaž je bez prerušenia napájaná z invertora poskytujúcim stabilné a regulované sínusové napätie.
Vstupné a výstupné filtre poskytujú ochranu voči poruchám siete a atmosférickým prepätiam.
Z hľadiska technológie je dnes Sentinel Power jedným z najlepších na trhu dostupných zdrojov UPS (nastaviteľný Economy režim a Smart Active režim, vlastný diagnostický LCD displej, RS232 a USB rozhrania so softvérom Powershield³ , ESD vstup a slot pre voliteľné komunikačné karty.

 Všeobecné vlastnosti

Výber prevádzkového režimu
Prevádzkový režim je možné naprogramovať pomocou softvéru alebo manuálne pomocou displeja na prednom paneli.

 • On line
 • Economy: režim pre zvýšenie účinnosti (až na 98%) umožňuje výber technológie Line Interactive (VI) na napájanie menej citlivých záťaží priamo z napájacej siete.
 • Smart Active: režim, v ktorom si UPS sama stanoví v akom režime bude pracovať (VI alebo VFI) v závislosti na kvalite napájajúcej siete.
 • Emergency: zdroj UPS môže byť nastavený tak, aby pracoval len pri výpadku sieťového napájania (núdzový režim).
 • Frekvenčný konvertor: využitie zdroja UPS ako konvertora energie (50 alebo 60 Hz).

Vysoko kvalitné výstupné napätie

 • Aj s nelineárnymi záťažami (IT záťaže s činiteľom výkyvu až do 3:1).
 • Vysoký skratový prúd na bypasse.
 • Vysoká preťažiteľnosť invertora: až 150% (aj pri poruche napájania).
 • Filtrované, stabilizované a spoľahlivé napätie (on line technológia s dvojitou konverziou VFI v súlade s EN62040-3) s filtrami pre potlačenie atmosférických rušení.
 • Korekcia účinníka: zdroj UPS odoberá sínusový prúd a účinník (power factor) na vstupe je blízky 1

Jednoduchá inštalácia

 • UPS je možné inštalovať v jednofázových alebo trojfázových sieťach.
 • Výstupná svorkovnica 2 IEC zásuvky pre napájanie lokálnych zariadení (počítače, modemy, a pod.)
 • Jednoduchá manipulácia (vstavané kolieska).

Vysoká spoľahlivosť batérií

 • Automatický a manuálny batériový test.
 • Komponenty redukujúce zvlnenie (poškodzujúce batérie) využívajúce vybíjanie prúdom s nízkym zvlnením.
 • Rozšíriteľná doba prevádzky pomocou voliteľných batériových modulov.
 • Batérie sa nepripájajú počas výpadku siete v trvaní <40 ms (dlhý prídržný čas) alebo ak je vstupné napätie v rozsahu 84V až 276V.

Zdieľanie energie
Dve výstupné konfigurovateľné 10A IEC zásuvky umožňujú optimalizovať dobu zálohovania naprogramova-ním odpojenia menej dôležitých záťaží v prípade poruchy siete; prípadne núdzové zariadenia, ktoré nie sú za normálnych podmienok napájané pri prítomnosti siete, môžu byť aktivované.

Nízky vplyv na napájaciu sieť
Sínusový vstupný prúd pri konfigurácii 1f/1f.

 Ďalšie vlastnosti

 • Pokročilá diagnostika: stavy, merania a alarmy zobrazené na LCD displeji.
 • Nízka hlučnosť (<40 dBA):
  Zdroj UPS môže byť inštalovaný v rôznych prostrediach vďaka invertoru s vysokou spínacou frekvenciou a reguláciami otáčok ventilátora v závislosti od zaťaženia (>20kHz, hodnota nad hranicou počuteľnosti.
 • Automatický reštart (automaticky pri obnovení napájacej siete, programovateľný pomocou softvéru alebo cez displej.
 • Núdzový režim: zdroj UPS môže byť nastavený tak, aby dodával napätie na výstupe iba v prípade výpadku sieťového napájania (núdzové osvetlenie).
 • Štandardná Back-feed ochrana (Ochrana voči spätnému napájaniu).
 • Digitálne aktualizácie UPS (aktualizované pomocou flash).

Pokročilá komunikácia
Kompatibilita s Riello UPS TeleNetGuard vzdialeným monitoringom.
Zdokonalená multiplatformová komunikácia pre všetky operačné systémy a sieťové prostredia: PowerShield3 monitorovací a shutdownový softvér pre operačné systémy Windows 8, 7, Hyper-V, 2012, 2008, a predchádzajúce verzie, Mac OS X, Linux, VMWare ESXi, Citrix XenServer a ďalšie operačné systémy Unix.

 • Sériový port RS232.
 • Plug and play funkcia.
 • Slot pre voliteľné komunikačné karty.